Przebaczenie – droga do wolności

sobota, 21 maja 2011 roku, godz. 10.40

Moja córko, przebaczenie jest drogą do wolności. Kiedy przebaczacie tym, którzy was obrażają lub wyrządzili wam ból, stajecie się wolni duchem. Jest tak, kiedy radość napełnia wasze dusze. Oznacza to również, że Ja Jestem w was obecny. Kiedy przebaczacie innym, jest to znak miłości nie tylko do bliźniego, ale także miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Ci, którzy Mi nie wierzą, niech wiedzą, że kiedy również oni przebaczają innym, Ja jestem obecny i idę z nimi. Mimo to nie mają świadomości, że tak właśnie jest.

Przebaczenie jest miłością. Moja Miłość nie ma końca. Ale błagam was, Moje dzieci, pozwólcie Mi przebaczyć wam wasze grzechy. Gdybyście tylko mogli Mnie poprosić, bym to uczynił, nie tylko będziecie wolni, ale miłość i radość, których doświadczycie, będą dla was zaskoczeniem. Ten akt pokory pozwoli wam przekazywać miłość innym. Wasze światło będzie świecić i będzie wpływać na innych w szczególny sposób, ale ani wy, ani oni nie będą tego świadomi. Moja Miłość, po tym, jak będzie miał miejsce akt odkupienia, napełni wasze dusze. Wasze czyste dusze będą jak magnes, który przyciąga innych ku wam.

Przebaczenie innym nie jest łatwe, Moje dzieci. Pycha i poczucie własnej wartości uniemożliwiają dokonanie tego wielkiego aktu miłosierdzia. To jest dzieło szatana; bo on wie, że ten brak przebaczenia prowadzi do innych, bardziej poważnych grzechów przeciwko Bogu Ojcu. Kiedy nie możecie przebaczyć innym, budujecie przede wszystkim resentyment, który gdy się jątrzy, prowadzi do nienawiści, a nawet morderstwa. W wielu przypadkach może to prowadzić do wojny.

Gdyby ludzie sobie wszędzie wspaniałomyślnie przebaczyli, to nie istniałaby nienawiść. Morderstwa byłyby mniej częste i rozprzestrzeniałaby się miłość, Miłość Boga, Ojca Przedwiecznego.

Uczcie się przebaczać sobie nawzajem. Odsuńcie na bok pychę i proście o Moje Miłosierdzie. Bo gdy prosicie o coś zgodnie z Moją Świętą Wolą, otrzymacie to, o co prosicie.

Wasz kochający Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

Orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *