Aranżowana jest straszliwa wojna

czwartek, 1 grudnia 2011 roku, godz. 12.00

Moja córko, świat spotka Wielka Kara, aby ochronić niewinnych. Aranżowane jest wielkie, diabelskie okrucieństwo, które może wywołać straszliwą wojnę światową. Ręka Mojego Ojca opadnie i ukarze dusze usidlone przez szatana. Nie dostaną zezwolenia na wypełnienie swojego nikczemnego planu.

Niewielu z was na świecie, dzieci, wie, co się naprawdę dzieje. Tak ostrożne są te grupy, że to, co się dzieje na waszych oczach, kiedy naród atakuje naród, zupełnie nie jest tym, czym się wydaje. Istnieje zamierzone działanie podejmowane dla wywołania wojny i zabicia milionów. Mój Ojciec nie pozostanie bierny. On musi zainterweniować.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, o zbawienie dusz.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych