Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

środa, 13 lutego 2013 roku, godz. 11.20

Moja szczerze umiłowana córko, ogromny gniew panuje teraz w Niebie, gdy korona cierniowa opada, by zmiażdżyć Moje Ciało, Kościół katolicki na ziemi.

To proroctwo, przekazywane wam w szczegółach przez ostatnie dwa lata, staje się już rzeczywistością. Teraz, gdy Moje inne objawienia wkrótce się wypełnią, bardzo niewielu Moich wyświęconych sług będzie mogło zignorować Moje błagania do rodzaju ludzkiego w tej nieludzkiej godzinie, w waszym czasie.

Ta nikczemna grupa zaczęła swoją kampanię, aby pozbyć się z ziemi Prawdy Mojego Nauczania. Mój święty Wikariusz został zmuszony, by tak postąpić, i w wyniku tego bardzo cierpi. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z oszustwa, które jest im przedstawiane. Ani nie wiedzą, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła katolickiego, został zmiażdżony w pył. W jego miejsce powstanie ohyda i będę interweniował i wysyłał znaki w celu ostrzeżenia każdej duszy o znaczeniu modlitwy, aby mogły one odróżnić Prawdę od fikcji.

To nie upadek Kościoła katolickiego, który wkrótce stanie się oczywisty, podzieli świat. Sprawi to ich zaangażowanie się w tworzenie nowego światowego kościoła, jednej światowej religii, która wprowadzi pogaństwo i bałwochwalstwo. Fałszywy prorok jest dobrze przygotowany, a jego czas nadchodzi. We współpracy z antychrystem rzucą świat na kolana. To nie Bogu będą oddawać hołd, będą oddawać go bestii.

Nalegam, aby wszyscy Moi uczniowie, Moi chrześcijańscy wyznawcy, wszędzie zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mi, waszemu Jezusowi, abym was w tym czasie poprowadził.

Wzywam wszystkich Moich kardynałów, biskupów i Moje wyświęcone sługi, aby zjednoczyli swoje owce i pozostali wierni Mojemu Nauczaniu. Zwróćcie szczególną uwagę na to, o co was poproszą, abyście głosili, bo to się zmieni. Wasze homilie będą obmyślone i pisane dla świeckiego świata i nie będą posiadały sensu. Chcąc być postrzeganymi jako modernizujący Kościół katolicki, przedstawią wam to jako propagowanie zgromadzeń włączających wszystkich, czyli wszystkie religie sprowadzone do jednego tak zwanego chrześcijańskiego kościoła zjednoczonego. Wszystkie zewnętrzne znaki mogą początkowo wydawać się takie same, ale tego się po was spodziewają, że właśnie tak to będziecie postrzegać. Powoli nie rozpoznacie już Mojego Pisma Świętego, bo zostaną wam przedłożone nowe słowa, zwroty i nowe formy udzielania sakramentów.

Powstanie panika wśród prawdziwych, wiernych, konserwatywnych kapłanów, którzy będą zaniepokojeni nową, współczesną formą, jaką przyjmie Kościół, kiedy ponownie zaczną wprowadzać nowy typ współczesnego alternatywnego Kościoła. Nastąpi to przez siatkę masonów, którzy przeniknęli do każdego zakątka Kościoła katolickiego, rządów i mediów, która tę obrzydliwość przedstawi jako wielką innowację.

To jest początek końca. Moja Obecność zostanie dyskretnie wygnana z nowej ceremonii Mszy. Cały przepych i ceremonia będą maskować puste tabernakulum, bo Mój Ojciec nie pozwoli już na Moją Boską Obecność.

Musicie pozostać zjednoczeni, jeśli jesteście katolikami, i nadal uczestniczyć w codziennej Mszy i Komunii Świętej. Ponieważ wszyscy chrześcijanie muszą wiedzieć, że oni także zostaną zwabieni do nowej światowej religii, uknutej przez narody, które są w zmowie ze zdrajcami Mojego Kościoła katolickiego. Chcą stworzyć świecką, humanistyczną fasadę – fasadę maskującą zło, które będzie subtelnie promowane.

Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście silniejsi niż myślicie. Ja jestem tu zawsze. Dobrze was przygotowałem. Aby przetrwać, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.


Modlitwa Krucjaty 100
O przetrwanie chrześcijaństwa

O drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, które stoją teraz przed nami, gdy ostatni prawdziwy papież kończy swoją misję dla Ciebie.

Pomóż nam przetrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki wcześniej znaliśmy.

Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Pomóż nam zachować milczenie, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków, mających nas skłonić
do odwrócenia się od Ciebie i od sakramentów, które dałeś światu.

Okryj Swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Swojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i powiększać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomógł Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, byśmy odpowiednio się przygotowali na Twoje Powtórne Przyjście.

Amen.


Nie martwcie się, Moi wyznawcy. Wszystko jest w Moich świętych Dłoniach. Bądźcie cierpliwi. Nie uzasadniajcie jakiegokolwiek swojego działania w Moje Imię, bo gdy tak będziecie czynić, to będziecie tylko bronić Mojego Słowa, podczas gdy jedyne, co powinniście, to głosić Moje Słowo.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych