Kim jest fałszywy prorok?

  • by

Co nam mówią orędzia Księgi Prawdy na temat fałszywego proroka?

Mój umiłowany papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym papieżem na tej ziemi (czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27).

Planują zastąpić świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, dyktatorem kłamstw. W przymierzu z antychrystem i jego grupą utworzy on nowy kościół w celu oszukania świata (środa, 18 stycznia 2012 roku, godz. 9.50).

Jedna połowa będzie wierzyć z poczucia obowiązku w konieczność podążania za fałszywym prorokiem – papieżem, który nastąpi po papieżu Benedykcie XVI (Matka Zbawienia, wtorek, 10 kwietnia 2012 roku, godz. 20.45).

Oni, Moja córko, zostali posłani, aby przygotować dzieci Boże na przyjęcie następnego papieża, który nadejdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, papieżu Benedykcie XVI. Ten papież może zostać wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. Elektorzy promujący go są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana. To tak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół. Niestety on, ten fałszywy prorok, przyciągnie wielu zwolenników. Ci, którzy się mu sprzeciwią, będą prześladowani (czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27).

Bądźcie pewni, że to Kościół katolicki, założony przeze Mnie i powierzony przewodnictwu Mojego umiłowanego apostoła Piotra, będzie w czasach końca cierpiał najwięcej. Zachowajcie czujność przez cały czas.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.


Modlitwa Krucjaty 44

O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo. Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie tak jak Ty. Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna. Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa. Amen 

(czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27).


Mój umiłowany papież Benedykt XVI był prześladowany i zbiegł, jak zostało to przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moim imieniu.

Papież Benedykt będzie prowadził Moich wyznawców do Prawdy. Nie porzuciłem go i będę trzymać go blisko Mojego Serca i dam mu pocieszenie, którego potrzebuje w tym strasznym czasie. Jego tron został skradziony. Jego moc – nie (środa, 13 marca 2013 roku, godz. 21.20).

Panowanie w Domu Piotra będzie krótkie i niebawem Mój umiłowany papież Benedykt będzie przewodził dzieciom Bożym ze swojego miejsca wygnania. Piotr, Mój apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich trudnych dniach, gdy Mój Kościół będzie walczył o swoje życie (piątek, 29 marca 2013 roku, godz. 8.45).

Ci, którzy pozostaną Mi wierni, i ci, którzy odrzucą obrzydliwość, będą prowadzeni przez Piotra apostoła, który jako pierwszy zasiadał w Stolicy w Rzymie. On poprowadzi Mojego ukochanego Benedykta, który jak zostało przepowiedziane, pomoże im ujrzeć Prawdę. Będzie musiał być świadkiem rzeczy zatrważających, ale będzie wspierany przez tych, którzy przysięgli wierność jednemu prawdziwemu Słowu Bożemu (czwartek, 2 maja 2013 roku, godz. 20.07).

Fałszywy prorok i antychryst. Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój Kościół, ponieważ nie pochodzi on z Domu Mojego Ojca Przedwiecznego. Będzie się wydawało, że pochodzi. Ale to będzie fałsz. Patrzcie także na jawną przyjaźń z antychrystem, ponieważ będą to dwaj najbardziej kłamliwi naśladowcy szatana, przebrani w owcze skóry. Będą mieć moce, które będą się zdawały cudami jak za dawnych czasów, ale te moce będą szatańskie. Musicie przez cały czas pozostawać w łasce, aby bronić swojej wiary. Módlcie się za Moje święte sługi, którzy, letni w swojej wierze, będą wciągnięci w ramiona zwodziciela. Będzie dla nich przekonujący, ponieważ będzie ofiarował ekscytację, żarliwość, tak zwaną miłość, która będzie wypływać z własnego ego, a jego charyzmatyczna zewnętrzna postawa będzie trudna do odparcia. Jeśli pójdziecie tą drogą, Moi wyświęceni słudzy, będziecie straceni dla Mnie na zawsze (sobota, 19 lutego 2011 roku, godz. 15.00).

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o Łaski rozeznania, tak abyście mogli dostrzec, kim naprawdę jest ten fałszywy prorok. Demonem posłanym z głębi piekła, aby was zmylić. Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Dzięki waszemu oddaniu się Mnie będziecie poddani ostatecznej próbie – próbie waszej wiary. Nigdy ponownie nie będziecie musieli mierzyć się z taką próbą. Tak więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się teraz do Mnie, wy wszyscy, Moi wyświęceni słudzy, zanim będzie za późno (sobota, 19 lutego 2011 roku, godz. 15.00).

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby fałszywy prorok został rozpoznany jako ten, kim jest. Zwróćcie uwagę na jego postawę. Na jego przyciągający uwagę program działania, na sposób, w jaki Moi wprowadzeni w błąd wyświęceni słudzy padną mu w podziwie do stóp. Uważnie słuchajcie też tego, co ma do powiedzenia. Jego pokora będzie fałszywa, jego intencje – złośliwe, a miłość, którą będzie promieniował, będzie dotyczyć jego samego. Będzie postrzegany jako innowacyjny, dynamiczny – powiew świeżego powietrza. Choć będzie wytrwały i energiczny, jego siły nie będą pochodzić od Boga, Ojca Przedwiecznego. Pochodzą one od szatana, od złego (sobota, 5 marca 2011 roku, godz. 10.00).

Rada dla sług Kościoła. Moi wyświęceni słudzy, muszę was poinformować o tym, abyście utkwili teraz swój wzrok we Mnie i modlili się do Ducha Świętego, by pomógł wam zachować wszelką czujność i ostrożność, abyście rozpoznali fałszywego proroka, kiedy pojawi się wśród was. Wtedy będziecie potrzebowali łączyć się w grupy, abyście mogli uzyskać pewność, że Moje dzieci będą mogły w czasie prześladowań otrzymywać Najświętszą Eucharystię (piątek, 8 lipca 2011 roku, godz. 15.30).

Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi. Dostrzeżcie w nim tego, kim on jest, i osądźcie jego czyny, aby zobaczyć, jakie przynoszą owoce. Bo owoce, które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będą zepsute aż do szpiku. Jeden ich kęs zniszczy waszą wierność wobec Mnie. Dwa kęsy lub więcej wbiją taki klin między was a Moje Najświętsze Serce, że wejście do Królestwa Mojego Ojca będzie dla was prawie niemożliwe.

Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie, jak będą się pojawiać w obrębie waszej własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać problemem. Ale w miarę upływu czasu pewne zmiany zostaną wam narzucone i zostaniecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Te kłamstwa będą pochodzić od szatana i będą ubrane w owczą skórę (wtorek, 13 września 2011 roku, godz. 15.15).

Moja Armia zajmie pozycje i zacznie walczyć, aby ocalić Święty Kościół katolicki od ruiny. Oni, fałszywy prorok i jego zwolennicy, nie zwyciężą, Moja córko, ale jakże Ja bardzo płaczę za Moimi wyświęconymi sługami, którzy odpadną po drodze. Tak bardzo zostaną zwiedzeni, że będą myśleć, iż podążają za prawowiernym Kościołem katolickim. W rzeczywistości będą po stronie fałszywego proroka, który z pychą i pogardą w sercu będzie rządził Moją Stolicą Apostolską.

Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci, by intensywnie się modliły, aby złagodzić tę obrzydliwość. Potrzebuję modlitwy do uratowania dusz Moich biednych, zwiedzionych księży, biskupów i kardynałów ślepych na prawdę. Święta Stolica Piotrowa zostanie zbezczeszczona przez upadłych aniołów szatana w przymierzu z antychrystem i jego różnymi organizacjami (piątek, 20 stycznia 2012 roku, godz. 20.15).

Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie tworzyć Resztę Kościoła na ziemi i będziecie prowadzeni przez te dzielne wyświęcone sługi, którzy rozpoznają fałszywego proroka jako tego, kim jest (wtorek, 20 marca 2012 roku, godz. 21.20).

Ogłoszą, że fałszywy prorok będzie prawdziwym papieżem (niedziela, 12 sierpnia 2012 roku, godz. 18.00).

Codzienne Ofiary, Msze, tak jak to zostało przepowiedziane, ostatecznie zostaną wstrzymane, ponieważ fałszywy prorok ogłosi, że będzie sprawowana nowa forma Mszy, a stary układ nie będzie już odpowiedni, tak powie (niedziela, 4 listopada 2012 roku, godz. 17.45).

W imię sprawiedliwości społecznej i współczucia społecznego fałszywy prorok wyznaczy to, w co świat uwierzy, by posłużyło ewangelizacji i utworzeniu nowoczesnego kościoła. Ten kościół będzie postrzegany jako ten, który dotrze do wszystkich grzeszników i obejmie tych grzeszników, których grzechy nie są do zaakceptowania przeze Mnie (sobota, 10 sierpnia 2013 roku, godz. 12.49).

Będzie traktowany jak żyjący święty (…) Każdy, kto mu się sprzeciwi, będzie krytykowany i uważany za heretyka. (sobota, 21 stycznia 2012 roku, godz. 13.15).

Albo będziecie za fałszywym prorokiem i przeciwko Mnie, albo będziecie za Mną. Wybierzcie to pierwsze, a wasze dusze zostaną skradzione przez zwodziciela. Brzmi to srogo, ale jest to prawda (niedziela, 15 kwietnia 2012 roku, godz. 19.16).

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich dzieci Bożych i zapewniam was, że Ja, wasz umiłowany Jezus, nigdy nie mógłbym podkopywać Mojego własnego Kościoła.

Jednak nie będę stał z boku i patrzył, jak Mój Kościół się rozpada za sprawą szczególnej sekty, która nie ma prawa do odgrywania jakiejkolwiek roli w Stolicy Apostolskiej, bo jest to dokładnie to, co próbują uczynić fałszywy prorok i oszuści, którzy czczą szatana. Chcą obalić Kościół katolicki i rozbić go na drobne kawałki.

Właśnie w ten sposób, Moje dzieci, szatan powstanie w ostatnim buncie przeciw Bogu, Stworzycielowi wszystkich rzeczy. Ten nikczemny plan zniszczenia Mojego Kościoła jest wprowadzany od stu lat, a od 1967 roku z większym nasileniem. Wielu oszustów, którzy są członkami tej złej sekty, oddającej cześć szatanowi, wstąpiło do seminariów, by zdobyć przyczółek w Watykanie. Ich moce, choć dopuszczone przez Boga Ojca, były do dziś ograniczane, ale zmieni się to, bo zbliża się koniec czasów. Ta diabelska sekta będzie teraz uwalniać każdą moc, aby mieć pewność, że wybiorą nową osobę dla zastąpienia Mojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI.

Wszyscy ci, którzy znają Moje Nauczanie, dostrzegą zmiany w odprawianiu Mszy Świętej (poniedziałek, 16 kwietnia 2012 roku, godz. 18.00).

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale będzie też rozkazywał wszystkim kościołom chrześcijańskim, które połączy w jedno. Ale to nie będę ja, Jezus Chrystus, na kim zostanie wybudowana nowa świątynia. To będzie świątynia, która zastąpi Stolicę Apostolską, by czcić bestię (niedziela, 10 czerwca 2012 roku, godz. 15.30).

Pozostali, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem w zamęt. Ich serca zostaną oszukane, a wkrótce, gdy fałszywy prorok będzie już u wrót śmierci, będą szlochać. Ale potem będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud. Powiedzą, że jest obdarzony wielką, nadprzyrodzoną mocą z Nieba i upadną przed nim na twarze, by go ado rować. Będzie kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie widzą (Matka Zbawienia, czwartek, 25 lipca 2013 roku, godz. 18.52).

Miłość Boga zajaśnieje nad tymi wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca, aby powstrzymał antychrysta od zadawania ludzkości straszliwych cierpień. Musicie się mocno modlić, aby antychryst razem z fałszywym prorokiem zostali szybko usunięci (sobota, 21 lipca 2012 roku, godz. 15.15).

Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie [od pierwszej Modlitwy Litanii – przyp. pol. red.] dla ochrony przed fałszywym prorokiem, i od teraz odmawiali je raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty mogą być podobierane w różne zestawy i odmawiane według waszych możliwości.

Oto pierwsza Modlitwa Litania „Jezus do ludzkości”


Ochrona przed fałszywym prorokiem

Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka. Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, uchroń nas od prześladowań. Jezu, zachowaj nas od antychrysta. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią. Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka. Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół. Jezu, chroń nasze sakramenty. Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła. Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawda. Jezu, daj nam siłę. Jezu, daj nam nadzieję. Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym. Jezu, chroń nas przed bestią. Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków. Amen (niedziela, 19 sierpnia 2012 roku, godz. 22.56).


Brat będzie walczył przeciw bratu i siostrze, ojciec przeciw synowi, matka przeciw córce – wszystko w ramach ich poszukiwania, jak podążać za Prawdą, ale tak wielu nie zobaczy błędów nauczania fałszywego proroka i staną się dla Mnie straceni (czwartek, 28 lutego 2013 roku, godz. 23.50).

Ukoronowanie fałszywego proroka będzie świętowane we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci (wtorek, 12 marca 2013 roku, godz. 14.38).

Tak wielu uzna panowanie fałszywego proroka i z radością w sercach zepchną Mnie na bok. Potem, gdy błędy jego poczynań staną się widoczne, Moi biedni wyświęceni słudzy nie będą mieli dokąd pójść. Ich smutek obróci się w lęk, a lęk zamieni się w rozpacz. Nie będą wiedzieli, komu ufać, ale muszą to zrozumieć. Moje Ciało, Mój Kościół, może być biczowany i bezczeszczony, ale Mojego Ducha nigdy nie można dotknąć, bo On nigdy nie umiera (czwartek, 14 marca 2013 roku, godz. 18.00).

Oświadczam, że ci, którzy przez fałszywego proroka zejdą na manowce, zagubią się i będą zdezorientowani, gdy zaakceptują to wielkie oszustwo, w którym staną się oni ochoczymi ofiarami. Gdy obrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Synowi umiłowanemu, Jezusowi Chrystusowi, to nie będzie się wam wydawało, że tak się dzieje. Będziecie sądzić, że sakramenty są takie same, chociaż będą wam one udzielane inaczej. Staną się pustymi naczyniami i nie będą już dla Mnie do przyjęcia (sobota, 3 sierpnia 2013 roku, godz. 13.17).

Ci z was, którzy oddają cześć bestii i którzy będą podążać za fałszywym prorokiem w nowej światowej religii, zostaną żywcem z tymi dwoma wrzuceni w płonący ogień piekielny (sobota, 10 sierpnia 2013 roku, godz. 12.49).

Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczęła się realizacja planu fałszywego proroka, by oszukać duchownych na świecie.

Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego wszyscy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to szeroko rozpowszechnione i wielu będzie mówić o tym, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą im, że ta nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie dążeniem do wprowadzenia jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje święte Słowo. Zamiast tego będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, którzy przejęli Stolicę Piotrową.

Nie miejcie złudzeń, ci, którym został udzielony Dar święceń kapłańskich, zostaną zaproszeni do udziału w fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę się znajdował na pierwszym miejscu, choć będzie się wydawało, że tak jest. Pieniądze będą siłą napędową i zostanie powołana nowa organizacja finansowa do zarządzania poszukiwaniem funduszy dla zapewnienia pomocy materialnej biednym tego świata.

Jeśli w jakikolwiek sposób zmienicie wasze święcenia kapłańskie, a następnie zaprzysięgniecie swoje życie komuś, kto łamie wszelkie więzi ze Mną, nie będziecie już zdolni, by Mi służyć. Będzie to wyglądało tak, jakby zostało dokonane dla uproszczenia wszystkiego w Oczach Boga. Ten plan będzie po to, by przekonywać te Moje wyświęcone sługi do udziału z własnej woli w ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem ustanowionym przeze Mnie, Jezusa Chrystusa.

W ten sposób zostanę znieważony. Wszelkie starania doprowadzające do zeświecczenia będą budziły aplauz niewierzących i będzie to postrzegane jako dobra rzecz dla nowego, tak zwanego współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa.

Wkrótce chrześcijanom wyda się dziwne, kiedy zobaczą, że członkowie świeckiego świata entuzjastycznie przyjmują Kościół katolicki. Ale wielu odrzuci swoje wątpliwości i pozbędzie się obaw, gdy popadnie w to wielkie oszustwo. Jądrem tego planu zrewolucjonizowania Kościoła jest nienawiść do Mnie i wszystkiego, co dałem Mojemu Kościołowi. Musicie badać wszystko, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Żądajcie wyjaśnień, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, by odpowiadało poganom. Żaden uczeń powołany przeze Mnie nigdy nie otrzymałby władzy, aby to zrobić, ponieważ równa się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy pozwolą na fałszowanie Mojego świętego Słowa i pozwolą odstawić je do lamusa, aby okazać szacunek tym, którzy Mnie odrzucają.

Wasz Jezus (niedziela, 18 sierpnia 2013 roku, godz. 17.45)


Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę można nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Czy Franciszek jest tym zapowiedzianym fałszywym prorokiem? Sami odpowiedzcie na to pytanie.


Wybrane całe orędzia o fałszywym proroku


Udostępnij w mediach społecznościowych