Fałszywe nauczanie i herezje

Negacja istnienia piekła – wszyscy będą zbawieni

  • by
Jednak przeciwko temu wypowiada się najpierw samo Pismo Święte, a potem cała Tradycja Kościoła i wizje Jezusa dane świętym. Jezus w Ewangelii: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:… Czytaj więcej »Negacja istnienia piekła – wszyscy będą zbawieni

Fałszywy ekumenizm i „wiara” międzyreligijna

  • by
Kościół katolicki nie może porzucić swojego nauczania, które stanowi pełnię tego, co zostało dane ludziom przez Boga, bo jest to jedyna prawdziwa wiara. Nie wolno jej rozmywać, aby dostosować do innych wyznań chrześcijańskich albo przetwarzać dla jedności z innymi religiami. Jan Paweł II: „[W ekumenizmie] nie chodzi o to, by zsumować ze sobą wszystkie bogactwa rozsiane w chrześcijańskich Wspólnotach i stworzyć Kościół, jakiego Bóg mógłby oczekiwać w przyszłości. Zgodnie z wielką Tradycją, poświadczoną przez Ojców Wschodu i Zachodu, Kościół katolicki… Czytaj więcej »Fałszywy ekumenizm i „wiara” międzyreligijna

Przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby żyjące w grzechu

  • by
A przecież Kościół niezmiennie naucza, że Ciało Chrystusa nie powinno być przyjmowane przez tych, którzy żyją w grzechu ciężkim – dopóki nie porzucą grzechu i się nie wyspowiadają – na przykład przez osoby żyjące w nowych związkach, poza odosobnionym wyjątkiem wstrzemięźliwości, mimo zawartego wcześniej małżeństwa z kimś innym. Katechizm Kościoła Katolickiego: „Aby odpowiedzieć na to zaproszenie [do przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej], musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: „Kto spożywa… Czytaj więcej »Przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby żyjące w grzechu

Przedstawianie czynów homoseksualnych jako akceptowalnych

  • by
Ale przecież czyny homoseksualne są grzechem ciężkim, a w Oczach Bożych nie istnieje coś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci.Pismo Święte: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i… Czytaj więcej »Przedstawianie czynów homoseksualnych jako akceptowalnych

Bezbożny humanizm i tolerancja grzechu

  • by
Benedykt XVI: „(…) W istocie jest prawdą, że jeśli usuwa się Boga z horyzontu świata, nie można mówić o grzechu. Podobnie gdy zajdzie słońce, znikają cienie; cień jest widoczny tylko wtedy, gdy jest słońce; tak więc przesłonięcie Boga pociąga za sobą nieuchronnie zasłonięcie grzechu. Dlatego poczucie grzechu — które jest czymś innym niż «poczucie winy», jak je pojmuje psychologia — wyrabia się, gdy na nowo odkrywa się Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany królowi Dawidowi po tym, jak dopuścił się… Czytaj więcej »Bezbożny humanizm i tolerancja grzechu