KSIĘGA PRAWDY

Dar od Boga dla ludzkości
przy końcu czasów

Jezus Chrystus:
„Księga Prawdy jest obecnie przedstawiana ludzkości, aby pomóc jej odkupić się w Moim Sercu”.

best free website creator
Mobirise

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej Księgi.

Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy.

Danielowi zostało powiedziane, by zapieczętował Księgę, ponieważ jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na koniec czasów.

Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw, w tym Pieczęci.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie Pieczęcie.

Księga Prawdy jest przekazywana jako Orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. 

„Powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstępowałem do Nieba. Przybędę na obłokach, w wielkiej Chwale, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba. Jak piękny i radosny będzie ten Dzień, w którym przybędę panować nad ziemią, zgodnie z Wolą Mojego Ojca. Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to będę Ja. Ani nie będzie też miał żadnych wątpliwości co do swojej przyszłości.

To będzie ten Dzień, w którym przyjdę sądzić. Dokonam podziału Mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą. Ci, którzy Mnie odrzucili i składali hołd wszystkim złym sprawom, zostaną wypędzeni w wieczny ogień piekielny. Pozostali przyjdą żyć ze Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi”.

Jezus Chrystus

Zbawiciel ludzkości

Mobirise

Modlitwy Krucjaty, Litanie, spotkania modlitewne

Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie.
Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty,
bo niosą one ze sobą wielkie błogosławieństwa.
(fragment Orędzia z soboty, 8 listopada 2014, godz. 17.05)

Osłonię każdą grupę Krucjaty Modlitwy
obfitością Moich Łask, łącznie z Darem rozeznania

(fragment Orędzia z piątku, 25 stycznia 2013, godz. 20.00)

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas,
kiedy grupy Krucjaty Modlitwy muszą zostać założone i rozprzestrzeniać się po całym świecie.
Te Modlitwy dane są z Mocy Boga i są z nimi związane wielkie cuda. Te modlitwy rozszerzą nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i biedy.

(fragment Orędzia z niedzieli, 8 września 2013, godz. 21.10)

Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi, będzie tak samo trudna jak w średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć walki fizycznej, jak w przypadku armii, która stacza bitwę w zwykłej wojnie. Ta wojna będzie duchowa (…).
(fragment Orędzia z niedzieli, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00)

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona.
Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary –
Pieczęć Boga Żywego, Medalik Zbawienia
oraz Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi.
Wasz umiłowany Jezus,
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

(fragment Orędzia z piątku, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00) 

Cykl ogólnopolskich spotkań modlitewnych Krucjaty Modlitwy

Nawiązując do minionego spotkania w Warszawie z 2 czerwca osoby z polskich grup modlitewnych organizują cykl ogólnopolskich spotkań Krucjaty Modlitwy w Częstochowie – pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 13 października.

Terminy spotkań – zawsze w sobotę:
– 13 października 2018 roku
– 8 grudnia 2018 roku
– 9 lutego 2019 roku
– 6 kwietnia 2019 roku

Więcej o spotkaniu czytaj tutaj: Cykl ogólnopolskich spotkań modlitewnych Krucjaty Modlitwy

Mobirise
Księga Prawdy

Ksiega Prawdy .pl

Orędzia we wszystkich językach

The Remant Army .info