Ogólny zarys proroctw Matki Bożej z Fatimy

(objawienia zatwierdzone przez Kościół katolicki)

Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża, objawiła się sześć razy trojgu dzieciom, pastuszkom – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – między 13 maja a 13 października 1917 roku w małej wiosce Fatima, w Portugalii. Kościół katolicki rozpowszechnia orędzie z Fatimy od 1930 roku.

Matka Boża przyszła w Fatimie z przesłaniem od Boga do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka naszego wieku. Obiecała, że cały świat będzie żył w pokoju i że wiele dusz pójdzie do Nieba, jeśli Jej prośby zostaną wysłuchane i będą przestrzegane. 

Powiedziała nam, że wojna jest karą za grzech; że Bóg ukarze świat za jego grzechy poprzez wojnę, głód, prześladowania Kościoła i prześladowania Ojca Świętego, papieża, jeśli nie posłuchamy i nie będziemy przestrzegali przykazań Bożych. 

Przestrzegła, że cały świat zostanie zniewolony przez ateistycznych tyranów z Rosji. Aby uchronić nas wszystkich przed tymi karami, powiedziała, że niezbędne jest szczególne wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, zwłaszcza Komunia Święta wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca przez pięć kolejnych miesięcy oraz publiczne i uroczyste poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez wszystkich biskupów katolickich całego świata, razem z papieżem, w tym samym dniu i o tej samej godzinie. 

Powiedziała nam, że Bóg wybrał Rosję jako narzędzie kary, aby ukarać cały świat, jeśli tego nie zrobimy poprzez nasze modlitwy i ofiary oraz posłuszeństwo jej prośbom, aby uzyskać nawrócenie Rosji na wiarę katolicką. Obiecała nam jednak: „Jeśli moje prośby zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój”. Ale ostrzegła również: „Jeśli moje prośby nie zostaną spełnione, Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła, dobrzy ludzie poniosą śmierć męczeńską, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zostaną unicestwione”.

Trzecia tajemnica nie została w pełni ujawniona

To, co jest ogólnie nazywane „trzecią tajemnicą”, jest w rzeczywistości trzecią i ostatnią częścią pełnej proroczej tajemnicy, którą Matka Boska przekazała trojgu pastuszkom w dniu 13 lipca 1917 r. Pozostałe dwie części tajemnicy (wizja piekła i powstanie komunistycznej Rosji) zostały publicznie ujawnione wraz z publikacją wspomnień siostry Łucji w latach 40. dwudziestego wieku. Ostatnia część objawienia pozostaje w posiadaniu Watykanu i nie została jeszcze ujawniona światu.

Pod koniec 1956 r. nuncjusz papieski w Lizbonie, arcybiskup Fernando Cento, przekazał rozkaz z Świętego Oficjum Watykańskiego biskupowi José da Silva z Leirii-Fatimy, aby wszystkie dokumenty napisane przez siostrę Łucję zostały wysłane do Watykanu, łącznie z tą tajemnicą.

Kardynał Ottaviani, który przesłuchał siostrę Łucję w 1955 roku i przeczytał tajemnicę, jest znany z publicznej wypowiedzi, w której stwierdził, że trzecia tajemnica jest proroctwem, przepowiednią Matki Bożej dotyczącą przyszłości. Według siostry Łucji instrukcje Matki Bożej mówiły, że ta tajemnica powinna zostać upubliczniona w 1960 r. Jednak zarówno wypowiedź kardynała Ottavianiego, jak i watykańskie communiqué (oświadczenie) z 8 lutego 1960 r., które ogłosiło, że ta tajemnica nie zostanie ujawniona, jasno wskazywały, że składa się ona ze słów Matki Bożej.

W dniu 26 czerwca 2000 r. kardynał Ratzinger ujawnił, jak twierdzono, całą trzecią tajemnicę fatimską. Jednak znawcy objawień z Fatimy zauważyli, że to, co ujawniono tego dnia, nie do końca zgadza się z tym, co wiedzą o tajemnicy. Świadectwo biskupa pomocniczego Fatimy, biskupa Venancio, stwierdza, że tekst tajemnicy ma około 25 wierszy i jest zapisany na jednym arkuszu papieru. „Wizja”, mająca stanowić trzecią tajemnicę, upubliczniona przez kardynała Ratzingera i arcybiskupa Bertone 26 czerwca 2000 r., została napisana na czterech kartkach papieru. Wielu twierdzi, że trzecia tajemnica przepowiada straszliwą karę i nie została do dziś ujawniona.

W podsumowaniu swojego studium trzeciej tajemnicy słynny uczony z Fatimy brat Michel de la Sainte Trinité opisał swoje odkrycia w następujący sposób:

„Po dojściu do końca naszego dochodzenia jesteśmy w stanie z całą pewnością rozpoznać zasadnicze elementy ostatecznego sekretu Matki Bożej: Podczas gdy „w Portugalii dogmat wiary zawsze będzie zachowany”, w wielu narodach, być może prawie na całym świecie, wiara zostanie utracona. Pasterze Kościoła poważnie zawiodą w swoich obowiązkach. Z ich winy konsekrowane dusze i liczni wierni dadzą się uwieść zgubnym błędom, wszędzie się rozprzestrzeniającym. Będzie to czas decydującej bitwy między Najświętszą Dziewicą a diabłem. Fala diabelskiej dezorientacji przetoczy się przez świat. Szatan zaprezentuje się nawet na szczycie Kościoła. Zaślepi umysły i zatwardzi serca pasterzy. A Bóg wyda ich samym sobie jako karę za odmowę posłuszeństwa prośbom Niepokalanego Serca Maryi. To będzie wielkie odstępstwo przewidziane na „czasy końca”; „fałszywy baranek” i „fałszywy prorok” zdradzą Kościół na rzecz „bestii”, zgodnie z przepowiednią Apokalipsy”.

Poświęcenie Rosji jest wciąż niespełnione

Eksperci tacy jak ks. Gabriele Amorth (były główny egzorcysta Watykanu) stwierdzili również, że konsekracja Rosji nie została jeszcze spełniona zgodnie z prośbą Matki Bożej. Ma to poważne konsekwencje dla Kościoła i świata (http://www.spiritdaily.net/amorthfatima.htm).

Fragment zaczerpnięty ze strony fatima.org


orędzia z Księgi Prawdy mówiące o Fatimie


Nagranie konferencji Trzecia Tajemnica Fatimska na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych