Proroctwa dane przez Matkę Bożą w Garabandal

(Kościół katolicki nie zajął stanowiska w sprawie tych proroctw)

Istnieją trzy główne proroctwa, które Matka Boża z Góry Karmel przekazała czterem młodym dziewczynkom 2 lipca 1961 r. w małej wiosce Garabandal w Hiszpanii. Tymi czterema dziewczynkami były Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari-Loli) Mazon, Hiacynta Gonzalez i Maria Cruz Gonzalez (nie spokrewnione pomimo tego samego nazwiska). Maria Cruz miała jedenaście lat, pozostałe dziewczynki dwanaście, i wszystkie pochodziły z biednych rodzin.

Matka Boża 18 października 1961 r. przekazała następujące przesłanie, aby rozpowszechnić je szeroko:

„Potrzeba podjąć wiele poświęceń. Należy wiele pokutować. Musimy wiele razy nawiedzać Najświętszy Sakrament, ale przede wszystkim powinniśmy być bardzo dobrzy. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas kara. Kielich już się wypełnia, a jeśli się nie zmienimy, zostaniemy ukarani”.

Matka Boża przepowiedziała Ostrzeżenie

Conchita napisała: „Ostrzeżenie pochodzi bezpośrednio od Boga i będzie widoczne dla całego świata i z każdego miejsca, w którym będą ludzie. Będzie to jak objawienie naszych grzechów i będzie widziane i odczuwane przez wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących, bez względu na wyznawaną przez nich religię. Będzie widoczne i odczuwane we wszystkich częściach świata i przez każdą osobę.

Dokona się ono na niebie, nikt nie może temu zapobiec. Będziemy nawet woleli być martwi niż przejść przez to Ostrzeżenie. To nas nie zabije. Będzie to «korekta» naszego sumienia. Spowoduje ono wielki strach i zmusi nas do refleksji nad konsekwencjami naszych grzechów osobistych. Będzie to jak ostrzeżenie przed nadejściem kary. W ten sposób świat otrzyma środek oczyszczenia, aby przygotować się na niezwykłą łaskę Wielkiego Cudu”.

Matka Boska powiedziała Hiacyncie, że „Ostrzeżenie nadejdzie, gdy warunki będą najgorsze”. Data nie została ujawniona wizjonerom, jednak Mari-Loli zna rok; i powiedziała, że Cud wydarzy się w ciągu roku po Ostrzeżeniu.

Nadchodzi Wielki Cud

Conchita wyraźnie powiedziała, że Matka Boża obiecała wielki cud w Garabandal, aby wszyscy uwierzyli objawieniom i byli posłuszni ich przesłaniu. „Ponieważ kara, na którą zasługujemy z powodu grzechów świata, jest wielka, cud musi być także wielki, bo świat go potrzebuje”. Nastąpi on w czwartek, w święto świętego oddanego Eucharystii, o godzinie 8.30 wieczorem i potrwa około kwadransa. Zbiegnie się również z wielkim wydarzeniem w Kościele. Chorzy, którzy tego dnia przybędą do Garabandal, zostaną uleczeni, niewierzący się nawrócą. W „Lasku Sosnowym” pozostanie trwały znak jako dowód ogromnej miłości Matki Bożej do wszystkich jej dzieci.

„Znak, który pozostanie” – mówi Conchita – „będzie można zobaczyć, sfotografować i obejrzeć w telewizji, ale nie będzie można go dotknąć. Będzie to oczywiste, że nie jest to coś z tego świata, ale z Boga”.

Conchita uzyskała zgodę Matki Bożej na ogłoszenie daty cudu z ośmiodniowym wyprzedzeniem. Dzięki obecnym środkom komunikacji i podróży, te osiem dni wystarczy ludziom na całym świecie na zgromadzenie się. Dzień Cudu może być ostatnią szansą, jaką daje nam Bóg, i może być także ostatnim wysiłkiem Matki Bożej, aby ocalić świat przed grożącą karą.

Jakiś czas temu Conchita napisała: „Najświętsza Dziewica nie pozwoli mi objawić natury Cudu, chociaż ją już znam. Nie mogę też ujawnić jego daty, którą znam, wcześniej niż osiem dni przed tym, jak ma się wydarzyć”. Matka Boża powiedziała, że zanim nastąpi Cud, cała ludzkość otrzyma Ostrzeżenie z Nieba.

Wielki Cud wydarzy się w ciągu roku od Ostrzeżenia.

Nieuchronnie zbliżająca się kara

Jeśli nie zwrócimy uwagi na to przesłanie, kara ogłoszona przez Matkę Bożą nawiedzi cały świat po Cudzie. Podczas jednej z ekstaz słyszano, jak dziewczyny modlą się za niewinne dzieci, płacząc przy tym. Od dnia, w którym dowiedziały się o karze, rozwinęły w sobie wielkiego ducha ofiary. Bardzo modlą się za grzeszników i za kapłanów. Często mówią, że jeśli kapłani nie będą tacy, jakimi powinni być, wiele dusz zostanie utraconych.

Conchita napisała: „Nie mogę wyjawić, jakiego rodzaju jest to kara, poza tym, że będzie ona wynikiem bezpośredniej interwencji Boga, co czyni ją straszniejszą i bardziej przerażającą niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Niewinne dzieci będą mniej cierpieć, umierając naturalną śmiercią, niż te dzieci, które umrą z powodu kary. Wszyscy katolicy powinni pójść do spowiedzi przed karą, a inni powinni żałować za swoje grzechy. Kiedy to zobaczyłam (tę karę), odczułam wielki strach, chociaż jednocześnie widziałam naszą Najświętszą Matkę. Kara, jeśli nadejdzie, nastąpi po Cudzie”.

Kiedy Matka Boża przemówiła do dziewcząt o karze, Jej twarz przybrała wyraz wielkiego smutku. Dziewczyny ujawniły: „Nigdy nie widzieliśmy, żeby wyglądała tak poważnie. Kiedy wypowiadała słowa „kielich już się napełnia”, powiedziała je bardzo cichym głosem”.

[Kara, o której tutaj mowa, jest mającą nadejść Wielką Karą – przyp. red.].

Ostatnie przesłanie

W dniu 18 czerwca 1965 r. Conchita, w obecności ponad 2000 osób zgromadzonych w Garabandal, otrzymała orędzie od Matki Bożej przez św. Michała Archanioła.

Anioł powiedział: „Ponieważ moje orędzie z 18 października nie zostało ogłoszone światu i nie zostało spełnione, powiadam wam, że to jest moje ostatnie przesłanie. Wcześniej kielich się napełniał. Teraz się przelewa. Wielu kardynałów, wielu biskupów i wielu kapłanów jest na drodze do zatracenia i pociągają za sobą wiele dusz. Oddaje się coraz mniejszą cześć Najświętszej Eucharystii. Musimy uniknąć gniewu Bożego wobec nas dzięki naszym wysiłkom na rzecz poprawy. Jeśli będziemy błagać o przebaczenie ze szczerością duszy, On nam przebaczy. Ja, wasza Matka, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła chcę wam powiedzieć, abyście poprawili swoje życie. Otrzymujecie już jedno z ostatnich ostrzeżeń. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Proście szczerze, a my wam damy [to przebaczenie]. Powinniście podjąć więcej ofiar. Myślcie o Męce Jezusa”.

Fragment zaczerpnięty ze strony www.garabandal.org

Czytaj też o Garabandal na stronie garabandal.pl


orędzia z Ksiegi Prawdy mówiące o Garabandal


Udostępnij w mediach społecznościowych