Matka Zbawienia: Módlcie się za kościoły chrześcijańskie, aby otrzymały Łaski do obrony swojej wiary

  • by
poniedziałek, 11 czerwca 2012 roku, godz. 12.02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są w tym czasie wzywane do zgromadzenia się razem jako jedno i błagania o Miłosierdzie Mojego Ojca Przedwiecznego. Dzieci, wylejcie swoje serca przed Moim Ojcem i proście Go, aby was chronił i okrył Najdroższą Krwią Swojego Syna. Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia modlić się do Boga Ojca w Imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, o wszelką ochronę przed złymi siłami, które teraz czają się za każdym rogiem. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za kościoły chrześcijańskie na ziemi, aby otrzymały Łaski do obrony swojej wiary. Nigdy nie porzucajcie nadziei, dzieci, ponieważ gdy przysięgacie wierność Mojemu Synowi i modlicie się o siłę, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Dzisiaj proszę was, byście nadal odmawiali Modlitwy Krucjaty Nawrócenia i najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ten miesiąc jest przeznaczony na nawrócenie wielu narodów. Post musi trwać, aby ratować dusze, i może zostać podjęty według możliwości każdego z was. Dzieci, nadal się módlcie o nawrócenie, tak potrzebne w tym czasie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Matka Zbawienia

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych