W wielu kręgach będziesz znienawidzona, a w innych będą się ciebie lękać

  • by
poniedziałek, 7 listopada 2011 roku, godz. 20.50

Moja umiłowana córko, musisz posłuchać. Kiedy wypełniają się Moje proroctwa i kiedy Moje święte Słowo zacznie być uznawane i słuchane, musisz być ostrożna. Ty, Moja córko, będziesz nienawidzona w wielu kręgach, a w innych będą się ciebie obawiać. Moje proroctwa, które będą wam dawane, mają zapewnić, aby nie było żadnych wątpliwości w umysłach wszystkich Moich dzieci, że obietnica Zbawienia Wiecznego będzie w końcu zrealizowana.

Moja córko, będziesz się czuć odizolowana, odrzucona, traktowana z obawą i będziesz srogo cierpieć w Moje Imię. Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości, aby każdej duszy została przyznana możliwość skorzystania z jej prawowitego Dziedzictwa.

Wzywam Moje wyświęcone sługi, aby chronili cię, Moja córko, będzie to ich święty obowiązek. Z czasem zrozumieją, jaka jest ich rola. Tymczasem wzywam wszystkich Moich drogich wyznawców, aby się modlili, abyś była chroniona przed siłami zła prowadzonymi przez szatana, które chcą zniszczyć świat dla własnej korzyści.

Bądźcie silni. Módlcie się o ochronę i w każdej chwili włączajcie w to pomoc Mojej Matki Najświętszej.

Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych