Modlitwy Krucjaty: Modlitwy codzienne

Różaniec święty (Modlitwa Krucjaty 26)
Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

Matka Zbawienia: „Ta Modlitwa [Różaniec święty] jest tak ważna, że musi teraz na swoich własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty”. Modlitwa Krucjaty 26 to Różaniec święty, tak jak się go normalnie odmawia (zob. s. 63) 2 Zostało nam polecone w Orędziach, by modlić się Różańcem każdego dnia i tak często, jak to możliwe. Tradycyjnie zwykle odmawia się codziennie trzy części Różańca (radosną, bolesną, chwalebną), jeśli jest to możliwe. Możemy także włączyć w jakiś sposób tajemnice światła. Istnieje ponadto tygodniowy podział Różańca dla modlących się jedną częścią każdego dnia. Matka Zbawienia wezwała nas w Orędziach, abyśmy codziennie modlili się Różańcem za swój własny naród. Poprosiła, byśmy każdego dnia odmawiali Różaniec święty – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne – dla ratowania własnego narodu i swoich rodzin.

Modlitwa przed Różańcem.

O Królowo Różańca świętego,

Tyś raczyła przybyć do Fatimy, aby objawić trojgu dzieciom pastuszkom skarby Łask ukryte w Różańcu.

Natchnij moje serce szczerą miłością ku tej modlitwie, abym medytując nad tajemnicami naszego Odkupienia, które są w niej wspominane, mógł zostać ubogacony jego owocami i uzyskać pokój dla świata, nawrócenie dla grzeszników i Rosji oraz Łaski, o które Cię proszę w tym Różańcu [tutaj wymienia się swoją prośbę].

Proszę Cię o to dla większej chwały Bożej, dla Twojej własnej czci oraz dla dobra wszystkich dusz, a szczególnie dla mojej własnej duszy.

Amen.


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronka, tak jak się ją normalnie odmawia.

Na zakończenie odmawiamy 'Modlitwę zachęty’.

Jezus: „Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia, a poprzez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci”.

Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.

Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.

Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

Amen.


Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Jezus: „Musicie więc każdego dnia odmawiać modlitwę do świętego Michała”

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.


Pieczęć Boga Żywego

Modlitwa Krucjaty 33. Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”. Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.


Modlitwa na każdy dzień

Jezus: „Kocham każdego z was i troszczę się o każdego z was, dzieci. Nigdy nie zapomnijcie odmówić tej modlitwy, kiedy modlicie się do Mnie każdego dnia”

O mój najdroższy Jezu, weź mnie w Swoje Objęcia i pozwól, by moja głowa spoczęła na Twoim Ramieniu, tak abyś w odpowiednim czasie mógł mnie podnieść do Swojego chwalebnego Królestwa.

Pozwól, by Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, byśmy mogli złączyć się w jedno.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 1
Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Tradycyjnie odmawiana codziennie

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 30
Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

Bóg Ojciec: „Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona do waszych codziennych modlitw poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty”.

O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.

Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 79
Za dwa miliardy zagubionych dusz

Jezus: „Moja szczerze umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie krzyżowcami Boga”.

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 102
O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla świata

Jezus: „Musicie od teraz raz dziennie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty”.

Najdroższy Jezu, kiedy jestem przygnębiony, pociesz mnie.

Kiedy wątpię, oświeć mnie. Kiedy jestem smutny, okaż mi Swoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy publicznie osądzam innych, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, wybaw mnie i weź mnie z powrotem pod Swoją ochronę.

Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję, by stoczyć walkę dla ratowania dusz, których pragniesz.

Kiedy opieram się Twojej Miłości, pomóż mi całkowicie się podporządkować i poddać Twojej czułej opiece. Kiedy błądzę, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy.

Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie obrażają, i daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 111
O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

Matka Zbawienia: „Wzywam was, byście przyprowadzili mi wasze dzieci (…). Nieważne, w jakim są wieku (…). Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Odmawiana każdego dnia przyprowadzi wasze dzieci blisko miłosiernego Serca Jezusa”. Ta Modlitwa jest do odmawiania dla wszystkich.

O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.

Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 143
O ochronę Misji Zbawienia

Zgodnie z informacją przekazaną przez Marię od Bożego Miłosierdzia ta Modlitwa jest do codziennego odmawiania.

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne.

Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy.

Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna.

Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 164
Modlitwa o pokój dla narodów

Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”

O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.

Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.

Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.

Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 132
Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

Ta Modlitwa nie jest koniecznie do codziennego odmawiania, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu. Matka Zbawienia: „Kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty przynajmniej dwa razy w tygodniu, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz pod Panowanie Królestwa Bożego”.

O Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię, abyś zmiażdżyła głowę bestii Swoją piętą i usunęła wszystkie przeszkody w naszej misji ratowania dusz.

Amen.


Nagranie codziennego spotkania modlitewnego na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych