Wskazania dla grup modlitewnych

Fragmenty Orędzi z Księgi Prawdy

„Złagodzę wiele z przepowiedzianego cierpienia – przez siłę Moich grup Krucjaty Modlitwy.

(…) pragnę zalecić ostrożność Moim grupom Krucjaty Modlitwy, gdy będziecie je zakładać w swoich krajach. Musicie trzymać w pobliżu wodę święconą, mieć krucyfiks, który Mnie przedstawia, i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty «O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy»”.

(piątek, 25 stycznia 2013 roku, godz. 20.00)

„Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę stworzyć Armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam, Moja Armio, Modlitwy, które trzeba będzie odmawiać dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się powiększać, a ich szeregi wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby przedstawić wszystkim prawdę o Mojej Boskiej obietnicy Zbawienia.

Te grupy, jak nakazuje Mój umiłowany Ojciec, mają tworzyć Armię, która zmierzy się z ciemnością zła spowodowaną przez szatana, jego wyznawców i zwolenników”

(niedziela, 23 października 2011 roku, godz. 19.15).

„Te Modlitwy zostały napisane w Niebie i niosą ze sobą nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie dusz wszystkich – każdego dziecka, z każdego wyznania, każdej płci, każdej religii, a także ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które wylewam na was, już przynoszą owoce. Wkrótce siłą, której udzielę poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Możecie się zastanawiać, jak tak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia?

Odpowiedź jest prosta. To dlatego je osiągniecie, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i prowadzeni bezpośrednio przeze Mnie. Nie może się to nie powieść”

(niedziela, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00).

„Cierpliwość, cicha codzienna modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec święty do Mojej umiłowanej Matki działają razem jako doskonały sposób na ratowanie dusz”

(środa, 10 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00).

Różne zalecenia

Muszą się zebrać co najmniej dwie osoby. Z czasem, miejmy nadzieję, wielu dołączy do tej Misji ratowania wszystkich dusz. Można się spotykać w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno wam się gromadzić. Jeśli to możliwe, te spotkania powinny się odbywać w budynkach, w których oddaje się cześć Bogu [dosł. „domach służby”, chodzi o kościoły – przyp. red. pol.].

Ludzie powinni spotykać się tak często, jak to możliwe. Nawet jeśli musicie zacząć od dnia lub dwóch w tygodniu. Celem jest codzienne spotykanie się, gdy tylko jesteście w stanie. Choćby najpierw każdego dnia przychodzili inni ludzie. Pozwoli to wam przynajmniej zacząć. Jeśli wasza grupa jest wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza lub kilka osób może podjąć się tej odpowiedzialności lub po prostu zmieniajcie się w pełnieniu tej posługi. Być może moglibyście przenosić się z domu do domu.

Zaleca się, by mieć poświęcony krucyfiks, palące się pobłogosławione świece i wodę święconą. Niech każdy przeżegna się przed rozpoczęciem modlitwy.

Zaleca się przynajmniej jedną część Różańca świętego Matki Bożej, odmawianą powoli i sercem, ze zwróceniem uwagi na to, co się wypowiada, i zrozumieniem tego, co się wypowiada, i do Kogo się mówi – zarówno w przypadku Różańca, jak i w Modlitwach Krucjaty i Koronce do Bożego Miłosierdzia. 

Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, którzy odmawiają codziennie trzy części Jej najświętszego Różańca. Matka Boża poprosiła o odmawianie Jej Różańca ludzi wszystkich wierzeń. Spędźcie codziennie co najmniej jedną godzinę na modlitwie z Panem Jezusem i Matką Bożą.

Najnowsze Orędzia, które zostały przekazane od ostatniego spotkania, powinny być czytane powoli i z szacunkiem. Nikt nie ma prawa interpretować Orędzi, ponieważ Jezus powiedział już, że nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest kompetentna do ich interpretowania. Niepoprawna interpretacja mogłaby odciągnąć dusze.

Celem tej Misji jest dotarcie do wszystkich dusz, bez względu na ich wiarę, a także do tych, którzy nie wierzą. Nikt nie jest wykluczony.

Byłoby pomocne, gdyby kopie czytanych Orędzi mogły być rozdane tym, którzy nie mają komputera.

Zaleca się, by wszystkie Modlitwy Krucjaty i Litanie były odmawiane z pozostawieniem odpowiedniego czasu, tam gdzie poleca się, by dodawać swoje własne intencje. Najlepiej, aby ludzie przedstawiali swoje intencje w ciszy. Może mogliby pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy skończą, aby można było kontynuować, nie pozostawiając nikogo. Pamiętajcie, że niektórzy mają duże rodziny i wiele intencji, i ważne jest, aby wszystkie one zostały włączone.

Przy drugiej Litanii zaleca się, aby do waszych pozostałych intencji zostały włączone dusze w całkowitej ciemności i te, które umrą w danym dniu, a także wszyscy członkowie Armii Reszty „Jezus do ludzkości” i ich rodziny.

Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć przed grupą, aby wiedział, kiedy ludzie ukończą swoje intencje, by modlitwy mogły być kontynuowane.

Następnie odmówcie sercem Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem szczególną modlitwę daną przez naszego Pana:

Modlitwa zachęty

„Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię. Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju”.

Koronkę można też śpiewać. Należy się modlić również pozostałymi częściami Różańca, jeśli czas pozwala grupie czynić to razem. Jeśli nie wszyscy mogą pozostać do ostatniej części, zaleca się, by ci, którzy są w stanie pozostać, odmówili je.

Pamiętajcie, że gdy się wspólnie modlicie, jako grupa Krucjaty Modlitwy, jest w tym wielka siła.

Dyskusje nad Orędziami powinny być ograniczone do bezpośrednich i dokładnych cytatów z oryginalnego [angielskiego] tekstu Orędzi.

Wyraźnie się zaleca, by wszyscy się modlili o rozeznanie w odniesieniu do Orędzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo ich błędnej interpretacji. W razie trudności ze zrozumieniem danego Orędzia zaleca się, aby modlić się o jego rozeznanie.

Jeżeli grupa stanie się wystarczająco duża, Różaniec może być odmawiany na przemian przez jedną i drugą stronę kościoła. Bardzo ważne jest, by się nie spieszyć.

Te grupy modlitewne dokonają wielkiego dzieła, ponieważ są one częścią Armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Ważne, by spróbować mieć to w pamięci, że im lepsza modlitwa, tym lepsza broń.


Udostępnij w mediach społecznościowych