Książka „Ostateczne wezwanie do duchowieństwa”


Nowa książka po polsku na podstawie objawień z Księgi Prawdy

pt. „Ostateczne wezwanie do duchowieństwa”


Książka zawiera Orędzia skierowane do duchowieństwa, wybrane z dotychczas opublikowanych pięciu tomów Księgi Prawdy.

Oto niektóre z tytułów i fragmentów Orędzi zawartych w książce:

  • „Wezwanie do duchowieństwa: Przygotujcie Moją owczarnię na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na ziemię”. Orędzie przekazane 27 stycznia 2012 roku, godz. 23.50.
  • „Matka Zbawienia: Płaczę Łzami smutku nad księżmi z Kościoła katolickiego, którzy w tym czasie strasznie cierpią”. Orędzie przekazane 10 maja 2012 roku, godz. 15.45.
  • ”Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii”. Orędzie przekazane 13 kwietnia 2013 roku, godz. 23.50.
  • „Wiele kościołów będzie zamykanych i będzie to widoczne we wszystkich zachodnich krajach”. Orędzie przekazane 17 kwietnia 2013 roku, godz. 20.00.
  • „W Moim Kościele wkrótce zostanie przedstawiona zmiana formy Mszy”. Orędzie przekazane 29 czerwca 2013 roku, godz. 21.13.

Fragment przedmowy do książki „Ostateczne wezwanie do duchowieństwa”

Umiłowani Kapłani Serc Jezusa i Maryi,

Niepewny i liberalny klimat, w którym żyjemy, częściowo przyczynia się do niemal powszechnego odstępstwa od wiary i zaniedbania sakramentów, a zatem stanowi bodziec dla każdego z nas do poświęcenia się bardziej intensywnie posłudze duszpasterskiej. Zostaliśmy wybrani i powołani przez Chrystusa, aby paść Jego stado, karmić Jego owce – karmić je Prawdą Naszej Wiary i nadprzyrodzonymi łaskami Świętych Sakramentów.

„Czas się wypełnił (…). Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Nawracajcie się i wierzcie to dwa słowa, które wymagają ponownego odkrycia.

Jako wyświęceni kapłani jesteśmy powołani do pouczania dusz w miłości, do towarzyszenia im, nauczania, prowadzenia, błagania, a nawet upominania tych, którzy błądzą – z całą cierpliwością. Jako ewangelizatorzy, diecezjalni i zakonni, powinniśmy stanąć z Chrystusem w pierwszej linii toczącej się walki między Niebem a piekłem – przeciwko fałszywym prorokom (fałszywemu prorokowi) i antychrystom (antychrystowi).

Święty Ludwig Maria Grignion de Montfort przewidział intensywną duchową walkę o Kościół w dniach ostatecznych. Cztery lata przed śmiercią w 1712 roku w La Rochelle, we Francji, ten święty napisał te słowa:

Zmierzając ku końcowi świata… Wszechmogący Bóg i Jego święta Matka mają wzbudzić świętych, którzy przewyższą świętością większość innych świętych, tak samo jak cedry Libanu górują nad małymi krzakami. Te wielkie dusze, pełne łaski i gorliwości, zostaną wybrane, aby przeciwstawić się wrogom Boga, którzy wściekają się ze wszystkich stron.

Będą wyjątkowo oddani Najświętszej Maryi Pannie. Oświeceni Jej światłem, wzmocnieni Jej duchem, wsparci Jej ramionami, osłonięci Jej ochroną jedną ręką będą walczyć, a drugą budować. Będą prawdziwymi apostołami czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da łatwość wysławiania się oraz siłę do czynienia cudów i przechwycenia zaszczytnych łupów Jego wrogów… W ustach będą mieli obosieczny miecz Słowa Bożego, a na swoich ramionach splamiony krwią sztandar Krzyża. W prawej ręce będą nosić krucyfiks, w lewej różaniec, na sercu natomiast święte imiona Jezusa i Maryi.

Wierność naszemu kapłańskiemu powołaniu pośród prześladowań i zamieszania nie jest łatwym zadaniem. Jak zauważył Papież Benedykt, „dusze zostały zdobyte za cenę własnej Krwi Jezusa, a kapłan nie może poświęcić się ich ratowaniu, jeśli odmówi osobistego uczestnictwa w «drogocennym koszcie» Odkupienia”.


Książka jest dostępna w sklepie elgido.com. Więcej informacji i link do sklepu https://elgido.com/product/ostateczne-wezwanie-do-duchowienstwa-ksiega-prawdy/

Rekomendujemy, jeśli to możliwe, zakup egzemplarza książki i podarowanie go zaprzyjaźnionym księżom, zakonnikom.

Cena książki to 57 zł. Cena w polskim sklepie jest uzależniona od oficjalnej ceny ustalonej na 12 euro i jest przeliczana na złotówki w zależności od kursu walut. Przychód ze sprzedaży książki jest przeznaczony na Boże dzieła i rozwój Misji „Jezus do ludzkości” na całym świecie.

W przypadku pytań można skontaktować się ze sklepem Elgido emailowo sklep@elgido.com lub info@jezusdoludzkosci.pl lub przez stronę FB www.facebook.com/JezusDoLudzkosci

Zachęcamy do podzielenia się informacją o nowej książce wraz linkiem do sklepu elgido.com w mediach społecznościowych i ze znajomymi.

Informacje o Księdze Prawdy znajdziesz na tych stronach:

www.KsiegaPrawdy.pl lub www.PieczecBogaZywego.pl lub www.JezusDoLudzkosci.pl lub www.Paruzja.infoSpełnione proroctwo z Księgi Prawdy - Pogaństwo w Kościele katolickim

Udostępnij w mediach społecznościowych