Wielki Ucisk jest łagodzony przez modlitwę

czwartek, 18 sierpnia 2011 roku, godz. 20.45

Moja córko, ci Moi wyznawcy, którzy są obeznani w sprawach Pisma Świętego, mają skłonność, by dać się ponosić swojej ludzkiej interpretacji tak dalece, że nauka, którą głosiłem, abyście się wzajemnie miłowali, jest tak łatwo zapominana. Miłujcie się wzajemnie. Czcijcie ojca i matkę swoją. Czcijcie Stwórcę, Boga Ojca, i żyjcie tak, jak wam powiedziałem – w miłości i bojaźni wobec Mojego Ojca.

Tak wielu uczonych, pochłoniętych swoimi analizami Mojego Nauczania, zapomina o jednej rzeczy, to jest o tym, że przyjdę powtórnie – aby sądzić. Nigdy ani przez chwilę nie biorą pod uwagę, że ten czas może równie dobrze nastąpić podczas ich własnego życia, a nie w odległej przyszłości. Dlaczego więc poszukują i nadal kontynuują poszukiwanie dalszych wyjaśnień w Piśmie Świętym, jeżeli prawda jest taka prosta? Dlaczego nie pamiętają, że miłość jest wszystkim, o co proszę? Miłość do Mnie, waszego Zbawiciela. Miłość do Boga Ojca i wasza wzajemna miłość.

Tym intelektualnym ekspertom, którzy głoszą, że są w stanie przeanalizować Moje Nauczanie, a następnie idą dalej, usiłując przewidzieć datę Mojego Powtórnego Przyjścia, to mówię. Jeśli próbujecie zakładać, że jesteście w stanie określić rok Mojego powrotu, to niestety jesteście w błędzie. Ta data nie będzie dana nikomu, nawet aniołom w Niebie lub Mojej ukochanej Matce. Ale to mogę ujawnić. Ucisk zaczął się jakiś czas temu. Wielki Ucisk rozpocznie się pod koniec 2012 roku. Ten straszny okres jest łagodzony przez modlitwy Moich szczerze umiłowanych wyznawców. Będzie również złagodzony poprzez nawrócenie, które dokona się po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. To wydarzenie jest dobrą wiadomością, Moje dzieci. Pomoże wyeliminować zniewolenie człowieka przez złego ducha.

Eksperci w sprawach religii wykazują wyniosłość, którą uważam za odrażającą

Niestety, wielu zignoruje Moją usilną prośbę o przygotowanie się, tak są pochłonięci tak zwaną intelektualną debatą religijną, bazującą na ludzkim rozumowaniu, że prześcigają się wzajemnie, by udowodnić sobie, że on lub ona mają większe zrozumienie rzeczy. Ci eksperci wykazują wyniosłość, którą uważam za odrażającą. Nie są lepsi niż faryzeusze. Ich ignorancja blokuje prawdę, kiedy jest przedstawiana bezpośrednio przed ich oczami.

Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi

Moje Słowo trafia na głuche uszy. Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi, gdy w tym momencie historii próbuję nawiązać z nimi kontakt. Jednak po Ostrzeżeniu nie będzie dla nich żadnego usprawiedliwienia, by nie usiąść i nie słuchać Moich wskazań. Wtedy wyciągną ręce, błagając Mnie, bym poprowadził ich przez Wielki Karę. Wtedy, gdy te proroctwa zostaną odkryte wobec tych, którzy wątpią w Moje Słowo przekazywane za pośrednictwem tego posłańca, wzywam was do podjęcia Mojego świętego Kielicha. Pijcie z niego i walczcie, aby ratować dusze.

Przynaglam was wszystkich, w tym samozwańczych ekspertów biblijnych, by usiedli w pokorze i zadali sobie to pytanie: Dlaczego miałbym zachęcać zwykłych wiernych do uwikłania się w spór o Mój powrót na ziemię? Liczy się teraz tylko to, że nadchodzę. Przez cały czas bądźcie przygotowani. Nigdy nie osądzajcie innych w Moje Imię. Poszukujcie za wszelką cenę Daru pokory, bo to będzie wasz paszport do Nieba.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych