Przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby żyjące w grzechu

  • by

A przecież Kościół niezmiennie naucza, że Ciało Chrystusa nie powinno być przyjmowane przez tych, którzy żyją w grzechu ciężkim – dopóki nie porzucą grzechu i się nie wyspowiadają – na przykład przez osoby żyjące w nowych związkach, poza odosobnionym wyjątkiem wstrzemięźliwości, mimo zawartego wcześniej małżeństwa z kimś innym.


Katechizm Kościoła Katolickiego: „Aby odpowiedzieć na to zaproszenie [do przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej], musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 27-29). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385).


Jan Paweł II: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa” (Familiaris consortio, 84).


Księga Prawdy, Jezus: „Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie – wszędzie na świecie – łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego zostanie wprowadzona ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfrontacji przed Moimi świętymi ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata” (niedziela, 29 czerwca 2013 roku, godz. 21.13), „Wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie jest wiernych Mojemu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i akceptujecie grzechy, które uważacie za nieistotne w waszych oczach. Złośliwym językiem rozpowszechniacie kłamstwa o innych i potępiacie wielu w Moje Święte Imię. Otrzymaliście Prawdę w świętych Ewangeliach, ale nie czynicie tego, czego one uczą” (czwartek, 7 listopada, 2013, godz. 18.35).


Udostępnij w mediach społecznościowych