Dobra wiadomość – Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zatwierdził zbawienie znacznej części ludzkości

  • by
wtorek, 24 stycznia 2012 roku, godz. 16.55

Moja szczerze umiłowana córko, to Ja, twój Jezus, który przychodzi dzisiaj do ciebie, aby przekazać ci dobrą wiadomość dla świata.

Wiele modlitw i cierpienia, ofiarowanego przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi, sprawiło, że o wiele więcej dzieci Bożych może być teraz zbawionych. Jeślibyście zrozumieli siłę ofiary i modlitwy, dzieci, nigdy byście nie przestali się modlić. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zatwierdził zbawienie znacznej części ludzkości. Oznacza to, że podczas Ostrzeżenia wielu się nawróci, a ci, którzy się nie nawrócą, będą mogli być zbawieni z powodu mocy modlitwy. Nie znaczy to, że wszyscy będą zbawieni, ponieważ, niestety, nie będą.

Ci zatwardziali ludzie, którzy najpierw są wierni szatanowi, i nikczemne sekty na świecie, będące pod władzą szatana, nie będą chcieli być zbawieni. Zamiast tego wybiorą inny raj. Raj, który według przekonań, które zostały im wpojone, istnieje odrębnie od tego obiecanego ludzkości przez Mojego Ojca. Ten fałszywy raj, w który wierzą satanistyczni wyznawcy bestii, nie istnieje.

Został stworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Tak wiele im obiecano.

Ciemne dusze wierzą w inny wszechświat, inny byt, w którym Bóg nie istnieje. Wierzą oni w inne formy życia, inne stworzenia i rządy pełne pokoju, a wszystko to opiera się na kłamstwie. Nic z tego nie jest prawdziwe, dzieci. To nie istnieje ani nie może istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca. Bóg, Ojciec Wszechmogący, stworzył cały wszechświat – gwiazdy, planety i Ziemię, a także wszystkie przestrzenie pomiędzy nimi.

Módlcie się za tych, którzy wyznają taki system wierzeń. Módlcie się, żeby już więcej Moich dzieci z powodu tego, że są w bólu, nie poszukiwało takich duchowych rozwiązań, które nie są od Boga. Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który Bóg Ojciec ofiaruje obecnie ludzkości, w tej Modlitwie Krucjaty.


Modlitwa Krucjaty 21
Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, wszechmogący Stwórco ludzkości, za Miłość i współczucie, które masz dla ludzkości.

Dziękujemy Ci za ten Dar Zbawienia, który ofiarujesz Swoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, o Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem, i by ich serca otworzyły się na prawdę o ich Życiu Wiecznym.

Amen.


Radujcie się, dzieci, z tego wielkiego Daru. Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom, podczas gdy tak wielu waszych braci i sióstr uparcie pozostanie przeciwnych Prawdzie Mojego świętego Słowa.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych