Medalik Zbawienia

Czym jest Medalik Zbawienia?

Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą
przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku,
godz. 19.14:

„Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i
wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem musisz
zadbać o to, żeby był on dostępny na całym świecie…”

Matka Boża przekazała w tym Orędziu także wygląd Medalika. Medalik
Zbawienia niesie ze sobą wiele Łask duchowych i ma wielkie znaczenie w
obecnych czasach. Zgodnie ze wspomnianym Orędziem, wszyscy, którzy
otrzymują ten Medalik, powinni odmawiać Modlitwę Krucjaty 115. Medalik
powinien zostać poświęcony przez kapłana.

Modlitwa

Modlitwa Krucjaty 115
O Dar Nawrócenia
O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Podnieś moje serce, abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym się szczerze nawrócił.
Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, abym przyjął Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Przednia strona Medalika

„Ma zostać utworzony Mój Wizerunek i wybity Medalik, na
którym z jednej strony mam być umieszczona ze słońcem za Moją głową, a
na głowie mam mieć dwanaście gwiazd wplecionych w koronę cierniową”.

Na Medaliku znajdują się łacińskie napisy:
numisma salutis – Medalik Zbawienia (ang. the Medal of Salvation)
mater salutis – Matka Zbawienia (ang. Mother of Salvation)
Matka Zbawienia trzyma ręce złożone do modlitwy. Ma zamknięte oczy i welon na głowie, opadający na ramiona.

Tylna strona Medalika

„Chciałabym, aby na odwrotnej stronie Medalika zostało
przedstawione Najświętsze Serce Mojego Syna z dwoma Mieczami Zbawienia
po każdej stronie, które mają być skrzyżowane.
Miecze Zbawienia będą
miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zgładzi bestię, a Ja otrzymałam
władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie
serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu
Mieczowi ich dusze zostaną zbawione”.

Na tylnej stronie Medalika znajdują się także przeplecione litery MS –
pierwsze litery tytułu Matki Bożej umieszczonego na przedniej stronie
Medalika.
W centrum Serce Jezusa, tradycyjnie otoczone koroną
cierniową, a nad nim znajduje się płomień i krzyż. Serce jest zranione i
krwawi.
Na dole po prawej umieszczono znak praw autorskich ©

Fragmenty z Orędzi na temat Medalika Zbawienia 

Matka Zbawienia: „Ten Medalik ma być dostępny w ogromnych
ilościach, a następnie, gdy otrzymają go ci, którzy będą się o to starać, musi zostać poświęcony przez kapłana, a potem za darmo rozdawany innym. Medalik Zbawienia ofiaruje Dar Nawrócenia i Zbawienia” (z Orędzia z czwartku, 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14).

Matka Zbawienia: „Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą
nosili, a Mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś
obecnie wyprodukowała Medalik Zbawienia” (z Orędzia z piątku, 23
sierpnia 2013 roku, godz. 14.09).

Bóg Ojciec: „Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i
wszelka Władza należy do Mnie. Wkrótce zniszczę grzeszników i odsłonię
wam Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Idźcie za Moim Synem i
przyjmijcie Dary, które On i Jego ukochana Matka, Niepokalana Dziewica
Maryja, dają w formie Modlitw Krucjaty i Medalika Zbawienia” (z Orędzia z
piątku, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00).

Matka Zbawienia: „Moim obowiązkiem jest dać jak największej liczbie
grzeszników szansę zbawienia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia,
które są doświadczane, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę
grzeszników. Czynię to teraz, udzielając Medalika Zbawienia. Moje
dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu
poprzez ciebie i na podstawie moich wskazań dla ciebie. Te wskazania są
wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą
otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To doprowadzi
wtedy do zbawienia milionów” (z Orędzia z soboty, 14 września 2013 roku,
godz. 16.10).

Jezus: „Wiedzcie teraz, że musicie skorzystać z Darów ofiarowanych
światu przez Moją Matkę na przestrzeni wieków, abyście się ochronili.
Wiedzcie również, że Medalik Zbawienia – silniejszy niż jakiekolwiek
inne – będzie waszą obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie
próby powstrzymania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma Mocy
związanych z tym Darem” (z Orędzia z czwartku, 20 lutego 2014 roku,
godz. 18.39).

Matka Zbawienia: „Jego nienawiść [szatana] będzie najbardziej
widoczna wobec tych, którzy dają odpowiedź Mnie, Matce Zbawienia, gdy
mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie. Medalik
Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły podejmie wszelkie
starania, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie sam jad, który
wyleje się ze strony złego i każdego jego wysłannika, ponieważ on nie
chce, aby ten Medalik był dany dzieciom Bożym” (z Orędzia z wtorku, 25
marca 2014 roku, godz. 15.30).

Matka Zbawienia: „Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z
Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, którą darzy On
wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną Mi z polecenia Mojego Ojca
Przedwiecznego ten Medalik przyczyni się do zbawienia miliardów dusz.
Jest to możliwe, bo gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym
sercem, doprowadzi to do nawrócenia (…). Moja rola jako
Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie
zjednoczenia wszystkich, przyniesie im życie wieczne, jak zostało to
ustanowione. Jako Matce Zbawienia udzielono mi wszelkich mocy, by
zmiażdżyć głowę węża, co sprawi, że jego władza szybko się zmniejszy.
Dlatego zły duch gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą
zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie więc
ignorować złego ducha w każdym czasie…” (z Orędzia ze środy, 4 czerwca
2014 roku, godz. 14.13).

Matka Zbawienia: „Moje drogie dziecko, Bóg chce zbawić każdego
człowieka z każdego wyznania, jak również tych, którzy zaprzeczają
Istnieniu Jego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego ludzie w każdym
wieku, z każdej kultury i każdego wyznania muszą otrzymać Medalik
Zbawienia.
Każda osoba, która otrzyma Medalik, nawet jeśli nie
będzie on mógł być poświęcony, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg
zaszczepi w niej Łaskę, wgląd w swoją własną bezradność, i świadomość
Wszechmogącej Miłości Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i
te z sercami z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie
będą wołali do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i
wypełnić je Jego Wielkim Miłosierdziem.
Nie odrzucajcie Daru Medalika
Zbawienia, bo ten ostatni Medalik, przyniesiony wam przeze Mnie,
przyprowadzi dzięki Miłosierdziu Bożemu miliardy dusz do życia
wiecznego. Kiedy Mój Ojciec polecił Mi przedstawić światu najświętszy
Różaniec świętemu Dominikowi, wielu go odrzuciło. Do dziś tak czynią, bo
myślą, że został on stworzony przeze Mnie. On został Mi dany, aby
każdy, kto go odmawia, mógł się ochronić przed złym duchem. Przez moje
wstawiennictwo duszom są przekazywane szczególne Łaski i ochrona ich
przed wpływem złego ducha.
Nie popełnijcie błędu, odrzucając ten
Medalik, bo jest on dla całego świata i będzie z nim związanych wiele
cudów. Ci, którzy go odrzucą lub będą próbowali uniemożliwić innym jego
przyjęcie, odrzucą zbawienie – zwłaszcza ateiści, którzy najbardziej
potrzebują Bożej Interwencji. Musicie zawsze umieszczać tych ludzi,
którzy odrzucają Boga, przed Tronem Mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie
dla ich dusz.
Dopilnujcie, proszę, aby ten Medalik Zbawienia został
przekazany jak największej liczbie ludzi” (z Orędzia z poniedziałku, 20
stycznia 2014 roku, godz. 12.09).

Matka Zbawienia: „Gdy będziecie nosili przy sobie Medalik Zbawienia,
to wraz z innymi Łaskami, które on przynosi, otrzymacie ochronę przed
mocą antychrysta” (z Orędzia z piątku, 7 lutego 2014 roku, godz. 15.50).

Jezus: „Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a
Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów,
którzy przechwycą Mój Kościół na ziemi” (z Orędzia z poniedziałku, 5
maja 2014 roku, godz. 16.10).

Jezus: „Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona. Moja
Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego,
Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko
Mojemu przeciwnikowi” (z Orędzia z piątku, 13 lutego 2015 roku, godz.
18.00).

Ulotka

Podstawowe informacje o medaliku z tej strony zawarte są w ulotce: 
Medalik Zbawienia (PDF A4 ulotka czarno-biała)

Jak nabyć medalik?

Medalik można zakupić w sklepie ELGIDO.com

Nagranie konferencji na temat Medalika Zbawienia

Udostępnij w mediach społecznościowych