Bezbożny humanizm i tolerancja grzechu

  • by

Benedykt XVI: „(…) W istocie jest prawdą, że jeśli usuwa się Boga z horyzontu świata, nie można mówić o grzechu. Podobnie gdy zajdzie słońce, znikają cienie; cień jest widoczny tylko wtedy, gdy jest słońce; tak więc przesłonięcie Boga pociąga za sobą nieuchronnie zasłonięcie grzechu. Dlatego poczucie grzechu — które jest czymś innym niż «poczucie winy», jak je pojmuje psychologia — wyrabia się, gdy na nowo odkrywa się Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany królowi Dawidowi po tym, jak dopuścił się podwójnego grzechu — cudzołóstwa i zabójstwa: «Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem» (Ps .50 [51], 6) — mówi Dawid, zwracając się do Boga. Postawa Boga wobec moralnego zła to przeciwstawienie się grzechowi i ratowanie grzesznika. Bóg nie akceptuje zła, gdyż jest Miłością, Sprawiedliwością i Wiernością; i właśnie dlatego nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się on nawrócił i żył. Bóg angażuje się, aby zbawić ludzkość: widzimy to w całej historii (…)” (rozważania na Anioł Pański, plac św. Piotra, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2011 roku).


Księga Prawdy, Jezus: „Humanizm jest obrazą Boga, ponieważ skupia się na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie pokuty za grzech przed Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli ignorujecie grzechy śmiertelne, jasno określone w Prawach ustanowionych przez Boga, które prowadzą do wiecznego potępienia, to nawet największe współczucie dla ludzkich praw obywatelskich nie będzie w stanie zadośćuczynić za te grzechy” (czwartek, 25 grudnia 2014 roku, godz. 15.10).


Matka Boża: „Przekonanie człowieka, że humanizm stoi ponad Słowem Bożym, jest ostatecznym celem wrogów Mojego Syna. Humanizm zapewni sprytną przykrywkę dla zdrajców wewnątrz Kościoła Mojego Syna, którzy pragną być postrzegani jako kochający, troskliwi i głośno upominający się o potrzeby innych. Z ambon w kościołach chrześcijańskich będą głosili humanizm wraz ze wszystkimi jego pustymi obietnicami, aż praktycznie przestanie się już wspominać o tym, jak ważne jest ratowanie waszych dusz” (piątek, 8 sierpnia 2014 roku, godz. 21.15).

orędzia na temat humanizmu

Humanizm jest obrazą Boga

Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm

Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie znajdziecie śladów Boga


Udostępnij w mediach społecznościowych