Moi wyznawcy muszą okazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie

wtorek, 14 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja umiłowana córko, wiele pracy musi zostać wykonane przez Moich wyznawców, aby powiedzieć ludziom, czego muszą się spodziewać podczas Ostrzeżenia. Podajcie im szczegóły z wyprzedzeniem, tak aby wiedzieli, gdy ujrzą, jak rozbłyśnie czerwone niebo – odbicie Mojego wielkiego Miłosierdzia, że nie ma się czego bać. Zamiast tego muszą się radować, bo dla wielu Moich dzieci na całym świecie będzie to w końcu dowód, którego szukali przez całe swoje życie.

Wielka radość wśród Moch dzieci, jest tym, czego pragnę – a nie łzy smutku. Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.

Wielu wyleje łzy wielkiej radości, bo będą wiedzieć, że przyszedłem napełnić ich dusze Łaską Odkupienia. Inni, którzy Mnie nie znają, będą przerażeni, bo wtedy prawdziwa świadomość ciężkości ich grzechów stanie się oczywista.

Moi wyznawcy wszędzie, wzywam was, byście okazali wielką odwagę, mówiąc Moim dzieciom, że nie mogą się bać, gdy będą świadkami tego Boskiego, spektakularnego przejawu Mojego wielkiego Miłosierdzia dla ludzkości. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mojej owczarni, przygotowując ich. Jeśli nie będą słuchać, módlcie się za nich.

Wasz wieczny Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych