Fałszywy prorok już planuje, w jaki sposób przejmie urzędy w Kościele katolickim

piątek, 7 grudnia 2012 roku, godz. 18.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy zbliża się czas na to, aby fałszywy prorok dał się poznać, on i jego kohorty przygotowują się, aby odrzucić te Orędzia.

Wielu fałszywych proroków przenika do Moich wyznawców w każdym zakątku. To spowoduje nie tylko zamieszanie, ale odciągną oni też wiele dzieci Bożych ode Mnie. Gdy nadal będziecie odrzucani przez różne grupy w obrębie Mojego Kościoła, oni będą Mi się przeciwstawiać, oświadczając, że przeciwnie, to ci drudzy, samozwańczy prorocy, przynoszą Prawdę ludzkości.

Jeden z Moich wyświęconych sług zdradził Mnie tak samo jak przed nim Judasz. Będzie on jak cierń w waszym boku.

Gdy w tych ostatnich dniach Mojego Kościoła rozpoczyna się jego Ukrzyżowanie, wszystko, co się wydarzyło w czasie Mojej Męki, powtórzy się teraz na ziemi.

Najpierw Moje święte Słowo zostanie odrzucone.

Następnie Mój ostatni prorok zostanie zdradzony w Obecności Mojej Najświętszej Eucharystii. Ty, Moja córko, zostaniesz ogłoszona oszustką przez jednego z fałszywych proroków, który zrobi to w Kościele katolickim przed Moim tabernakulum.

Ich bluźniercze słowa będą popierane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.

W tym czasie pojawi się wielu fałszywych proroków, aby ich głos zagłuszył Mój. Wtedy jeden spośród nich będzie próbował cię zniszczyć.

Ręka Mojego Ojca uderzy tych, którzy będą szkodzili Jego prorokom wysłanym, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Niestety, wiele biednych dusz zostanie wprowadzonych w błąd. Problem leży nie w tym, że cię odrzucą, Moja córko, lecz w tym, że będą uniemożliwiać ocalenie dusz.

Wzywam tych z was, którzy Mnie kochają, aby uważnie słuchali słów fałszywych proroków. Uważajcie, gdy kapłani nie będą mieć do nich zastrzeżeń, gdy będą ich promować i pozwolą im głosić kłamstwa z ambon w Domu Mojego Ojca. Te wydarzenia będą powszechne i utorują drogę fałszywemu prorokowi, który jak zostało to przepowiedziane, wkrótce przyjdzie, aby zażądać tronu dla siebie.

Obrzydliwość, która zostanie narzucona Kościołowi katolickiemu, zostanie następnie spotęgowana przez działania antychrysta.

Ten człowiek, kierowany przez szatana, będzie postrzegany jako ten, który stał się przyjacielem Izraela. Będzie się wydawało, że będzie go bronić przy wsparciu Babilonu, którym jest Unia Europejska.

Wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, wywołane z premedytacją, rozprzestrzenią się na Europę.

Antychryst będzie szerzył ateizm pod przykrywką nowej światowej religii, którą będzie kierował fałszywy prorok. Moja córko, tajemnice, które wyjawiłem tobie odnośnie do tożsamości fałszywego proroka i innych spraw, nie mogą jeszcze zostać ujawnione. Jednak to powinniście wiedzieć.

Fałszywy prorok, który będzie twierdził, że jest człowiekiem Boga, już planuje, w jaki sposób przejmie urzędy w Kościele katolickim. On i antychryst już zgodnie pracują, aby doprowadzić do spustoszenia na świecie, które nastąpi po tym, jak dopełni się obrzydliwość w Kościele katolickim.

Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie się zapytać, jaki człowiek Boga uniemożliwiłby odmawianie modlitw, odmawianie Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia i odmawianie Różańca świętego? Odpowiedź jest taka, że nie wolno wam ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitwy, choćby był ubrany w szaty wyświęconego sługi.

Są to niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy zawsze będą odrzucani. W ten sposób będziecie wiedzieli, kim oni są. Tak jak Ja byłem odrzucany, dręczony, biczowany i lekceważony przez kapłanów Mojego dnia, tak też będą cierpieć Moi prorocy.

Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które oni przyniosą ludzkości jako Dar z Nieba. Jeśli nie przyniosą wam modlitw, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Jeśli są witani z otwartymi ramionami przez księży, biskupów i inne wyświęcone sługi, publicznie w ich kościołach, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Znacie Mnie. Znacie Moich proroków. Będą znosić te same cierpienia, które Ja znosiłem. Zostaną odrzuceni przez Moich wyznawców i innych w Moim Kościele, którzy będą twierdzić, że mówią w Moim Imieniu.

Ich los nie będzie łatwy. A jednak rozpoznacie Mnie po ich publicznym odrzuceniu i zaciekłym szkalowaniu rozpowszechnianym na ich temat, które będą musieli znosić.

Idźcie teraz i nie pozwólcie, by wasze serca zostały oszukane przez kłamców.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych