Przybliża się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie

poniedziałek, 21 maja 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, przybliża się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie. Jest jeszcze tak wiele pracy do zrobienia, aby przygotować dusze na Moje Wielkie Miłosierdzie.Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie kochają, by modlili się usilnie o powszechne nawrócenie, którego pragnę.

Tak wielu przybiegnie, rzucając się w Moje Ramiona, a ulga napełni ich dusze, bo wiedzą, że to Ja, ich umiłowany Jezus, ich przywołuję. Tak wielu też będzie zwalczać prawdę, gdy zostanie im ona ukazana. Dowód, który przedstawię, nie będzie wystarczający, aby rozpalić w ich duszach choć jeden płomień miłości. Zostali Mi skradzeni, a jednak nie chcą się uwolnić od porywacza, bestii, który pożarł ich dusze.

Rozpowszechniaj Moje Słowo tak szybko, jak jesteś w stanie, Moja córko. Ignoruj szyderstwa, pogardzanie i wyśmiewanie przez tych, którzy starają się powstrzymać ciebie. Powstań i głoś Moje najświętsze Słowo za wszelką cenę. Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię, a próbują cię poniżać, krzyżują Mnie. To nie ciebie dręczą, ale Mnie, swojego umiłowanego Zbawiciela. Ludzka opinia nie jest ważna. Jedyne, co się liczy, to te dusze, które pragnę zbawić. Módlcie się tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 55
O przygotowanie się do Ostrzeżenia.

O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością.

Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego chwalebnego Królestwa.

Amen.

Wkrótce wiele milionów w świecie usłyszy Moje wezwanie i więcej dusz będzie mogło być i zostanie zbawionych. Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennego odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia, by ratować dusze.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz umiłowany Jezus

orędzie audio


Wybrane orędzia

Udostępnij w mediach społecznościowych