Nowa światowa religia

Proroctwa o nowej światowej religii, która zostanie wprowadzona pod dyktaturą antychrysta i fałszywego proroka.


Ostrzegam was. Nowa światowa religia będzie się wydawać na zewnątrz dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia

niedziela, 8 lipca 2012 roku, godz. 17.17

Moja szczerze umiłowana córko, wielkie odstępstwo, o którym mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie. Tym razem rozciąga się jak zasłona nad Moim świętym Kościołem na ziemi i jak gęsta mgła zaciemnia jego zdolność widzenia. To jest czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy. Po jednej stronie będą Moi umiłowani wierni wyświęceni słudzy, którzy podążają za Moim Nauczaniem i którzy nigdy nie odeszli od niego. Po drugiej stronie są ci księża i inni przywódcy w Moich kościołach chrześcijańskich, którzy są pod wpływem współczesnego życia i którzy będą bezcześcić Moje Prawa. Ulegną oni presji ze strony ludzi, którzy domagają się od nich, aby okazali tolerancję w Imię Boga, zmieniając Boże Prawa, aby zaspokoić ludzkie żądania. Oni są pełni pychy, wyniosłości i światowych ambicji. Nie będzie to miało dla nich znaczenia, jeśli zmienią święte sakramenty, aby pasowały do ich grzesznych planów. Będą oni teraz ułatwiać popełnianie aktów obrzydliwości w kościołach Mojego Ojca, a wszystko to w imię praw obywatelskich i tolerancji. Będą zezwalać na grzech i znieważać Mnie, obnosząc się z takimi grzechami przed Moimi świętymi Tabernakulami, oczekując, że przełknę takie ohydne czyny. Wkrótce zniosą sakramenty, by przypodobać się wszystkim. W ich miejsce będą się odbywać uroczyste przyjęcia i inne formy rozrywki. Stanie się to nowym światowym kościołem, który będzie się chlubił imponującym budynkiem w Rzymie, ale który nie będzie czcił Boga. Zostanie on zbudowany z tajemnymi symbolami satanistycznymi, widocznymi dla wszystkich, i będzie ubóstwiał bestię. Każdy grzech, odrażający dla Mojego umiłowanego Ojca, będzie publicznie czczony, a miliony ludzi uzna ich niemoralne prawa za wartościowe w Oczach Boga.

Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie albo zostaną uwięzieni. Nabiorą siły i napełnieni Duchem Świętym będą nadal karmić dzieci Boże Pokarmem Życia. Muszą zapewnić, aby ci wszyscy, których prowadzą, otrzymali ochronę Pieczęci Boga Żywego.

Czas, aby została wybudowana ta nowa świątynia na cześć bestii, jest już bardzo bliski. Zostanie wybudowana pod dyktaturą antychrysta, który wkrótce wkroczy na scenę światową jako człowiek pokoju.

Zbierzcie się razem wszyscy Moi wyznawcy tak szybko, jak możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznajecie Mój Głos, musicie rozpocząć przygotowania dla zagwarantowania, by Mój Kościół na ziemi mógł mężnie znieść nadchodzące prześladowania. Miejsca schronienia będą gotowe na czas do użycia przez was, bo już od pewnego czasu pouczam Moich wyznawców, by dopilnowali, żeby nadawały się do tego celu. To prześladowanie będzie krótkie i przejdziecie przez nie, choć będzie ono bolesne.

Ostrzegam was. Nowa światowa religia będzie się wydawać na zewnątrz dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia. Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przeinaczać każdy grzech, tak aby się wydawało, że stał się do przyjęcia w Oczach Boga. Ale musicie wiedzieć, że taka obrzydliwość wywołuje we Mnie wstręt i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia. Grzech zawsze będzie grzechem w Moich Oczach. Czas tego nie zmieni. Nowe zasady, aby zaspokoić ludzkie zachcianki grzesznych rozrywek, nigdy nie zostaną przeze Mnie uznane.

Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, bo nastąpi ono bardzo szybko.

Wasz Jezus


Ta nowa jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii

wtorek, 9 października 2012 roku, godz. 21.31

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz jest w tym czasie czujnych, bo są oni świadkami szybkich zmian w Moim Kościele katolickim, które teraz zaczynają się ujawniać. Zaczynają się pojawiać znaki ukazujące to, co przepowiedziałem przez ciebie. Już można zauważyć brak dostępu do Mszy. Dostęp do Eucharystii nie jest już tak łatwy. Sakrament spowiedzi jest ograniczony w wielu Moich kościołach.

Wiele Moich kościołów nie posiada kapłanów, aby nimi kierowali. Tak wielu opuszcza Moje kościoły w tym czasie ucisku, że wkrótce te kościoły zostaną przekazane komercyjnym właścicielom.

Gdy wiara chrześcijan jest poddawana próbie, ważne jest, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce nowi słudzy zostaną wprowadzeni do Kościoła katolickiego i do innych kościołów chrześcijańskich.

Początkowo różnice między religiami będą zacierane tylko na ich obrzeżach. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Mojego Nauczania, ponieważ ono niezauważalnie zniknie. Jego miejsce zajmie szereg niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które będą zachęcać do tolerancji grzechu. Kłamstwa przedstawiane niepodejrzewającym niczego osobom praktykującym początkowo nie zostaną przez nie zauważone. Jednak wkrótce Moi wyznawcy zaczną mieć głęboko niepokojące odczucie, że coś jest nie tak.

Ostateczne oszustwo nastąpi wtedy, gdy święte sakramenty zostaną zastąpione pogańskimi substytutami. Wszystkiemu będzie przewodził fałszywy prorok, który będzie rościł sobie prawo do tego, aby być najwyższym kapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii.

Wszyscy ci, którzy ślepo za nim podążą, zostaną pochłonięci przez bestię i na zawsze będą dla Mnie straceni. Szybkość, z jaką się to stanie, zadziwi Moich wyznawców. Ten plan jest starannie realizowany. Ta kampania, aby przekształcić gościnność chrześcijan w akceptację świeckich praw, jest przeprowadzana profesjonalnie. Jest ona planowana wśród wielu narodów przez jedną grupę, która wykorzystuje sławne osoby, celebrytów i figurantów – a wszyscy oni są szanowani przez większość – aby popierali ich nikczemne kłamstwa.

Uważajcie. Nie przyjmujcie kłamstw. Nie angażujcie się w plan zbezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

Wasz Jezus
Król i Odkupiciel całej ludzkości


Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii

środa, 5 czerwca 2013 roku, godz. 17.45

Moja szczerze umiłowana córko, więcej Moich wyświęconych sług odpowiada w końcu na Moje wezwanie, mimo że oznacza to dla nich bardzo samotną wędrówkę. Mają się podporządkować swoim przełożonym, ponieważ dałem Mojemu Kościołowi na ziemi władzę kierowania wszystkimi dziećmi Bożymi. Moi wyświęceni słudzy muszą stosować się do wszystkich poleceń danych im przez Mój Kościół, aż do dnia, gdy Moje sakramenty zostaną zmienione. Później mają się podporządkować Mnie.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie wierzycie w przepowiedziane proroctwa, że Mój Kościół na ziemi zostanie zniszczony od wewnątrz, musicie się modlić, abym podtrzymywał wasze siły i wierność Mojemu Nauczaniu do czasu, gdy dzień ciemności usunie całą Moją Obecność w świętych tabernakulach na całym świecie. Kiedy tak się stanie, macie się podporządkować jedynie Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Nie zasmucajcie swoich serc, bo gdy głosicie jedynie Prawdę Mojego Nauczania i sprawujecie sakramenty w taki sposób, jaki was uczono, będzie to dla was zbawienną Łaską. Jeśli kiedyś polecą wam odrzucić Prawdę Mojego Kościoła na ziemi, wtedy będziecie musieli to rozeznać.

Ten dzień jeszcze nie nadszedł, ale gdy ci spośród was na najwyższych szczeblach poproszą was, abyście odrzucili Najświętszą Eucharystię, wtedy będziecie wiedzieli, że otrzymaliście Prawdę. Kiedy poproszą was, byście przyjęli pewne doktryny, zanim nadejdzie ten dzień, o których będziecie wiedzieć w swoich sercach, że nigdy nie mógłbym ich zaakceptować, zdacie sobie sprawę z tej strasznej rzeczywistości zagłady, która czeka Kościół. Tylko odważni i mężni spośród was pozostaną Mi wierni, gdy powstaną, by walczyć o Prawdę, kiedy będą was zmuszać do przyjęcia pogańskich kłamstw. To wy dalej będziecie udzielać sakramentów chrztu, Komunii Świętej, spowiedzi, bierzmowania, małżeństwa i namaszczenia chorych.

Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii. Wtedy zostaniecie podzieleni na dwie części – na tych, którzy idą za Prawdą, i tych, którzy przyjmą prawa, w których liczy się tylko jedno – oddawanie czci fałszywym bogom i przyzwolenie na grzech.

Wielu z was już nie będzie Mi oddawało czci. Jeśli nie pozostaniecie Mi wierni i będziecie karmić Moje owce kłamstwami, wielu będzie dla Mnie straconych. Jednak gdy te dusze uświadomią sobie, że zostały oszukane, okażę wielkie Miłosierdzie. Jednak wy, choć wyszkolono was w rozumieniu Mojego Nauczania, abyście czcili Moje święte Słowo i udzielali najświętszych sakramentów, zdradzicie Mnie.

Wasz Jezus


Proces formowania się światowej religii będzie przebiegał etapami i będzie wiązał się z wieloma zmianami, które nastąpią na świecie na trzech płaszczyznach: religijnej, politycznej i gospodarczej. Powstanie ona szybko, gdy tylko antychryst da się poznać światu, a jego najbliższy wspólnik, którym będzie fałszywy prorok, wprowadzi ją do Kościoła w Rzymie. Wówczas w Kościele katolickim ślady Pana Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, będą zanikać.


Mocny list biskupa Schneidera o „Pachamamie” w Watykanie

Mocny list biskupa Schneidera o „Pachamamie” w Watykanie

1. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” mówi Pan Bóg, dając te słowa jako pierwsze spośród przykazań (Wj 20,3). Nakaz ten, skierowany pierwotnie do Mojżesza i narodu żydowskiego, pozostaje ważny dla wszystkich ludzi i wszystkich czasów, jak mówi nam Bóg: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20,4-5). Nasz Pan Jezus Chrystus dochował tego przykazania w sposób doskonały. Gdy zaoferowano Mu królestwa tego świata pod warunkiem, że odda pokłon diabłu, Jezus odpowiedział: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10; Pwt 6,13-14). Dlatego przykład, jaki dał nam Chrystus, ma najwyższe znaczenie dla wszystkich ludzi, którzy pragną „prawdziwego Boga i życia wiecznego”; jak napomina nas św. Jan Apostoł: „Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!” (1 J 5, 20-21).

Czytaj: https://www.pch24.pl/mocny-list-biskupa-schneidera-o-pachamamie-w-watykanie,71739,i.html


Budowa Kościoła z „amazońską twarzą”. Powstała Kościelna Konferencja Regionu Amazonii

Budowa Kościoła z „amazońską twarzą”. Powstała Kościelna Konferencja Regionu Amazonii

Nowa konferencja biskupów ma za zadanie „zrealizować marzenie wyłożone przez papieża Franciszka w adhortacji posynodalnej „Querida Amazonia” – podkreśla biskup David Martinez z Peru. Przewodniczącym konferencji został kardynał Claudio Hummes, arcybiskup São Paulo, były prefekt kongregacji ds. duchowieństwa. Celem nowej struktury jest wytyczenie w tej części świata nowych ścieżek dla Kościoła i ekologii integralnej.

Czytaj: https://www.pch24.pl/budowa-kosciola-z-amazonska-twarza–powstala-koscielna-konferencja-regionu-amazonii,77003,i.html


Wspólna deklaracja Bergoglio i wielkiego imama Al-Azhar

Wspólna deklaracja papieża i wielkiego imama Al-Azharu | eKAI.pl

Goszcząc na międzyreligijnej konferencji w Abu Zabi Papież Franciszek oraz wielki imam Al-Azhar, podpisali wspólną deklarację o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia. Dokument ma stanowić kamień milowy w relacjach pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, ale jest też stanowczym apelem do wspólnoty międzynarodowej.

We wprowadzeniu do dokumentu czytamy, że wiara prowadzi wierzącego do widzenia w drugim brata, którego należy wspierać oraz kochać. Podkreśla się, że jest to dokument przemyślany ze szczerością i powagą, który zaprasza wszystkie osoby niosące w sercu wiarę w Boga oraz wiarę w ludzkie braterstwo do zjednoczenia i wspólnej pracy.

Czytaj: https://www.niedziela.pl/artykul/40655/Wspolna-deklaracja-Papieza-i-wielkiego


Papież precyzuje: Bóg przyzwala na wielość religii

Bp Schneider poprosił Franciszka o doprecyzowanie kontrowersyjnego fragmentu z niedawnej deklaracji o braterstwie, podpisanej w Abu Zabi przez Papieża i wielkiego imama Al-Azhar. Stwierdza się w niej między innymi, że „Bóg w swej mądrości chce pluralizmu i różnorodności religii, koloru skóry, płci, rasy i języków”. Biskupa z Kazachstanu, kraju o większości muzułmańskiej, interesowało, jak rozumieć stwierdzenie, że Bóg chce różnorodności religii.

Czytaj: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-03/papiez-roznorodnosc-religii-bog-przyzwala-schneider.html


Watykan promuje „kapitalizm inkluzywny”. Co to takiego?

Council for Inclusive Capitalism with the Vatican

Negocjacje przedstawicieli tzw. kapitalizmu inkluzywnego z Watykanem zaowocowały powołaniem Rady i Strażników Inkluzywnego Kapitalizmu. Ich celem będzie promocja partnerstwa publiczno-prywatnego, dekarbonizacji świata i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Bloomberg sugeruje, że za inicjatywą powołania nowego gremium z udziałem kilkudziesięciu liderów światowego biznesu był sam papież Franciszek, domagający się reformy kapitalizmu. Ojciec Święty ma nadzieje, że liderzy biznesu będą promować „integralny rozwój człowieka”. Konsultacje z grupą mającą swoją siedzibę w USA, zwaną Radą Kapitalizmu Inkluzywnego, papież miał rozpocząć w 2019 r. 8 grudnia br. Franciszek ogłosił rozpoczęcie partnerstwa między Radą a Stolicą Apostolską. Grupa inwestorów i liderów największych korporacji światowych, zwanych „strażnikami”, zobowiązała się do „zreformowania kapitalizmu (…) dla dobra ludzkości” i zapewnienia, by sprzyjał „sprawiedliwości, integracji i zrównoważonemu rozwojowi”.

Czytaj: https://www.pch24.pl/watykan-promuje-kapitalizm-inkluzywny–co-to-takiego-,80617,i.html


Co się zobaczyło to się nie „odzobaczy”. Watykańska szopka 2020 do pięknych nie należy [ZDJĘCIA]

Co się zobaczyło to się nie „odzobaczy”. Watykańska szopka 2020 do pięknych nie należy [ZDJĘCIA]
ks. Daniel Wachowiak on Twitter: "W Watykanie budowana jest tegoroczna  szopka Bożonarodzeniowa. W mojej ocenie jest to najbrzydsza stajenka w  historii tych, które upiększają (skreśl) oszpecają plac św. Piotra.…  https://t.co/XKAfDifQLp"
The 2020 Vatican Nativity scene is hideous – The Right Scoop

Na Placu świętego Piotra w Rzymie w piątkowe popołudnie odbyła się ceremonia odsłonięcia bożonarodzeniowej szopki. Choć o gustach się nie dyskutuje, to watykańska instalacja wzbudziła spore emocje i – mówiąc delikatnie – może srogo zawieść wszystkich przywiązanych do tradycyjnych form artystycznych związanych z Narodzeniem Pańskim.

Czytaj: https://www.pch24.pl/co-sie-zobaczylo-to-sie-nie-odzobaczy–watykanska-szopka-2020-do-pieknych-nie-nalezy–zdjecia-,80564,i.html


Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie razem w Domu Rodziny Abrahamicznej

Abrahamic Family House under construction

„Otwarcie Dom Rodziny Abrahamicznej zostało zaplanowane na 2022 rok. Jest on na razie ukończony w 20 proc.” – czytamy w oświadczeniu Wyższego Komitetu ds. Braterstwa Ludzkiego. Budowany na wyspie Saadiyat w Abu Zabi obiekt jest bacznie obserwowany przez Papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Azhar, Ahmeda al-Tayeba, który zatwierdził projekt.

Jego autorem jest architekt David Adjaye. Wyraża on wspólne wartości judaizmu, chrześcijaństwa i islamu poprzez trzy główne budynki: meczet, kościół i synagogę, znajdujące się w jednym miejscu. Przez to ma tworzyć mosty pomiędzy ludzkimi cywilizacjami i niebiańskimi przesłaniami. Nazwy trzech odrębnych domów to: „Meczet Imama al-Tayeba”, „Kościół św. Franciszka” i „Synagoga Mojżesza Ben Maimona”.

Czytaj: https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/zydzi-chrzescijanie-i-muzulmanie-w-domu-rodziny-abrahamicznej.html
Udostępnij w mediach społecznościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *