Dziewica Maryja: Czas Triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki

  • by
poniedziałek, 2 stycznia 2012 roku, godz. 12.00

Moje dziecko, czas Triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki.

Gdy moc szatana maleje, staje się on bardziej bezwzględny w swojej pogoni za duszami. Nawet dla silnych dusz będzie to trudny okres, ponieważ ich wiara będzie poddawana próbie do granic możliwości.

Moje dziecko, gdy wiara Moich dzieci jest w okrutny sposób poddawana próbie, nie wolno im słabnąć, ale muszą zachować czujność. Przez cały czas muszą mieć czyste serca. Muszą także zachować milczenie, kiedy czują w swoich duszach zawiść. Zawiść i zazdrość prowadzą do nienawiści. Zawiść wobec wybranych dusz rośnie nawet wśród tych, którzy kochają Mojego Syna. Dzieci, nigdy nie wolno wam poddawać się tej pokusie, która jest umieszczana w waszych sercach przez złego.

Wzrośnie teraz szeroko rozpowszechniona zawiść wobec wszystkich wizjonerów i świętych posłańców na świecie. Zostało to przepowiedziane, bo oni są spośród wielu świętych końca czasów. Ich los jest ciężki i będą mocno cierpieć z powodu przydzielonych im zadań.

Moje dziecko, wzywam tych wszystkich, którzy Mnie czczą, swoją Matkę Najświętszą, aby modlili się do Mnie o ochronę wizjonerów i proroków końca czasów. Oni potrzebują waszych modlitw. Jeśli macie wątpliwości dotyczące tych dusz, które zostały wybrane do przekazywania światu prawdy, to mimo to módlcie się za nie.

Wszyscy jesteście Bożym stworzeniem. Musicie okazywać sobie nawzajem miłość. Głoście święte Słowo Mojego Syna, ale nigdy kosztem znieważania innych dzieci Bożych. Znieważanie nie wypływa z miłości. Pochodzi ono od zwodziciela, którego nienawiść do ludzkości nie zna granic. Jeśli kochacie Mojego Syna, a znajdujecie błędy u innych dusz, to musicie zapieczętować swoje usta. Nigdy nie oczerniajcie innych w Imię Mojego Syna.

Moje Serce jest przeszyte jak mieczem, kiedy widzę, jak te dusze, które są poświęcone Mnie, Świętej Matce Boga, odnoszą się z pogardą do wizjonerów wybranych do pomocy w ratowaniu dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wizjonerów wybranych w dzisiejszym świecie przez Boga Ojca. Bądźcie pewni, że ci, którzy doświadczają największych zniewag, mówią w Imię Mojego Syna. Ci, których orędzia są zaciekle podważane, krzywo się na nie patrzy i są rozrywane na kawałki, zazwyczaj są wybranymi duszami. Oni są głównymi celami złego ducha, który poprzez innych będzie drwił z wierzących, tak by odrzucili tych widzących. Pamiętajcie, ci posłańcy reprezentują Mojego Syna i Jego święte Słowo.

Jeśli odrzucicie prawdziwego widzącego, to odrzucicie Słowo Mojego drogiego Syna. Zawsze módlcie się o rozeznanie. Jednak nigdy nie wolno wam publicznie gardzić Boskimi orędziami danymi ludzkości dla ocalenia dusz od ognia piekielnego. Jeśli powstrzymacie pracę tych wizjonerów, to powstrzymacie zbawienie dusz.

Wasza umiłowana Matka
Królowa Nieba
Matka Zbawienia

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych