Przygotujcie się na Ostrzeżenie – Oświecenie Sumień

piątek, 28 stycznia 2011 roku, godz. 0.15

Dziś w nocy, Moja szczerze umiłowana córko, otrzymałaś Łaski, mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego Dzieła. Dzięki poświęceniu Moich umiłowanych i drogich naśladowców, którzy bardzo się modlą za ciebie, Moja córko, szybko posuniesz się naprzód, by wykończyć Księgę Prawdy. Bez względu na to, jak bardzo jesteś roztargniona, wciąż jest ci trudno odrzucić swój obowiązek wobec Mnie. Jest Mi to miłe, ale nie mamy wiele czasu.

Świat, Moja córko, otrzymuje teraz ten specjalny Dar – Księgę Prawdy – aby pokazać Moim dzieciom, co muszą teraz czynić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie Sumień, które jest dawane ludzkości, aby pomóc jej odpowiednio przygotować się na Moje Powtórne Przyjście.

Ci, którzy nie wierzą we Mnie, muszą jeszcze otrzymać szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to wydarzenie, po tym jak te Orędzia zostaną dane światu, ludzie zrozumieją prawdziwość Moich Słów danych poprzez ciebie, Moja córko, aby ratować ludzkość.

Wszyscy powyżej siódmego roku życia doświadczą Mistycznego Wydarzenia

Nie czuj się zraniona, że ludzie lekceważą te Orędzia, Moja córko. Bądź po prostu wdzięczna, że otrzymują ten Dar. Zrozumieją prawdę tego proroctwa po tym, jak nastąpi to Mistyczne Wydarzenie, którego doświadczą wszystkie Moje dzieci powyżej siódmego roku życia, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym wydarzeniu, będą bardziej zważać na treść tej świętej Księgi. Będzie ciężko im ją lekceważyć, nawet jeśli ich wiara będzie słaba; innym, którzy nie będą chcieli znać Prawdy, nadal będzie potrzeba przypominać treść tego Dzieła.

Nigdy się nie poddawaj, Moje dziecko, kiedy idzie o zbawienie dusz. Wszystkie Moje drogie dzieci zostały zrodzone z Miłości Mojego Ojca Przedwiecznego. Nie jest ważne, kiedy zgubiły swoją drogę. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, wciąż kocha każde Swoje dziecko.

Wiara, Moje dziecko, może być na nowo rozpalona poprzez wiarę innych pobłogosławionych Duchem Świętym. Moje wybrane dzieci, posłane, aby szerzyć teraz Moje Słowo światu, mają zdolność doprowadzenia do łez radości te biedne dusze, wołające o poprowadzenie ich w ich pustym, niespokojnym życiu.

Na każdego patrzcie Moimi Oczami

Zawsze patrzcie Moimi Oczami na swoich przyjaciół, rodzinę, bliźnich i kolegów z pracy. Zawsze patrzcie na dobrą stronę. Okazujcie im miłość, a oni odczują Moją Obecność. Zostaną pociągnięci ku wam i nie będą wiedzieli dlaczego.

Naśladujcie Mnie poprzez Mój przykład, a pomożecie Mi nawrócić Moje zagubione dzieci. Mocno się za nich modląc, możecie przyciągnąć ich bliżej Mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia, w jedności ze Mną, możecie ratować dusze. Włączając w to te dusze, które jeszcze mają opuścić tę ziemię, jak również tych w czyśćcu, oczekujących Sądu.

Pozwólcie Mi wreszcie przypomnieć wam, że macie dwa wyjścia. Wierzcie we Mnie, otwierając wasze umysły na Prawdę zawartą w Ewangelii. Jeśli straciliście wszelką wiarę, przeczytajcie choćby jakiś fragment z Mojego Nauczania. Proście Mnie wtedy, abym ukazał wam Prawdę w waszych sercach. Będziecie wówczas wiedzieć, która droga doprowadzi was do Mnie w Niebie. Możecie też, przeciwnie, nadal mieć oczy zamknięte i odrzucić słuchanie Mnie. Wtedy tylko modlitwa wierzących będzie mogła wam pomóc. Modlitwa Moich wyznawców, połączona z odmawianiem Mojej Boskiej Koronki do Daru Bożego Miłosierdzia, ofiarowanej siostrze Faustynie w dwudziestym wieku, może ocalić wasze dusze w czasie waszej śmierci.

Módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia

Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia za swoje własne dusze i za niewierzących. Grupy modlitewne pomogą szerzyć Prawdę, wzbudzić wiarę u tych, którzy stracili wszelkie poczucie tego, kim są i skąd przyszli. Przyczyni się to do pobudzenia rozszerzania ewangelicznego oświecenia, które będzie teraz odczuwane we wszystkich częściach świata, ponieważ nadchodzi czas na rozpoczęcie ujawniania proroctw związanych z Moim Powtórnym Przyjściem na ziemię, ponieważ wypełnią się przed serią globalnych wydarzeń.

Bądźcie przygotowani, Moje dzieci, w każdym czasie. Zachowajcie stan Łaski i miejcie serca otwarte na Moje Nauczanie miłości i pokoju na ziemi. Jeśli wszystkie Moje dzieci poszłyby za Moim Nauczaniem, to na świecie nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści i ubóstwa. Musicie tylko usiąść w ciszy, każdy z was, każdego dnia, choćby na pół godziny.

Podążajcie poprzez psalmy, przypowieści i zapytajcie siebie: czy ta nauka odnosi się do mojego życia w dzisiejszym świecie? Wiecie, że odpowiedź jest: oczywiście, że tak. Módlcie się o siłę do zmiany swojej postawy i poglądu na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i Życie Wieczne jest ze Mną w Niebie, Raju – Królestwie Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych