Jestem waszym Nauczycielem i przeze Mnie zrozumiecie tajemnice Mojego ostatecznego Boskiego planu

piątek, 8 lutego 2013 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z Daru, jakim mam obdarzyć ludzkość, a dzięki niemu przywrócę do życia zmarłych i świętych, którzy dołączą do tych z was, którym przyznano Dar Życia Wiecznego w Moim Królestwie, to wówczas prawdziwie zrozumieliby to bardzo szczególne błogosławieństwo.

Strata ukochanej osoby przez śmierć na ziemi może być bardzo bolesna i może sprawiać rozpaczliwy ból. Ale Moja obietnica złączenia was w jedno z tymi, którzy umarli w stanie Łaski, zjednoczy wszystkie dzieci Boże w prawdziwie chwalebny sposób. Rodziny się zjednoczą. Najbliżsi zbiorą się razem i nastąpi wielkie świętowanie. Wszyscy ci błogosławieni, którzy mają być wzięci do Mojego Nowego Raju ofiarującego Życie Wieczne, będą zadziwieni wielkością Mojego wspaniałego Daru.

Przygotujcie się na śmierć. Nie bójcie się jej. Ale pamiętajcie, że niełatwo jest wejść do Nieba. Potrzeba wiele przygotowań duchowych. Kiedy jasno zrozumiecie to wspaniałe życie, które czeka was wraz z Moim Powtórnym Przyjściem, wtedy zrozumiecie, czego od was oczekuję.

W tym czasie musicie nie tylko wykonywać Moje polecenia, musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za pomaganie Mi w ratowaniu dusz tych, którzy nie interesują się Mną i którzy nie pragną ocalenia swoich dusz poprzez odkupienie się przede Mną czy przyjmowanie sakramentów. A to dlatego, że podjęli świadomą decyzję, aby oddzielić Moje Istnienie od swojego życia dzień po dniu. Jestem czymś, czego oni mogą nie być w pełni świadomi – jakimś duchowym pojęciem, którego nie potrafią zrozumieć. Przyczyną tego jest ich brak zainteresowania wprowadzaniem zmian, które są konieczne, aby mogli stać się godnymi Mojego Królestwa.

Te zagubione, oziębłe dusze stanowią Moją największą troskę, ponieważ ich liczba jest olbrzymia i powoli dryfują coraz dalej ode Mnie. Tęsknię za tymi duszami. Jedynym sposobem, w jaki mogę ich zachęcić, jest użycie nowoczesnych środków przekazu, by przyciągnąć ich uwagę. Odwalę każdy kamień. Zrobię wszystko, co w Mojej Mocy, aby przyprowadzić ich do Mnie.

W końcu są też i takie dusze, które – nie z własnej winy – nigdy o Mnie nie słyszały. Które nigdy się nie dowiedziały o Mojej Śmierci na Krzyżu ani o skutkach, jakie ona wywiera na ich przyszłą egzystencję. Chcę pokazać im Prawdę. Chcę je uczyć. Chcę uczynić Moje Orędzia prostymi. Chcę przedstawić im dowód na istnienie ich dusz, a ty, Moja Armio, pomożesz Mi to uczynić.

Będzie potrzebne wykonanie przez was wielu zadań dla zbawienia wszystkich dusz, a Ja, wasz Jezus, pokażę wam, jak to osiągnąć. Będę was szczegółowo pouczał i mam nadzieję, że odpowiecie na Moje wezwanie, bez względu na to, jak bardzo to zadanie mogłoby się wydawać niemożliwe.

Kochajcie Mnie i ufajcie Mi, ponieważ jestem waszym Nauczycielem i przeze Mnie zrozumiecie tajemnice Mojego ostatecznego Boskiego planu. Wtedy wszystko będzie wykonane, a świat będzie gotowy na Mój chwalebny Powrót.

Wasz umiłowany Nauczyciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Wybrane orędzia

Udostępnij w mediach społecznościowych