Czym jest nowa, jedna światowa religia?

Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii (wtorek, 9 października 2012 roku, godz. 21.31)

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz jest w tym czasie czujnych, bo są oni świadkami szybkich zmian w Moim Kościele katolickim, które teraz zaczynają się ujawniać. Zaczynają się pojawiać znaki ukazujące to, co przepowiedziałem przez ciebie. Już można zauważyć brak dostępu do Mszy. Dostęp do Eucharystii nie jest już tak łatwy. Sakrament spowiedzi jest ograniczony w wielu Moich kościołach.

Wiele Moich kościołów nie posiada kapłanów, aby nimi kierowali. Tak wielu opuszcza Moje kościoły w tym czasie ucisku, że wkrótce te kościoły zostaną przekazane komercyjnym właścicielom.

Gdy wiara chrześcijan jest poddawana próbie, ważne jest, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce nowi słudzy zostaną wprowadzeni do Kościoła katolickiego i do innych kościołów chrześcijańskich.

Początkowo różnice między religiami będą zacierane tylko na ich obrzeżach. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Mojego Nauczania, ponieważ ono niezauważalnie zniknie. Jego miejsce zajmie szereg niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które będą zachęcać do tolerancji grzechu. Kłamstwa przedstawiane niepodejrzewającym niczego osobom praktykującym początkowo nie zostaną przez nie zauważone. Jednak wkrótce Moi wyznawcy zaczną mieć głęboko niepokojące odczucie, że coś jest nie tak.

Ostateczne oszustwo nastąpi wtedy, gdy święte sakramenty zostaną zastąpione pogańskimi substytutami. Wszystkiemu będzie przewodził fałszywy prorok, który będzie rościł sobie prawo do tego, aby być najwyższym kapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii.

Wszyscy ci, którzy ślepo za nim podążą, zostaną pochłonięci przez bestię i na zawsze będą dla Mnie straceni. Szybkość, z jaką się to stanie, zadziwi Moich wyznawców. Ten plan jest starannie realizowany. Ta kampania, aby przekształcić gościnność chrześcijan w akceptację świeckich praw, jest przeprowadzana profesjonalnie. Jest ona planowana wśród wielu narodów przez jedną grupę, która wykorzystuje sławne osoby, celebrytów i figurantów – a wszyscy oni są szanowani przez większość – aby popierali ich nikczemne kłamstwa.

Uważajcie. Nie przyjmujcie kłamstw. Nie angażujcie się w plan zbezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

Wasz Jezus

Król i Odkupiciel całej ludzkości 

Liczba kościołów, które będą zamykane, będzie widoczna we wszystkich zachodnich krajach. Wkrótce znamię komunizmu będzie widoczne przez specjalny znak, który pojawi się w kościołach, które pozostaną otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach, a osoby na wysokich stanowiskach będą go nosić z dumą. Będzie on postrzegany jako szlachetna oznaka, a członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i związkach wyznaniowych będą się z nim obnosić. Zobaczycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, w portach lotniczych i na szatach noszonych przez przywódców kościołów.

Ten znak, którego nie należy mylić ze znamieniem bestii, będzie symbolizował nową jedną światową religię. Osoby za niego odpowiedzialne nie będą się obawiały prezentowania swojego znaku, który jest symbolem władzy i wierności wobec bestii. Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy w takiej formie, w jakiej musi być ofiarowana w Moje Święte Imię, zostanie zastopowana, będzie tym dniem, w którym ten symbol pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na świecie (środa, 17 kwietnia 2013 roku, godz. 20.00).

Tak jak to było wcześniej, wieża Babel zostanie wzniesiona jeszcze raz i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ukazywała nowy symbol – nowej jednej światowej religii. Symbol ten będzie widoczny na dachu, przy wejściu i wewnątrz będzie uprzywilejowany na wysokim ołtarzu. Moje cenne, złote tabernakulum, zbezczeszczone w całej swojej chwale, będzie umiejscowione w środku ołtarza, aby je wszyscy widzieli. Ta zniewaga będzie oznaczała, że bestia zastanie otwarte drzwi, aby wtargnąć do Mojego tabernakulum. W tym czasie Moja Obecność zniknie (niedziela, 21 kwietnia 2013 roku, godz. 14.45).

Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii. Wtedy zostaniecie podzieleni na dwie części – na tych, którzy idą za Prawdą, i tych, którzy przyjmą prawa, w których liczy się tylko jedno – oddawanie czci fałszywym bogom i przyzwolenie na grzech (środa, 5 czerwca 2013 roku, godz. 17.45).

W dniu, gdy nowa jedna światowa religia zostanie przedstawiona, i będzie ona zaaprobowana przez pewne grupy wewnątrz Kościoła katolickiego, jak to zostało przepowiedziane, niebo się ściemni i wielki piorun uderzy w ziemię. Będzie tak, jak było w momencie, gdy oddałem Moje ostatnie tchnienie na Krzyżu, kiedy Gniew Mojego Ojca został rzucony na wzgórze Kalwarii. Kiedy tak się stanie i nastąpi znak, że Mój jeden prawdziwy Kościół został zabrany, a zastąpiła go fałszywa pogańska obrzydliwość, musicie wiedzieć o tym, że to wtedy właśnie wszędzie na rodzaj ludzki spadnie deszcz kar (sobota, 15 czerwca 2013 roku, godz. 16.48).

To referendum zostanie sfałszowane, a kłamstwa będą przedstawiane jako Prawda. Gdy zostanie wprowadzona nowa jedna światowa religia, Mój Kościół na ziemi – prawdziwy Kościół – będzie się musiał ukrywać, żeby oddawać Mi cześć (środa, 31 lipca 2013 roku, godz. 18.56).

Każda cecha związana ze Mną – Moja Miłość do zubożałych, Moja Miłość do słabych i pokornych, Moje niezadowolenie z chciwości, zachłanności i żądzy – zostanie wykorzystana jako część argumentów, aby zmusić was do przyjęcia tej nowej doktryny, tej nowej jednej światowej religii, aby przygotować świat na panowanie antychrysta (wtorek, 15 października 2013 roku, godz. 15.45).

Och, jak bardzo wy wszyscy zostaniecie oszukani i jak głęboko Prawda zostanie zatajona, ukryta, a następnie zlekceważona. Wszystkie te zmiany będą w przyszłości następowały szybko, a rozprzestrzenianie się tych rzeczy zadziwi wielu. Pośród tego wszystkiego będzie panowało zamieszanie, strach, smutek i wielki niepokój. Mój Kościół będzie tak podzielony, że cała ufność w jego wnętrzu zostanie rozbita. Wytworzy to wielki lęk, a następnie, w sposób, który początkowo nie będzie się wydawał jasny, Kościół katolicki stanie się wiodącą siłą w nowej jednej światowej religii. Ta nowa obrzydliwość ogłosi wielką miłość do ubogich świata i głodujących. Ale nie będzie głosiła Mojego Słowa ani nie pozostanie wierna Mojemu Kościołowi. Jednak Mój Kościół nadal będzie żył (piątek, 1 listopada 2013 roku, godz. 23.17).

Do Kościoła Mojego Syna na ziemi zostanie wprowadzonych wiele nowych przepisów, ponieważ tysiące nowych członków zostanie zaprzysiężonych Kościołowi i nie będzie to prawdziwe, bo nie będą mieli prawdziwego Ducha Chrystusa w swoich sercach. Wejdą do Kościoła i będą dawali świadectwo o nowej, jednej światowej religii, która nie będzie oddawała czci Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko nie będą Mu służyli, ale też ich obowiązkiem będzie służenie potrzebom humanizmu, który w swojej najgłębszej istocie zaprzecza Istnieniu Nadprzyrodzonego Bytu Boga i temu wszystkiemu, co On Sobą przedstawia.

Duchowni, którzy ślubowali swoje życie Bogu, zostaną wciągnięci w to wielkie oszustwo i w konsekwencji utracą prawdziwą wiarę. Nie będą oni głosili znaczenia zbawienia dusz, które stało się możliwe dzięki Śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Krzyż jest w centrum chrześcijaństwa. Jest tylko jeden Krzyż i właśnie przez ten Krzyż ujawnią się pierwsze widoczne oznaki zdrady Mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe rodzaje krzyży, które będą znieważać znak krzyża i to, co on oznacza w sercu człowieka.

Niewierzący, którzy do tej pory nie interesowali się chrześcijaństwem, zostaną wciągnięci do tak zwanego nowego, jednego światowego kościoła. Wraz ze wszystkimi innymi religiami, które nie wyrosły z Prawdy, będą kpili i szydzili z dzieci Bożych, które pozostaną wierne Słowu Boga (Matka Zbawienia, sobota, 28 czerwca 2014 roku, godz. 15.03).

Modlitwa Krucjaty 158

Chroń mnie przed jedną światową religią

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej, jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce ku wolności drogą do Twojego świętego Królestwa. Zachowaj mnie w jedności z Tobą, ilekroć będę dręczony i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby niszczyć dusze. Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany. Poprzez Dar mojej wolnej woli weź mnie pod Panowanie Twojego Królestwa, by uzdolnić mnie do powstania i głoszenia Prawdy, gdy oświadczą, że jest ona kłamstwem. Nigdy nie pozwól mi się chwiać, wahać lub uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie tak długo, jak będę żył. Amen (sobota, 28 czerwca 2014 roku, godz. 15.03).

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę można nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Konferencja "Wielkie Odstępstwo na końcu czasów" (cz. 1)

Udostępnij w mediach społecznościowych