Medalik Zbawienia

Czym jest Medalik Zbawienia?

Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14:

„Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem musisz zadbać o to, żeby był on dostępny na całym świecie…”

Matka Boża przekazała w tym Orędziu także wygląd Medalika. Medalik Zbawienia niesie ze sobą wiele Łask duchowych i ma wielkie znaczenie w obecnych czasach. Zgodnie ze wspomnianym Orędziem, wszyscy, którzy otrzymują ten Medalik, powinni odmawiać Modlitwę Krucjaty 115. Medalik powinien zostać poświęcony przez kapłana.

Modlitwa

Modlitwa Krucjaty 115
O Dar Nawrócenia
O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Podnieś moje serce, abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym się szczerze nawrócił.
Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, abym przyjął Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Przednia strona Medalika

„Ma zostać utworzony Mój Wizerunek i wybity Medalik, na którym z jednej strony mam być umieszczona ze słońcem za Moją głową, a na głowie mam mieć dwanaście gwiazd wplecionych w koronę cierniową”.

Na Medaliku znajdują się łacińskie napisy:
numisma salutis – Medalik Zbawienia (ang. the Medal of Salvation)
mater salutis – Matka Zbawienia (ang. Mother of Salvation)
Matka Zbawienia trzyma ręce złożone do modlitwy. Ma zamknięte oczy i welon na głowie, opadający na ramiona.

Tylna strona Medalika

„Chciałabym, aby na odwrotnej stronie Medalika zostało przedstawione Najświętsze Serce Mojego Syna z dwoma Mieczami Zbawienia po każdej stronie, które mają być skrzyżowane.
Miecze Zbawienia będą miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zgładzi bestię, a Ja otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną zbawione”.

Na tylnej stronie Medalika znajdują się także przeplecione litery MS – pierwsze litery tytułu Matki Bożej umieszczonego na przedniej stronie Medalika.
W centrum Serce Jezusa, tradycyjnie otoczone koroną cierniową, a nad nim znajduje się płomień i krzyż. Serce jest zranione i krwawi.
Na dole po prawej umieszczono znak praw autorskich ©

Fragmenty z Orędzi na temat Medalika Zbawienia

Matka Zbawienia: „Ten Medalik ma być dostępny w ogromnych ilościach, a następnie, gdy otrzymają go ci, którzy będą się o to starać, musi zostać poświęcony przez kapłana, a potem za darmo rozdawany innym. Medalik Zbawienia ofiaruje Dar Nawrócenia i Zbawienia” (z Orędzia z czwartku, 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14).

Matka Zbawienia: „Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą nosili, a Mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś obecnie wyprodukowała Medalik Zbawienia” (z Orędzia z piątku, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 14.09).

Bóg Ojciec: „Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i wszelka Władza należy do Mnie. Wkrótce zniszczę grzeszników i odsłonię wam Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Idźcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które On i Jego ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, dają w formie Modlitw Krucjaty i Medalika Zbawienia” (z Orędzia z piątku, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00).

Matka Zbawienia: „Moim obowiązkiem jest dać jak największej liczbie grzeszników szansę zbawienia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są doświadczane, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Czynię to teraz, udzielając Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazań dla ciebie. Te wskazania są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To doprowadzi wtedy do zbawienia milionów” (z Orędzia z soboty, 14 września 2013 roku, godz. 16.10).

Jezus: „Wiedzcie teraz, że musicie skorzystać z Darów ofiarowanych światu przez Moją Matkę na przestrzeni wieków, abyście się ochronili. Wiedzcie również, że Medalik Zbawienia – silniejszy niż jakiekolwiek inne – będzie waszą obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie próby powstrzymania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma Mocy związanych z tym Darem” (z Orędzia z czwartku, 20 lutego 2014 roku, godz. 18.39).

Matka Zbawienia: „Jego nienawiść [szatana] będzie najbardziej widoczna wobec tych, którzy dają odpowiedź Mnie, Matce Zbawienia, gdy mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie. Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły podejmie wszelkie starania, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie sam jad, który wyleje się ze strony złego i każdego jego wysłannika, ponieważ on nie chce, aby ten Medalik był dany dzieciom Bożym” (z Orędzia z wtorku, 25 marca 2014 roku, godz. 15.30).

Matka Zbawienia: „Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, którą darzy On wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną Mi z polecenia Mojego Ojca Przedwiecznego ten Medalik przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia (…). Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich, przyniesie im życie wieczne, jak zostało to ustanowione. Jako Matce Zbawienia udzielono mi wszelkich mocy, by zmiażdżyć głowę węża, co sprawi, że jego władza szybko się zmniejszy. Dlatego zły duch gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie więc ignorować złego ducha w każdym czasie…” (z Orędzia ze środy, 4 czerwca 2014 roku, godz. 14.13).

Matka Zbawienia: „Moje drogie dziecko, Bóg chce zbawić każdego człowieka z każdego wyznania, jak również tych, którzy zaprzeczają Istnieniu Jego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego ludzie w każdym wieku, z każdej kultury i każdego wyznania muszą otrzymać Medalik Zbawienia.
Każda osoba, która otrzyma Medalik, nawet jeśli nie będzie on mógł być poświęcony, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg zaszczepi w niej Łaskę, wgląd w swoją własną bezradność, i świadomość Wszechmogącej Miłości Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie będą wołali do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i wypełnić je Jego Wielkim Miłosierdziem.
Nie odrzucajcie Daru Medalika Zbawienia, bo ten ostatni Medalik, przyniesiony wam przeze Mnie, przyprowadzi dzięki Miłosierdziu Bożemu miliardy dusz do życia wiecznego. Kiedy Mój Ojciec polecił Mi przedstawić światu najświętszy Różaniec świętemu Dominikowi, wielu go odrzuciło. Do dziś tak czynią, bo myślą, że został on stworzony przeze Mnie. On został Mi dany, aby każdy, kto go odmawia, mógł się ochronić przed złym duchem. Przez moje wstawiennictwo duszom są przekazywane szczególne Łaski i ochrona ich przed wpływem złego ducha.
Nie popełnijcie błędu, odrzucając ten Medalik, bo jest on dla całego świata i będzie z nim związanych wiele cudów. Ci, którzy go odrzucą lub będą próbowali uniemożliwić innym jego przyjęcie, odrzucą zbawienie – zwłaszcza ateiści, którzy najbardziej potrzebują Bożej Interwencji. Musicie zawsze umieszczać tych ludzi, którzy odrzucają Boga, przed Tronem Mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.
Dopilnujcie, proszę, aby ten Medalik Zbawienia został przekazany jak największej liczbie ludzi” (z Orędzia z poniedziałku, 20 stycznia 2014 roku, godz. 12.09).

Matka Zbawienia: „Gdy będziecie nosili przy sobie Medalik Zbawienia, to wraz z innymi Łaskami, które on przynosi, otrzymacie ochronę przed mocą antychrysta” (z Orędzia z piątku, 7 lutego 2014 roku, godz. 15.50).

Jezus: „Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów, którzy przechwycą Mój Kościół na ziemi” (z Orędzia z poniedziałku, 5 maja 2014 roku, godz. 16.10).

Jezus: „Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi” (z Orędzia z piątku, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00).

Ulotka

Podstawowe informacje o medaliku z tej strony zawarte są w ulotce: 
Medalik Zbawienia (PDF A4 ulotka czarno-biała)

Jak nabyć medalik?

Medalik można zakupić w sklepie ELGIDO.com

Udostępnij w mediach społecznościowych