Czym jest schizma?

Schizma, o której tutaj mowa, jest formalnym podziałem albo rozdźwiękiem wewnątrz Kościoła katolickiego ze względu na różnice doktrynalne. Schizma jest jednym ze znaków zbliżającego się Ostrzeżenia.

Gdy wojny i nieporządek będą rozprzestrzeniać się w każdym kierunku, wiara Mojego Kościoła nadal będzie słabnąć. W Moim Świętym Kościele tak szybko nastanie podział. Kapłan przeciw kapłanowi. Biskup przeciw biskupowi (poniedziałek, 27 lutego 2012 roku, godz. 15.30).

Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy naprawdę Mnie znają i rozumieją Prawdę świętych Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć kłamstw w Moje Imię. Drugi etap nadejdzie, kiedy ludzie zostaną pozbawieni świętych sakramentów w takiej postaci, w jakiej powinny być. Trzeci etap będzie wtedy, gdy Moje kościoły zostaną zbezczeszczone i gdy Moje wyświęcone sługi wreszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy (niedziela, 20 października 2013 roku, godz. 17.48).

Rzymscy katolicy będą musieli przychodzić na Msze do miejsc schronienia lub do bezpiecznych kościołów (niedziela, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00) [fragment]

Pamiętajcie, przygotowujemy się teraz do przykrych następstw, które uderzą w Moje biedne wyświęcone sługi, a które wynikną z nadchodzącego podziału mającego ujawnić się w kościołach chrześcijańskich.

Tak więc, choć Armia Reszty będzie prowadzona przez księży i innych duchownych chrześcijańskich, będzie wielu świeckich posługujących, ponieważ w tym czasie będzie brak kapłanów.

Wy, Moi uczniowie, będziecie musieli się gromadzić i przechowywać Hostie – Komunię, bo one będą trudno dostępne. Ci z was, którzy są rzymskimi katolikami, będą musieli przychodzić na Msze do miejsc schronienia lub bezpiecznych kościołów.

Zostanie utworzona misja – podobna do niemieckich nazistowskich prześladowań, kiedy to Żydzi byli ścigani – w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców nowego światowego kościoła, o którym będą wam mówili, że jest dla wszystkich religii. 

Zostaniecie oskarżeni o bezczeszczenie mszy, ich nowo utworzonej formy sprawowania mszy, w której Ja nie będę obecny w Najświętszej Eucharystii, bo będzie ona obrzydliwością w Oczach Mojego Ojca.

Moje Ciało i Krew będą obecne w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i miejscach schronienia, gdzie będziecie ślubować wierność transsubstancjacji, aby sprawować Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy, by był prawdziwy i uznany przez Mojego Ojca.

Wiele wydarzeń dotyczących kościołów, które oddają Mi cześć na świecie, zacznie być zauważalnych (środa, 14 listopada 2012 roku, godz. 20.30)

Rozłam w Moim Kościele katolickim wkrótce będzie powszechnie widziany. Kiedy to nastąpi, stanie się to przy dużym poklasku dla tych, którzy oddzielili Prawdę Mojego Nauczania od przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca. Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku zajęły jakiś czas, ale wkrótce ogłoszą oni podział na oczach światowych mediów.

Wielu, krzycząc na cały głos, przedstawia kłamstwa, nie tylko wymierzone w prawa ustanowione przez Moje Nauczanie. To, czego tak naprawdę chcą, to stworzenie nowego boga. Nowy figurant Mojego Kościoła będzie promowany jak polityczny przywódca w wyborach wysokiego szczebla. Oni sprawią, że będziecie skłonni uwierzyć, iż dawno wypowiedziane Słowa są kłamliwe. Następnie wam powiedzą, abyście nie wierzyli w nie. Zmienią obyczaje, według których żyli zgodnie z Moim Nauczaniem, a także sposób oddawania Mi czci. Będą teraz naciskać, aby odsunąć Moje Prawa na bok, i będą czcić prawa wytworzone przez nich samych.

Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić własny udział w budowie nowej świątyni – świątyni oddanej rządom fałszywego proroka. Wtedy nie będą już Moimi sługami, ponieważ odmienią swoją wierność i będą czcili fałszywego proroka. Wtedy będą oddawać cześć fałszywemu bogu według zupełnie nowej koncepcji, która pozwoli, aby niektóre prawa Boga zostały zniesione i zastąpione rzeczami nieprzyzwoitymi w Moich Oczach.

To jest Moje ostrzeżenie dla tych księży spośród was, którzy oderwą się od Kościoła katolickiego. Gdy przestaniecie Mi w pełni ufać, odwrócicie głowy, aby wierzyć w kłamstwa. Kiedy zaufacie kłamliwym władcom, popadniecie w straszny grzech. Zaczniecie oddawać cześć bestii, który będzie kalać Mój Kościół poprzez wbijanie korony cierniowej na Głowę Mojego Kościoła, Mojego prawdziwego świętego Wikariusza, papieża Benedykta.

Służąc bestii, będziecie strasznie cierpieć, bo pozbawicie Boga Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych korzeni. Nie dopuśćcie, aby Mój Kościół został znieważony przez grzechy planowane przez ludzi, którzy chcą zniszczyć chrześcijaństwo i inne religie, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy łamiecie wasze święte święcenia, odrywacie swoje serca ode Mnie, podczas gdy ci oszuści będą kraść wasze dusze.

Największym grzechem, jaki zamierzacie wkrótce popełnić, jest oddanie czci fałszywemu bogu. Przyodziany w klejnoty, będzie uroczy, subtelny i z pozoru dobrze rozumiejący Nauczanie Księgi Mojego Ojca. Ulegniecie jego urokowi. Przeinaczy on Moje Nauczanie, tak że stanie się ono herezją.

Ta religia, tak odmienna od Prawdy Bożej, jest bezwartościowa. Jednak będzie ona miała zewnętrzny wdzięk, miłość i cudowność i będzie przybrana w nowe złoto i drogie kamienie, i to będzie przedstawiało ją jako nową jedną światową religię na wszystkie ołtarze.

Wam, gorliwi kapłani, to mówię. Cały czas będę wam błogosławił Łaskami zrozumienia Prawdy.

Te bożki przedstawiane wam jako Prawda są tylko z gliny. Są one przedmiotami wykonanymi z drewna. Są niczym. Nie mają żadnego znaczenia. Nie udzielają żadnych Łask. Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, po prostu nie będzie obecny w ich kościołach. Tylko Bóg Żyjący może być obecny w Moich kościołach. Kiedy Bóg Ojciec zobaczy tę ostateczną zniewagę, wygna tych, którzy przywracają do życia te pogańskie praktyki. Wtedy zażąda On wyjaśnień od tych, którzy dokonują rozłamu w Jego świętym Kościele na ziemi – od tych właśnie sług, którzy z wyniosłością swobodnie odrzucili Słowo Boże.

Gdy staną przede Mną podczas Ostrzeżenia, będą wiedzieli, jak bardzo zranili Mojego Ojca. Żadna osoba ani wyświęcony sługa nie ma władzy, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko jeden Bóg. Oni wprowadzają boga uczynionego przez człowieka. Choć on nie istnieje, to jednak będą Mi kraść Moje owce. Otrzymają wszelkie Łaski i będzie im okazane wiele cierpliwości. Jeśli się nie nawrócą, zostaną zniszczeni.

Każdy z was zapłaci za każdą duszę, która przez niego została dla Mnie utracona.

(Wasz Jezus)

Moje Nauczanie, uznane przez święty, powszechny i apostolski Kościół, jest teraz atakowane, co jest pierwszą z wielu prób, które doprowadzą do podziału Kościoła. Zostaną wprowadzone nowe przepisy, aby zadowolić współczesną opinię publiczną, tak aby siedzieli wygodnie z tymi, którzy z pychą w duszach odczuwają raczej potrzebę uspokojenia ludzkości niż okazania posłuszeństwa Nauczaniu Kościoła.

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze. Wielu, zarówno tych wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego struktury.

Módlcie się, aby Mój święty Wikariusz papież Benedykt XVI pozostał silny wobec opozycji, z którą ma teraz do czynienia.

Jest to rozmyślne usiłowanie utworzenia nowego kościoła przez tych, którzy są powiązani z fałszywym prorokiem. Ci przebiegli ludzie będą chcieli, abyście uwierzyli, że to będzie ten sam Kościół, ale on nie może nim być. Jak Mój Kościół – z nowymi przepisami, przeinaczoną wersją tej prawdy, którą dałem światu – może Mnie reprezentować? (sobota, 7 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00).

I tak rozpocznie się podział. Ci, którzy pójdą za fałszywą doktryną, w której Ja, Jezus Chrystus, nie będę czczony, zostaną rozerwani na strzępy przez bestię i jego demony. Ci Moi niewinni słudzy, którzy do tej pory nie przyjęli tych Orędzi, przybiegną teraz do Mnie po pocieszenie. Moje proroctwa nie kłamią i bardzo szybko wiele z tych biednych dusz zostanie wyrzuconych ze Stolicy Apostolskiej. Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko Stolicy Piotrowej i zostaną publicznie upokorzeni w Moje Święte Imię.

To mówię do nich. Zachowajcie spokój i pozostańcie w pokoju, ponieważ kiedy będziecie szli za Prawdą, zostaniecie uratowani. Nigdy nie wolno przyjmować rozmytej doktryny, pozbawionej Mojej Władzy. Wy, którzy akceptujecie kłamstwa w przekonaniu, że wykonujecie swój obowiązek, musicie zrozumieć, że będziecie musieli iść trudną drogą. Macie dwie możliwości. Pozostać w Świetle Boga lub odwrócić się od Moich świętych sakramentów.

Wkrótce wielu z was wyraźnie zobaczy, przed czym was ostrzegałem. Podział będzie okrutny i wyniknie wojna między Prawdą a kłamstwami. Doprowadzi to do upadku Kościoła katolickiego, aż będzie podobny do stosu kamieni, ale jeden prawdziwy Kościół nadal będzie się wznosił wysoko, bo Moi wierni słudzy tworzą Moją Armię Reszty. Będą walczyć do samego końca, aby utrzymać święte Słowo Boże (Wasz Jezus, czwartek, 2 maja 2013 roku, godz. 20.07).

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę mozna nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Konferencja "Wielkie Odstępstwo na końcu czasów" (cz. 1), na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych