Różaniec święty

Papieże i święci zalecają Różaniec

Święty papież Jan Paweł II nazwał Różaniec swoją „ulubioną modlitwą” po Mszy i Liturgii Godzin.

„Wśród wszystkich nabożeństw zatwierdzonych przez Kościół żadne nie było tak wyróżnione przez tak wiele cudów, jak nabożeństwo Najświętszego Różańca” (bł. papież Pius IX).

„Różaniec to modlitwa najpiękniejsza i najbogatsza w łaski ze wszystkich; jest to modlitwa, która najbardziej dotyka Serca Matki Bożej… a jeśli chcesz, aby w twoich domach panował pokój, odmawiaj Różaniec z całą rodziną” (św. papież Pius X).

„Różaniec stanowi kompendium całej Ewangelii” (bł. papież Paweł VI cytuje papieża Piusa XII).

„Nikt, kto codziennie odmawia Różaniec, nie zostanie wprowadzony w błąd. To oświadczenie chętnie podpisałbym swoją krwią” (św. Ludwik de Montfort).

„Daj mi armię odmawiającą Różaniec, a ja podbiję świat” (bł. papież Pius IX).

Objawienia Matki Bożej w Fatimie (Portugalia)

Św. s. Łucja (Lúcia Santos), jedno z trojga dzieci, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie, powiedziała w wywiadzie w 1957 roku:

„W tym końcu czasów, w których żyjemy obecnie, Najświętsza Maryja Panna chciała nadać nową skuteczność modlitwie Różańcem świętym. Ona tak bardzo wzmocniła jego skuteczność, że nie ma takiego problemu, choćby był bardzo trudny, czy natury materialnej, czy przede wszystkim duchowej, w rodzinach, w rodzinach na całym świecie, w zakonach, czy też w życiu ludów i narodów, którego nie można byłoby rozwiązać poprzez modlitwę różańcową. 

Nie ma takiego problemu, zapewniam cię, bez względu na to, jak trudny by był,    którego nie można by było rozwiązać poprzez modlitwę różańcową. Za pomocą Różańca świętego uratujemy się. Uświęcimy się. Pocieszymy Pana Jezusa i uzyskamy zbawienie dla wielu dusz”.

Piętnaście obietnic Maryi dla chrześcijan, którzy odmawiają Różaniec święty

Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.

Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.

Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca świętego.

Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie Różańca.

Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

Powyższe obietnice zostały dane przez Matkę Bożą św. Dominikowi i bł. Alanowi de Rupe. Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D., arcybiskup Nowego Jorku.

Wiele zwycięstw militarnych odniesiono dzięki Różańcowi

W historii chrześcijaństwa wygrano wiele bitew dzięki mocy Maryi wylanej poprzez modlitwę Jej świętego Różańca. Poniżej znajduje się lista kilku pierwszych wygranych bitew stoczonych przez wojsko.

1213 – zwycięstwo pod Muret, we Francji

1327 – La Rochelle, Francja

1571 – Bitwa pod Lepanto – najsłynniejsze i najważniejsze ze zwycięstw militarnych odniesione dzięki Różańcowi

1683 – Bitwa pod Wiedniem, Austria

1716 – Petrovaradin, Arcyksięstwo Austriackie (obecnie Serbia)

1815 – Bitwa pod Nowym Orleanem, Stany Zjednoczone Ameryki

1945 – Hiroszima, Japonia

1955 – Austria – przezwyciężenie zagrożenia komunizmem

1966 – Brazylia oraz

1975 – Portugalia zostały uchronione przed rządami komunistycznymi dzięki mocy Różańca

Sposób odmawiania Różańca

Różaniec święty został dany św. Dominikowi i bł. Alanowi de Rupe przez Matkę Bożą. Oprócz obietnic danych tym, którzy będą się modlić Różańcem, Najświętsza Maryja Panna powiedziała, że Różaniec będzie potężną zbroją przeciwko piekłu, zniszczy słabości, pomniejszy grzech i pokona herezje. 

Módlmy się z sercem dziecka, z miłością i zaufaniem do naszego Najświętszego Zbawiciela i naszej Matki Najświętszej.

Rozważajmy tajemnice naszej historii zbawienia.

Jeśli to jest możliwe, dla dobrej skuteczności, odmawiajmy go na głos i w grupach.

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę można nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Nagranie codziennego spotkania modlitewnego, na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych