O modlitewniku

O modlitewniku

Modlitwy zawarte w tej książce nie pochodzą od człowieka. Ukazują Niebiański Plan Boga wobec umierającego świata – tak jak został on przekazany w serii prywatnych lokucji i jest zawarty w Księdze Prawdy – dotyczący tego wszystkiego, co nastąpi przed Powtórnym Przyjściem Jezusa Chrystusa. Podobnie za dni, w których narodził się Jezus, Bóg posłał swojego proroka Jana Chrzciciela, aby „prostował drogę Pańską” i przestrzegł naród Izraela, że proroctwa Izajasza dotyczące Mesjasza wkrótce się wypełnią. Orędzie Jana miało ostrzec ludzi, aby się… Czytaj więcej »O modlitewniku