Dodatkowe wskazówki dla katolików

Przewodnik dla Reszty Kościoła, by trwała w Prawdzie Chrystusa

Brońcie naszej wiary katolickiej i zawsze trzymajcie się Prawdy. Prawda to Jezus Chrystus i całe Jego nauczanie przekazane nam poprzez Pismo Święte, Świętą Tradycję i Magisterium Kościoła. Nasza doktryna katolicka jest również zapisana w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Bądźcie czujni i odrzucajcie fałszywe doktryny, herezje i świętokradztwa. Odrzućcie jakiekolwiek zmiany doktrynalne w Piśmie Świętym, sakramentach (np. zmiana w nauczaniu o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii) i we Mszy św. (np. zmiana modlitw konsekracyjnych). Studiujcie i poznawajcie Pismo Święte i nauczanie naszej wiary katolickiej, abyście mogli rozpoznać fałszywą doktrynę, gdy zostanie nam przedstawiona w Imię Jezusa. Nikt, nawet papież, nie ma prawa zmieniać doktryny naszej wiary.

„Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,18).

Jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi, Jego Nauczaniu i zwierzchnikom Kościoła, którzy pozostają w Prawdzie Chrystusa. 

Jeśli tylko zwierzchnicy zaczynają promować inną doktrynę, sprzeczną z naszą wiarą katolicką, nie mamy obowiązku dochowywać im wierności.

Bądźcie czujni wobec wszelkiej fałszywej doktryny, w której nie ma już uznania istnienia grzechu, Boskości Chrystusa i faktu, że Jego śmierć na krzyżu jest ostateczną Ofiarą za nasze grzechy.

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę” (2P 2,1).

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych” (Mt 24,24).

Dokonywanie wielkich cudów nie oznacza, że są oni od Boga. 

Codziennie módlcie się o dar mądrości, pokory, odwagi i umiejętności rozeznawania. Umiejętność rozeznawania jest udzielana pokornej duszy przez moc Ducha Świętego. Rozeznawanie jest potrzebne, żeby przejrzeć podstępy złego ducha przedstawiane nam jako prawda w Imię Jezusa.

Módlcie się o ochronę przed jedną światową religią, fałszywą doktryną i świętokradztwami, o ochronę Eucharystii, Sakramentów, Mszy św., wiary Kościoła i odwagi kapłanów i zwierzchników Kościoła, aby stali na straży Prawdy i świętego Nauczania Kościoła Katolickiego.

Do Żydów, którzy Mu uwierzyli, Jezus powiedział: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).

Codziennie uczęszczajcie na Mszę św., często się spowiadajcie i pośćcie.

Oprócz tego minimum zalecanych modlitw, codziennie żarliwie odmawiajcie wiele różańców, Koronek do Miłosierdzia Bożego i Modlitw Krucjaty.

Czytajcie Księgę Prawdy, Orędzia poprowadzą Was przez koniec czasów. Na przykład przeczytaj w następujących dalej akapitach dwa Orędzia o tym, co Jezus mówi o małżeństwach osób tej samej płci, i jak kult szatana przeniknie do Kościoła katolickiego.

Małżeństwo osób tej samej płci grzechem śmiertelnym (piątek, 16 marca 2012 roku, godz. 22.20)

Moja szczerze umiłowana córko, ból i cierpienie Moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć na nowe prawa przeciwne Mojemu Nauczaniu, osiągają na świecie niespotykany poziom. Nie tylko musicie być świadkami grzechu, dzieci, ale musicie potem patrzeć, jak ten grzech jest wam przedstawiany, gdy jesteście zmuszani do przyjęcia go jako czegoś ludzkiego.

Odnoszę się w szczególności do jednego grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako prawo naturalne. Oczekuje się od was, że zaakceptujecie tę obrzydliwość, gdy dokonuje się ona w kościołach przed Tronem Mojego Ojca.

Tym ludziom nie wystarczy zgoda na małżeństwo osób tej samej płci w świetle prawa, będą chcieli potem zmusić Boga Ojca, aby dał im Swoje błogosławieństwo. On nigdy nie mógłby tego uczynić, ponieważ w Jego Oczach jest to grzech ciężki. Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że w kościołach Mojego Ojca dopuszczalne jest obnosić się z tym obrzydliwym czynem?

Dzieci, kocham każdą duszę. Kocham grzeszników. Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika.

Akty seksualne osób tej samej płci są nie do przyjęcia w Oczach Mojego Ojca. Módlcie się za te dusze, ponieważ Ja je kocham, ale nie mogę dać im Łask, których pragną. Muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo starają się o zatwierdzenie małżeństw osób tej samej płci, nie mają oni prawa do udziału w świętym sakramencie małżeństwa. Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady przyjmowania sakramentów muszą wywodzić się z Nauczania Mojego Ojca. Nie możecie zmusić Mojego Ojca, Boga Najwyższego, aby dał Swoje błogosławieństwo lub przyzwolenie na Swoje święte sakramenty, jeśli nie będzie się ich przestrzegać w taki sposób, w jaki należy.

Grzech jest teraz przedstawiany światu jako rzecz dobra. Jak wcześniej powiedziałem, świat wszystko pojmuje opacznie. Dobro jest przedstawione jako zło, a ludzie, którzy starają się żyć według Praw Boga Ojca, są wyśmiewani. Zło, bez względu na to, jak zostanie upiększone, nie może w Oczach Mojego Ojca stać się aktem dobroci. Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą się obnosić przed Nim ze swoimi grzechami.

Zważcie na to ostrzeżenie, ponieważ grzechy, które popełniacie, gdy odmawiacie posłuszeństwa Bogu, nie będą i nie mogą być odpuszczone. Jest tak dlatego, że odmawiacie uznania grzechu za to, czym on jest.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Światu zostanie wkrótce przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość (piątek, 20 lipca 2012 roku, godz. 17.46)

Moja szczerze umiłowana córko, trzy i pół roku, które pozostało z okresu ucisku, rozpocznie się w grudniu 2012 roku. To jest okres, kiedy antychryst wyłoni się jako wojskowy bohater [zobacz przypis redakcji w rozdziale „Wielki Ucisk” na stronie 29 – przyp. red.].

Jego dusza została oddana szatanowi, który panuje nad każdą jego częścią. Moce, które będzie posiadał, spowodują, że z czasem będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie będą myśleli, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości. Z czasem też uwierzą, że antychryst został posłany, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście. Z tego powodu tak wiele biednych dusz przyjmie chętnie jego znamię – znamię bestii. On jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

Będzie dokonywał cudów na niebie. Będzie uzdrawiał ludzi. Zostanie przywódcą nowej światowej religii i on, wraz z fałszywym prorokiem, który będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi, będzie z nim ściśle współpracował, aby oszukać wszystkie dzieci Boże.

Światu zostanie wkrótce przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość. Wy, którzy otrzymaliście Księgę Prawdy, te Moje święte Orędzia, aby ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, to wiedzcie. Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych pełną troski humanitarną zewnętrzną otoczką ich nikczemnego planu, który przedstawią światu.

Antychryst i fałszywy prorok kończą już wspólnie planować swoje niegodziwe panowanie, a pierwszą rzeczą, do której doprowadzą, będzie nasilenie wojen na Bliskim Wschodzie. Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem pociągającym z ukrycia za sznurki. Potem się ujawni i będzie uważany za tego, który przedstawił plan na rzecz pokoju. Nastąpi to wtedy, kiedy świat padnie pod jego urokiem.

W tym czasie fałszywy prorok przejmie władzę w Kościele katolickim. Wkrótce zostanie on wciągnięty do nowej światowej religii, fasady kultu szatana. Podstawowym celem tej ohydy będzie uwielbienie samego siebie, jak również wprowadzenie praw, które będą się sprowadzały do dwóch rzeczy. Do zlikwidowania sakramentów i zniesienia grzechu.

Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych duchownych chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Oni będą udzielać tych sakramentów w specjalnych kościołach, miejscach schronienia.

Wprowadzone zostanie zniesienie grzechu – dzięki wprowadzeniu ustaw, które – wedle tego, jak będzie się je postrzegać – będą wspierały tolerancję. Będą one obejmowały aborcję, eutanazję i małżeństwa osób tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia na małżeństwa osób tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do błogosławienia ich w Moich Oczach. W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiarowanie Najświętszej Eucharystii, kiedy będą bezcześcić Hostię, będzie się odbywało w kościołach katolickich. Mojej Obecności będzie brakować nie tylko w takich Mszach, ale będzie jej brakować także w samych tych kościołach, w których będą Mnie znieważać.

Wszystkie te rzeczy będą dla Moich wyznawców bardzo przerażające. Już dłużej nie będziecie w stanie korzystać z sakramentów, z wyjątkiem tych od księży z Reszty Mojego Kościoła na ziemi. To dlatego daję wam teraz Dary, takie jak Odpust Zupełny dla odpuszczenia grzechów. Nie jest po to, aby zastąpić katolikom akt spowiedzi. To będzie sposób na umożliwienie wam pozostawania w stanie Łaski.

Choć miliardy ludzi nawrócą się podczas Ostrzeżenia, te proroctwa nadal będą się wypełniać. Ale wiele z nich może zostać złagodzonych przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowań. Wy, Moi wyznawcy, pamiętajcie, jesteście przez cały czas chronieni dzięki Pieczęci Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe.

Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy, aby was przygotować, tak byście mogli uchronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem znamienia bestii. Szatan będzie korzystać z mocy opętania w tych duszach, które przyjmą znamię i bardzo trudno będzie je zbawić. Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy, poprzez tę Misję.

Nie możecie pozwolić, aby lęk wszedł do waszych serc, bo ja was napełnię odwagą, siłą, wytrwałością i zaufaniem, abyście byli wyprostowani i mieli podniesione czoła, podczas gdy będziecie maszerować w Mojej Armii.

Pamiętajcie, szatan nie może wygrać tej bitwy, bo nigdy nie może się to stać. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu, mogą zwyciężyć.

Wasz Jezus

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę można nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Nagranie spotkania modlitewnego Krucjata Modlitwy o wzrost Misji Jezus do ludzkości na czterech krańcach świata

Jak pozostać wiernymi Bogu podczas Wielkiego Odstępstwa - wskazówki z Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych