Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jakby Ostrzeżenie miało nastąpić jutro, bo ono przyjdzie na was niespodziewanie

piątek, 31 stycznia 2014 roku, godz. 16.13

Moja szczerze umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, gdy mówię o nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby się w otchłani bestii i nigdy nie ujrzałaby Bożego Światła. Bez tego cudu miliardy dusz poszłyby do piekła.

Tak więc muszę wam przypomnieć, że należy przygotować się do tego wydarzenia, bo wielu sprawi ono ogromny ból i cierpienie. Będzie to tak, jakby wielu pogrążyło się w najniższym poziomie czyśćca, który oczyszcza duszę potężnym gorącem i sprawia straszne wyrzuty sumienia, które powodują ból ciała.

Wiele dusz będzie się radować. Jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, również będą odczuwały ból, gdy będą musiały stanąć przede Mną w obliczu swoich złych uczynków. Jednak szybko zapomną o wstydzie, jaki będą odczuwały, bo Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie je i napełni Łaskami. Dusze, które w ogóle Mnie nie znają, będą urzeczone, a wielu będzie uważało, że umarli i są przeze Mnie sądzeni w Dniu Ostatecznym. Oni też będą się radować, gdy zostanie im objawiona Prawda. A te biedne, nieszczęsne dusze, które sobie upodobały grzeszne życie, będą bardzo cierpiały. Niektóre się załamią i padną u Moich Stóp, zasłaniając oczy przed Moim Światłem, ponieważ ich ból, kiedy staną przede Mną samotne i bezbronne, będzie dla nich zbyt wielki do zniesienia. Nie będą prosiły o Moje Miłosierdzie, ponieważ nienawiść do Mnie głęboko się w nich zakorzeniła.

Wreszcie te dusze, które całkowicie się Mnie wyrzekły i oddały się z duszą i ciałem złemu duchowi, będą cierpiały większą udrękę, niżby wczołgały się w głębiny piekła. Wielu z nich nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i będą padać przede Mną martwi jak kamień. Inni będą się starali przyzywać Mnie, ale będą odciągani ode Mnie przez złego ducha.

Jednak po tym, jak nastąpi ta Moja potężna Interwencja, miliardy się nawrócą i oni też dołączą do Mojej Reszty Kościoła, by pokutować za dusze tych, którzy całkowicie odcięli się od Mojego Miłosierdzia, aby pomóc Mi ocalić ich dusze.

Wszystko będzie dobrze, bo na końcu Ja jestem pełen Miłosierdzia, pełen dobroci i pełen Miłości. Ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Dar Mojej Miłości w obfitości. Moja Miłość rozpali w nich obraz Mojej płomiennej Miłości i to zachęci ich do czynienia wielkich poświęceń na przebłaganie za grzechy zagubionych dusz, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jakby Ostrzeżenie miało nastąpić jutro, bo ono przyjdzie na was niespodziewanie.

Wasz Jezus

orędzie audio


Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

Udostępnij w mediach społecznościowych