Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Ogólny opis Misji Marii od Bożego Miłosierdzia

Ważne informacje administracyjne

Cel tej książki

Kiedy te wydarzenia nastąpią?

Rozdział 1

Przygotowanie na Wielkie Ostrzeżenie (Oświetlenie Sumień)

Zbliżająca się Apokalipsa

Czym jest Wielki Ucisk?

Czym jest schizma?

Jakie proroctwa wypełniają się w obecnych czasach?

Czym jest Ostrzeżenie i co się wydarzy podczas Ostrzeżenia?

Jakie znaki poprzedzą Ostrzeżenie?

Rozdział 2

Po Ostrzeżeniu. Co powinieneś wiedzieć teraz?

Co się wydarzy po Ostrzeżeniu?

Czym jest Powtórne Przyjście Chrystusa i co ono oznacza dla świata?

Czym jest Nowy Raj?

Czym jest piekło?

Czym jest Pieczęć Boga Żywego?

Czym jest Krzyż Pieczęci Boga Żywego?

Jakie obietnice są związane z Krzyżem Pieczęci Boga Żywego?

Czym jest Medalik Zbawienia?

Kim jest Antychryst?

Czym jest znamię bestii?

Kim jest fałszywy prorok?

Czym są ogólnoświatowe szczepienia?

Czym jest nowa, jedna światowa religia?

Czym jest nowy, jeden światowy rząd?

Czym jest nowa, jedna światowa waluta?

Czym jest Wielka Kara (z Bożej sprawiedliwości)?

Czym są trzy dni ciemności?

Rozdział 3

Jak mamy przygotować się na Ostrzeżenie i na Powtórne Przyjście?

Jak mamy się przygotować na Ostrzeżenie

i na Powtórne Przyjście Chrystusa?

Obietnice odnoszące się do Pieczęci Boga Żywego

i do Medalika Zbawienia oraz ich wielkie znaczenie

w przetrwaniu końca czasów

Obietnice dotyczące Pieczęci Boga Żywego

Obietnice dotyczące Medalika Zbawienia

Wskazówki dotyczące przygotowania się na Ostrzeżenie,

Kary i Powtórne Przyjście

Przygotowania duchowe

Przygotowanie materialne

Dodatkowe wskazówki dla katolików

Rozdział 4

Wezwanie Jezusa do tworzenia Grup Krucjaty Modlitwy

Wskazania dla Grup Krucjaty Modlitwy

Wezwanie i przewodnik Matki Zbawienia do modlitw

codziennych

Modlitwa Krucjaty 96

Rozdział 5

Ważne modlitwy na czasy końca

Modlitwy Litanie

Modlitwy Krucjaty w porządku chronologicznym

Modlitwy pozostałe

Rozdział 6

Pogrupowane Modlitwy Krucjaty

Modlitwy Krucjaty za kapłanów, aby przygotowali się na Ostrzeżenie i Powtórne Przyjście Chrystusa

Modlitwy Krucjaty dla wszystkich ludzi dla przygotowania się

na Ostrzeżenie

Modlitwy Krucjaty, które należy odmawiać do Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Za zbawienie dusz

Ochrona przed prześladowaniami, fałszywym prorokiem, antychrystem i szatanem

Ochrona papieża, duchowieństwa, Kościoła i chrześcijaństwa

Ochrona Misji Zbawienia i wizjonerów

Ochrona dzieci i rodzin

Za narody, kraje i światowych przywódców

O przygotowanie się na Powtórne Przyjście Chrystusa

Różne modlitwy za siebie

Modlitwy Krucjaty do odmawiania przez tych, którzy są zdezorientowani, zagubieni, nie znają Jezusa lub mają

nienawiść w swoich sercach

Rozdział 7

Modlitwy, które należy odmawiać codziennie

Wybrane Modlitwy Krucjaty, które należy odmawiać

codziennie

Rozdział 8

Inne ważne modlitwy na czasy końca

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Obietnice związane z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia

Fragmenty z orędzi z Księgi Prawdy przekazanych Marii

od Bożego Miłosierdzia na temat Koronki do Bożego Miłosierdzia

Jak odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia?

Różaniec święty

Papieże i święci zalecają Różaniec

Objawienia Matki Bożej w Fatimie (Portugalia)

Piętnaście obietnic Maryi dla chrześcijan, którzy odmawiają Różaniec święty

Wiele zwycięstw militarnych odniesiono dzięki Różańcowi

Sposób odmawiania Różańca

Cztery części Różańca świętego

Jak odmawiać Różaniec święty?

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Oryginalna wersja modlitwy do św. Michała Archanioła

Różne modlitwy poświęcenia

Poświęcenie soli i wody

Poświęcenie oleju

Poświęcenie medalików (lub krucyfiksów) Krzyż św. Benedykta

Poświęcenie różańców

Poświęcenie szkaplerzy z Pieczęcią Boga Żywego

Poświęcenie Pieczęci Boga Żywego

Poświęcenie Medalika Zbawienia

Rozdział 9

Podstawowe katolickie zasady moralne w życiu chrześcijańskim

i wskazówki, jak odbyć dobrą spowiedź

Dziesięć przykazań Bożych

Pięć przykazań kościelnych

O poście i wstrzemięźliwości

Dążenie do świętości

Jak odbyć spowiedź świętą?

Rachunek sumienia

Przewodnik po dobrej spowiedzi

Postępowanie w konfesjonale

Dodatek

Przesłanie i proroctwa Matki Bożej z La Salette

Ogólny zarys proroctw Matki Bożej z Fatimy

Proroctwa dane przez Matkę Bożą w Garabandal

Ilustracje przedmiotów do poświęcenia, które naprawdę

warto mieć

Krzyż Pieczęci Boga Żywego

Kopia Pieczęci Boga Żywego do wycięcia, jeśli nie mamy

żadnego innego egzemplarza do dyspozycji

Udostępnij w mediach społecznościowych