Ta plaga będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS

  • by
wtorek, 7 maja 2013 roku, godz. 22.35

Moja szczerze umiłowana córko, przez ostatnie dwa dni zostałaś odciągnięta i pozwoliłaś sobie na to, by uciec z zasięgu Mojego Spojrzenia. Nie wiesz, co spowodowało to oderwanie? Przez opuszczenie zaledwie jednego dnia adoracji eucharystycznej zostałaś odciągnięta i znieważona w Moje Imię, bo pozbawiłaś się ochrony, o której cię pouczyłem. Moje zalecenie jest takie, abyś nadal codziennie przychodziła przede Mnie i odmawiała najświętszy Różaniec, by Moja Matka mogła zapewnić ci ochronę, której potrzebujesz w tym Dziele.

Tak wielu, którzy są blisko Mnie, zyskuje zaufanie, które prowadzi ich do przekonania, że żadna ilość cierpienia nie powstrzyma ich od realizacji Mojej Misji, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziecie wołać do Mnie, abym was prowadził.

Moja córko, początek plagi* wkrótce będzie widoczny, gdy Mój Ojciec zrzuci na ziemię kary na te narody, które Go obrażają i które pozwalają na nikczemność i niesprawiedliwość zadawane biednym, niewinnym ludziom. Ta plaga będzie widoczna na twarzy i wrzód* nie zostanie uzdrowiony, dopóki Wielka Kara nie zostanie zakończona. Ta plaga będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS i będzie jedną z pierwszych oznak nadchodzącej kary. Po tym zapanuje głód na jednej trzeciej powierzchni ziemi, a dokona się to w czasie panowania antychrysta.

Gdy rządy antychrysta rozprzestrzenią się jak pajęczyna, będzie temu towarzyszyć seria kar wylewanych na czterech rogach świata z Ręki Mojego Ojca. Boska Interwencja pomoże zatrzymać przechwytywanie dusz przez bestię dzięki mocy antychrysta. Jego naśladowcy będą cierpieć bolesną karę i będzie to widoczne na ich twarzach poprzez tę plagę. Przed tą surową karą nie uciekną ani oni, ani ci, którzy dopuszczają się podstępnych oszustw względem Mojego Kościoła na ziemi.

To ostrzeżenie jest dane tym, którzy wątpią w Moją Rękę Sprawiedliwości, aby w końcu zrozumieli, że ludzie będą cierpieć jak za dni Noego, jeśli odwrócą się od Boga.

Ostateczna zniewaga Mojego Ojca przez grzech wojny i aborcji sprowadzi na ludzkość Jego największą karę. Zabranie życia nienarodzonego dziecka, tak okrutnie i bez żalu, będzie karane śmiercią ciała i śmiercią duszy.

Wasz Jezus* Zaraza lub plaga i związane z tym wrzody, rany lub wysypka – trudno na podstawie oryg. zgadywać dokładną postać tego zjawiska – przyp. pol. red.

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych