Po wojnie światowej nastanie głód, a potem plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę

piątek, 13 lipca 2012 roku, godz. 16.25

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bo rozumiejąc to, zyskają wiedzę, aby móc pomóc złagodzić karę.

Ostrzeżenie od Mojego Ojca Przedwiecznego nastąpi jako ostateczność, aby wlać do ludzkich serc Światło Boga, Światło Prawdy. Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do piekła, ponieważ nie byłaby godna Królestwa Mojego Ojca. Jest to Boski Akt wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego Dziedzictwa. Z powodu wielkiej ciemności ogarniającej w tym czasie ziemię, kiedy światło Boga jest już bardzo nikłe, ten Akt Boga jest koniecznością. Oddzieli on dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będą się trzymali bestii i całej chwały, którą im obiecuje na tej ziemi. Jest to dla takich biednych dusz strata czasu, ponieważ muszą wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki. Ziemia zostanie zastąpiona Nowym Rajem, do którego nie będą mieli wstępu, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia. Wielu pozostanie w ciemności. Wielu się natychmiast nawróci. Jeśli większość ludzi okaże skruchę, to Wielki Ucisk nie będzie tak trudny. Wojna światowa nie będzie miała takiego samego skutku, jeśli po Ostrzeżeniu większość ludzi okaże skruchę.

Po wojnie światowej nastanie głód, a potem plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę. Módlcie się intensywnie, aby ta wojna, i kara, która po niej nastąpi, mogły zostać złagodzone i oddalone. Jedynie wiara ludzkości i wierność Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, mogą tego dokonać.

Moja córko, to nie Ja, twój Jezus, jestem tym, kto wywoła te straszliwe cierpienia. Zostaną one zgotowane przez niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i panowania nad światem dla swojego własnego zysku jest nienasycona. Podczas gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i gorliwie oczekiwało na Moje Powtórne Przyjście, będzie też więcej zamieszania. Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem, a ludzie dadzą się zwieść. Pamiętajcie, co wam powiedziałem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem poprzez chmury. Zignorujcie każdego, kto stwierdzi, że jest Mną w ciele, bo tak nie będzie.

Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które jeśli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja ratowania dusz, wszystkich dusz, zanim przyjdę.

Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, bo będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was Życie Wieczne.

Wasz umiłowany Jezus

orędzie audio


Wybrane orędzia

Udostępnij w mediach społecznościowych