Następny papież może zostać wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem

czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27

Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie wciąż Mnie odrzuca i wiąże się to z opinią publiczną. Tak wielka ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że bardzo niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się słownego znieważenia i złośliwych drwin, które musieliby znieść, gdyby otwarcie mówili o Moim świętym Słowie.

Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać do walki z wprowadzanymi w ich krajach złymi ustawami, które przeciwstawiają się Słowu Mojego Ojca. Kapłani są zakłopotani, kiedy mają jawnie stanąć w obronie prawdy Mojego Nauczania, z powodu lęku, że zostaną wykluczeni ze społeczności. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, poprzez wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów niektórych osób z ich własnych zakonów, przekonują się, iż jest to niemożliwe, aby ich głosy zostały wysłuchane.

Kiedy dzielny wyświęcony sługa decyduje się stanąć w obronie prawdy Mojego Nauczania, to strasznie cierpi. Jest on oskarżany o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

Widzicie, dzieci, że prawda Mojego Nauczania, głoszona przez Moje wyświęcone sługi, jest traktowana jak kłamstwo. Kłamstwa, te przeinaczone wersje prawdy zawartej w Piśmie Świętym, są natomiast przedstawiane jako prawda. Szatan zdobył już tak wiele dusz, w tym przywódców Mojego własnego Kościoła, co oznacza, że wielu niewinnym ludziom trudno jest przysięgać wierność Mojej Świętej Woli.

Zostałem tak bardzo opuszczony i zepchnięty na bok, aby umożliwić, żeby te kłamstwa, zasiane w umysłach Moich wyświęconych sług, zostały zaakceptowane przez większość. Te nikczemne kłamstwa zwiększają swój zakres.

Prawda Mojego Pisma, zawarta w Księdze Apokalipsy, została zinterpretowana przez wiele Moich kościołów do tak wielu różnych wersji, z których wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.

Mój umiłowany papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym papieżem na tej ziemi.

Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, pierwszym apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z Niebios pod rozkazami Mojego Ojca Przedwiecznego. Następnie, gdy przyjdę panować przy Powtórnym Przyjściu, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem.

Ja mówię tylko Prawdę, Moja córko.

Muszę cię ostrzec, że pojawi się teraz wielu nowych samozwańczych proroków, którzy będą zaprzeczać Mojemu świętemu Słowu danemu tobie, prawdziwemu prorokowi końca czasów. Na początku będą przekonywali wierzących, że ich słowa pochodzą ode Mnie. Ich słowa będą starannie dobrane, a ich znaczenie będzie niejasne i nieco dezorientujące. Ale wielu odrzuci tę słabość i przyjmie ich orędzia, ponieważ będą robiły wrażenie zgodnych z Pismem Świętym. Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.

Oni, Moja córko, zostali posłani, aby przygotować dzieci Boże na przyjęcie następnego papieża, który nadejdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, papieżu Benedykcie XVI. Ten papież może zostać wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. Popierający go elektorzy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana. To tak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół. Niestety on, ten fałszywy prorok, przyciągnie wielu zwolenników. Ci, którzy się mu sprzeciwią, będą prześladowani.

Działajcie, dzieci, dopóki możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, którzy próbują przekonać was o tym, że fałszywy prorok jest prawdziwy. Bądźcie silni. Pozostańcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje święte Słowo.

Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie. Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam już znane. Ujawnię je wszystkie przez Marię od Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie mocno atakowana i zostanie uznana za herezję.

Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, kiedy byłem na ziemi, było uznawane za herezję, gdy przyszedłem pierwszy raz. Moje Słowo dane wam teraz przy Moim Powtórnym Przyjściu również zostanie przez wierzących uznane za takie, w tym przez Moich wyświeconych sług, którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi. Szatan poświęci wiele dusz, żeby zaspokoić swoje ostatnie pragnienia spowodowania największego cierpienia.

Bądźcie pewni, że to Kościół katolicki, założony przeze Mnie i powierzony przewodnictwu Mojego umiłowanego apostoła Piotra, będzie w czasach końca cierpiał najwięcej.

Zachowajcie czujność przez cały czas.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.


Modlitwa Krucjaty 44
O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo.

Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie na wzór Ciebie.

Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna.

Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

Amen.


Prawda jest zapisana w Piśmie Świętym.

Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, ponieważ przychodzę dopiero teraz, Baranek Boży, aby otworzyć Księgę, żeby świat ją zobaczył.

Nie można wierzyć żadnej ludzkiej interpretacji odnoszącej się do tysiąca lat.

Musicie tylko zaufać Słowu Bożemu.

Wasz umiłowany Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych