Przedstawianie czynów homoseksualnych jako akceptowalnych

  • by

Ale przecież czyny homoseksualne są grzechem ciężkim, a w Oczach Bożych nie istnieje coś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci.
Pismo Święte: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,9-11).


Katechizm Kościoła Katolickiego: „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (2357).


Księga Prawdy, Jezus: „Odnoszę się w szczególności do jednego grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako naturalne prawo. Oczekuje się od was, że zaakceptujecie tę obrzydliwość, gdy dokonuje się w kościołach przed Tronem Mojego Ojca. Tym ludziom nie wystarczy zgoda na małżeństwo osób tej samej płci w świetle prawa, będą chcieli potem zmusić Boga Ojca, aby dał im Swoje błogosławieństwo. On nigdy nie mógłby tego uczynić, ponieważ w Jego Oczach jest to grzech ciężki. Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że w kościołach Mojego Ojca dopuszczalne jest obnosić się z tym obrzydliwym czynem? Dzieci, kocham każdą duszę. Kocham grzeszników. Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika. Akty seksualne osób tej samej płci są nie do przyjęcia w Oczach Mojego Ojca” (piątek, 16 marca 2012 roku, godz. 22.20).

orędzia Księgi Prawdy na temat homoseksualizmu

Małżeństwa osób tej samej płci w kościołach

Małżeństwo osób tej samej płci grzechem śmiertelnym


Udostępnij w mediach społecznościowych