Radujcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę

niedziela, 2 października 2011 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, warunki pogodowe zmieniają się teraz, jako jeszcze jeden znak, że czasy mają się niebawem odmienić. Będziecie widzieć także inne zmiany. Słońce zacznie pulsować i obracać się przed światem, kiedy świat będzie przygotowywany do Ostrzeżenia.

Najpierw pojawi się Mój Krzyż. Będziecie zaszokowani, ale on będzie dany jako znak, abyście mogli przygotować swoje dusze i prosić o odkupienie w związku z popełnionymi przez was grzechami. Gdy to zrobicie, nie będziecie cierpieć podczas Ostrzeżenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, Moi wyznawcy zewsząd. Cieszcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja naprawdę przychodzę do świata. W końcu ludzkość nie będzie mogła się Mnie wyprzeć. Moja Miłość będzie promieniować w każdym zakątku świata, gdy spróbuję przyciągnąć wszystkie dusze, wszędzie.

Wydarzenie to będzie tak nieoczekiwane, że świat się zatrzyma w wielkim szoku. Kiedy powoli wróci do normalnego stanu, wielu nadal nie będzie pewnych, co się stało. Kiedy Ja przyjdę, nadejdzie też szatan i demony z piekła, które będą się starały pożreć dusze Moich dzieci. Dlatego muszę przynaglić was wszystkich do pokropienia domów wodą święconą i posiadania wszędzie poświęconych świec. Musicie być stale chronieni.

W ramach przygotowań proszę was: módlcie się za wszystkich tych, którzy w swoich sercach nie są w stanie przyjąć Prawdy Mojego Nauczania. Módlcie się szczególnie za tych, którzy podejmują przeogromny wysiłek, aby się Mnie wyrzec, choć są świadomi Mojego Ukrzyżowania dokonanego dla ich zbawienia. Pamiętajcie, że umarłem za każdego z was, aby was zbawić. Pamiętajcie, że tym razem przychodzę ponownie, aby was uratować, każdego z was. Nikogo nie wykluczam.

Teraz jest wasza szansa, dzieci, aby zapewnić sobie miejsce w Erze Pokoju na ziemi. Dlaczego mielibyście nie chcieć mieć w tym udziału? Dlaczego ktoś miałby świadomie wybrać piekielną otchłań zamiast tego wielkiego Daru? Cieszcie się. Módlcie się. Dziękujcie Bogu Ojcu za to wielkie Ostrzeżenie. Przyjmijcie ten Dar z miłością i radością w sercach.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

Udostępnij w mediach społecznościowych