Matka Zbawienia: Pozostałe kraje postąpią podobnie jak Anglia, zakazując publicznej modlitwy

niedziela, 12 lutego 2012 roku, godz. 10.30

Moje dziecko, jakże bardzo płaczę, kiedy widzę, jak wielu próbuje wyeliminować hołd wobec Mojego umiłowanego Syna.

Powiedziałam ci wcześniej, że walka się rozpoczęła. W Anglii przystąpiono do planów zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jest to dopiero początek. Już wkrótce zostanie to wprowadzone do szkół i innych miejsc publicznych, aż stanie się bezprawne modlić się w kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nienawiść wśród ludzi, także tych na wysokich stanowiskach, do Mojego Syna sprawi, że uczynią wszystko, co mogą, by zakazać publicznego praktykowania chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna, mówią, że nie wierzą w Mojego Syna. Ale jak mogą okazywać tak wiele nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą? Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się bardziej wyraźna, gdy inne kraje postąpią podobnie jak Anglia, zakazując publicznego praktykowania chrześcijaństwa. Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Inne religie, które wierzą w Boga Ojca, także będą cierpieć. Nie będą one jednak cierpiały tak bardzo jak Kościół rzymskokatolicki i inni chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się dotkliwe. Módlcie się, dzieci, aby oddalić wiele z tego zła, gdy staje się ono teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna, pozostawali w ukryciu. Wzrośnie teraz ich pewność siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienie, które narzucą Jego wyznawcom.

Módlcie się mocno, dzieci, aby bronić swojej wiary i waszego prawa do publicznego oddawania czci Mojemu Synowi bez odczuwania wstydu. Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 29
Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

Amen.

Idź w pokoju, Moje dziecko, i powiedz światu, aby przygotował się na tę wielką niesprawiedliwość.

Dziękuję ci, że odpowiedziałaś dzisiaj na Moje wezwanie.

Maryja
Królowa wszystkich aniołów
Matka Zbawienia

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych