Modlitwy Krucjaty: Litanie

Modlitwa Litania I
Ochrona przed fałszywym prorokiem

Jezus: „Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie… i od teraz odmawiali je raz dziennie”.

Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, uchroń nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, chroń nasze sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawda.

Jezu, daj nam siłę.

Jezu, daj nam nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, chroń nas przed bestią.

Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków.

Amen.


Modlitwa Litania II
O Łaskę Ochrony

Jezus: „Przyjdźcie do Niego [Boga Ojca], Moi umiłowani uczniowie, i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony przed ogniem piekielnym dla tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie”.

O Najwyższy Ojcze Niebieski, kocham Cię.

Czczę Cię.

Panie, zmiłuj się.

Panie, przebacz nam nasze winy.

Wielbię Cię.

Wychwalam Cię.

Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.

Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych [wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz].

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ty, o Najwyższy Ojcze Niebieski, Stwórco wszystkich rzeczy, Stwórco wszechświata, Stwórco ludzkości, jesteś źródłem wszystkich rzeczy.

Jesteś źródłem Miłości.

Jesteś Miłością.

Kocham Cię.

Czczę Cię. 

Padam przed Tobą.

Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają, które Cię nie czczą, które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.

Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy, abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.

Proszę Cię, abyś otworzył Bramy Raju, aby wszystkie Twoje dzieci mogły się ostatecznie zjednoczyć w tym Dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

Amen.


Modlitwa Litania III
Broń Słowa Bożego

O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas przed szatanem i jego armią.

Pomóż nam bardziej Cię kochać.

Wspieraj nas w naszej walce.

Strzeż nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Swojego bezpiecznego Schronienia.

Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.

Umocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę. Daj nam zaufanie.

Prowadź nas Drogą Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej na nas Swoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam unikać pokus.

Przybliż nas do Swojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie w każdym czasie.

Amen.


Modlitwa Litania IV
O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Strzeżemy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświecenia Sumień.

Dziękujemy Ci za obietnicę Życia Wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, łącznie z tymi, które Cię dręczą, i tymi, które są od Ciebie odłączone.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia.

Amen.


Modlitwa Litania V
O zbawienie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym

Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia piekielnego.

Przebacz sczerniałym duszom.

Pomóż im Cię zobaczyć.

Wyciągnij ich z ciemności.

Otwórz im oczy.

Otwórz ich serca.

Ukaż im prawdę.

Uratuj ich.

Pomóż im słuchać.

Uwolnij ich od pychy, pożądania i zazdrości.

Chroń ich przed złem.

Wysłuchaj ich błagań o pomoc.

Chwyć ich za ręce.

Przyciągnij ich do siebie.

Zachowaj ich od oszustwa szatana.

Amen.


Modlitwa Litania VI
Dar Łask

Jezus: „Dusze, które będą ją odmawiały [tę Modlitwę] w czasach prześladowań, niech wiedzą, że wyleję na was te Łaski. Staniecie się spokojniejsi, silniejsi i odważniejsi, gdy będziecie nieśli Mój ciężki Krzyż do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Najważniejsze, że nie ulegniecie zastraszaniu, które może was spotykać w Moje Święte Imię”.

O najdroższy Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, napełnij mnie Swoją Miłością.

Napełnij mnie Swoją Siłą.

Napełnij mnie Swoją Mądrością.

Napełnij mnie Swoją Wytrwałością.

Napełnij mnie Swoją Pokorą.

Napełnij mnie Swoją Odwagą.

Napełnij mnie Swoją Żarliwością.

Amen.


Udostępnij w mediach społecznościowych