Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego ukrzyżowania Mojego Kościoła

wtorek, 22 października 2013 roku, godz. 13.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się w jedności ze Mną – mniej niż połowa z nich – ale ich wierność wobec Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i się rozwijać, aby rozpowszechniać Ewangelię podczas powszechnej ciemności, która będzie odczuwana w ciągu tego największego odstępstwa wszechczasów.

Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się widoczny we wszystkich krajach, miejscach publicznych oraz w Moich kościołach. Moim pragnieniem jest teraz odpowiednie przygotowanie Mojej Armii. Nie pozwólcie, Moi umiłowani wyznawcy, aby te rzeczy wam przeszkadzały, ponieważ one tylko was rozpraszają, gdy potrzebuję, abyście byli silni w swojej wierze. Podobnie jak zatrzaskiwano drzwi przed Moją Matką, gdy próbowała szukać schronienia tuż przed Moim Narodzeniem, tak też i przed wami drzwi będą się zatrzaskiwać. Wiedzcie, że gdy te drzwi zostaną przed wami zatrzaśnięte przez zwiedzione sługi w Moim Kościele, musicie tylko zwrócić się wtedy do Mnie. Wiedzcie również, że ci, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi, znającymi się na Piśmie Świętym i Nauczaniu Mojego Kościoła, pierwsi ustawią się w kolejce, aby was potępić, bo idziecie za Prawdą. Mam tu na myśli wszystkie dusze na świecie, które Mnie kochają i które znają Prawdę, choć niekoniecznie idą za Moimi Orędziami dla całego świata.

Dar Ducha Świętego opadnie tylko na tych, którzy są godni otrzymać ten cenny Dar od Boga. Ci pozbawieni Ducha Świętego będą wykrzykiwać obelgi i próbować przekonać was do pójścia za herezjami, które wkrótce staną się powszechne we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Im silniejszy będzie ich strach przed tymi Orędziami, tym bardziej będą w was uderzali. Musicie zignorować ich nienawistny jad i zachować milczenie. Te dni już prawie nadeszły. Niektórzy z was już odczuli przedsmak dotkliwego sprzeciwu, który będziecie musieli znosić z Mojego powodu.

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego ukrzyżowania Mojego Kościoła, ale wiedzcie o tym. Moje chwalebne Ciało, Nowa Jerozolima, podniesie się z popiołów i zostaniecie wybrani, by panować wśród dwunastu narodów. Jeśli pozostaniecie Mi wierni, podniosę was do Chwały, a Niebo i ziemia w przyszłym świecie będą wasze. Musicie pozostać oparci tylko na Mnie w czasie spustoszenia obrzydliwości, bo on będzie krótki. A wtedy nic nigdy nie oddzieli was ponownie ode Mnie.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych