Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny zawsze będą udziałem wybranych dusz Bożych

  • by

piątek, 29 listopada 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, pozwoliłem na cierpienie na świecie, to powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wiele osób na świecie cierpi i zawsze tak było. Cierpienia spowodowane grzechem tworzą podziały między ludźmi. Grzech oddziela człowieka od Boga, a wtedy człowiek będzie grzeszył przeciw człowiekowi. Pozwalam na cierpienie, ponieważ przybliża ono do Mnie dusze przez oczyszczenie, które te dusze znoszą. Nie mam upodobania w cierpieniu. Natomiast jestem obecny w każdej duszy, która musi znosić ból i cierpienie. Jest to Wolą Boga, aby niektóre dusze cierpiały więcej niż inne, ponieważ przez te ofiary inne dusze, które mniej zasługują na Moje Miłosierdzie, będą mogły być uratowane.

Cierpiałem dobrowolnie podczas Mojej Męki, ale Mój ból i pokora w znacznym stopniu pokonały moc szatana. Szatan nigdy nie może się upokorzyć, ponieważ to jest niemożliwe. Tak więc przez pokorę, która wynika z bólu cierpienia, dusze mogą osłabić jego władzę nad innymi. Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny zawsze będą udziałem wybranych dusz Bożych. Te dusze są Mi najbliższe i Ja wykorzystam ich poświęcenie, aby przyciągnąć do schronienia zbawienia inne dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Ta lekcja jest bardzo trudna dla wszystkich, którzy Mnie kochają i może się wydawać niesprawiedliwa. Ale wiedzcie, że cierpienie przybliża was jeszcze bardziej do Mnie i ono da wam Życie Wieczne ze Mną w Raju. Nigdy nie obwiniajcie Boga za cierpienia na świecie, bo najpierw były one spowodowane upadkiem rodzaju ludzkiego, gdy dzieci Boże uległy grzechowi pychy.

Pycha leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest przyczyną wielu cierpień na świecie. Pycha prowadzi do każdego innego grzechu, a ten tworzy następnie podziały w świecie i brak sprawiedliwości. Bądźcie pewni, że wkrótce świat wreszcie zrozumie prawdziwe znaczenie Woli Boga. Do tego czasu wola człowieka pokłoni się w szacunku dla Świętej Woli Mojego Ojca. Dopóki nie nadejdzie ten dzień, kiedy człowiek pozbędzie się pychy i uniży się przed Panem Bogiem, Najwyższym, nie może nastąpić koniec cierpień.

Gdy świat ostatecznie przyjmie prawdę i złożoną przeze Mnie obietnicę Powtórnego Przyjścia, otrę każdą łzę z waszych oczu. Podniosę żywych i umarłych do Chwały i będą królować w wielkim blasku w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, kiedy staną się one jedno we Mnie. Kiedy przeżywacie cierpienie, trwajcie w pokoju, bo ono się wkrótce skończy.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych