Ostrzeżenie – bliskie Powtórne Przyjście – szansa, by ratować swoje dusze

środa, 12 stycznia 2011 roku, godz. 15.00

Moja córko, Moje wczorajsze Orędzie było surowe. Wielu, czytając je, powie: „To nie w taki sposób Pan przemawia”. Ale skąd oni to wiedzą? To z powodu cierpień, których Moje umiłowane dzieci doświadczają z rąk innych, muszę przemówić. Przemawiam z powodu Mojego Bożego Miłosierdzia, by pomóc ocalić was, Moje dzieci, tak abyśmy mogli się zjednoczyć w Nowym Raju jako jedna święta rodzina. Nie chcę stracić ani jednej duszy na rzecz zwodziciela. Jest ważne, by Mój Głos był słyszany.

Dla niewierzących jest to tak trudne

Rozumiem, że dla wielu Moich dzieci, zwłaszcza dla tych niewierzących, jest to bardzo trudne, by uwierzyć w życie przyszłe. Są tak uwarunkowani przez światowe sprawy, że w swojej walce o przetrwanie do tego stopnia zaniedbali duchowość, że w ogóle nie wierzą, że jest inne życie. Powinni to teraz rozważyć. Wierzą, że wszystko się kończy po śmierci, i że jedyny świat, o który muszą się martwić, jest tym, w którym obecnie żyją. Jak bardzo rozpaczam nad tymi zagubionymi duszami. Gdyby mogli doświadczyć choć przebłysku tego, czym jest Raj, spędziliby swoje dni na modlitwie i uwielbianiu Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, na wychwalaniu i dziękczynieniu.

Ten Nowy Świat, który im obiecałem, jest rzeczywistością. Chwała wierzącym, którzy nigdy nie zapomnieli o tym fakcie i którzy nadal modlą się do Mnie każdego dnia. Jak bardzo kocham Moich wyznawców; ale też jak bardzo cierpię nad nimi. Ci oddani wyznawcy czynią wszystko, co mogą, aby przekonać innych o Moim Istnieniu. Są wtedy wyśmiewani i pogardza się nimi ze względu na Mnie. Jakże to rozrywa Moje Serce.

Jakże ci, którzy odeszli, tęsknią za tymi wszystkimi bez wiary, których pozostawili

Jakże wasi najbliżsi po drugiej stronie tęsknią za wami wszystkimi, niewierzący! Za tymi z was, których najbliżsi są w pokoju w Królestwie Mojego Ojca, oni się ciągle modlą i wstawiają za wami. Czego sobie nie uświadamiacie, to jest to. Jeżeli poświęcicie czas, aby rozmawiać ze Mną na osobności – własnymi słowami – i prosić Mnie o prowadzenie, nawet jeśli wasza wiara jest letnia, to Ja odpowiem. I będziecie wiedzieli, że odpowiedziałem. Zwróćcie się teraz do Mnie, dzieci. Swoimi własnymi słowami. I proście Mnie, bym odnowił waszą wiarę.

Rozważajcie Moje Nauczanie, poprzez te Orędzia i poprzez Biblię, i przypomnijcie sobie, w jaki sposób musicie przeżywać swoje życie. Poprzez Moje Miłosierdzie ukażę wam już wkrótce wasze skargi na Moje Nauczanie, każdy grzech i obrazę, którą popełniliście w ciągu całego swojego życia.

Nie Dzień Sądu, ale odczucie tego, czym on będzie

To jest Akt Miłosierdzia z Mojej strony. Zobaczycie swoje grzechy i natychmiast zrozumiecie, jak one są postrzegane przeze Mnie. Natychmiast jasno zrozumiecie, jakże są one obraźliwe i złe. To jest wasza szansa, dzieci, by okazać skruchę. To nie jest Dzień Sądu, ale odczucie, czym on będzie.

Z Miłosierdzia otrzymujecie teraz przed Dniem Sądu największy Dar ze wszystkich – szansę na okazanie skruchy i zmianę swojego życia przed Dniem Ostatecznym – czasem, kiedy przybędę z powrotem na tę ziemię. Przyjdę wtedy, jak wiecie, nie jako Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. Czas jest teraz bliski, Moje dzieci. Nie lękajcie się. Miłuję was wszystkich. Jesteście w Moim Sercu. Pozwólcie Mi teraz wejść do siebie i poprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Nigdy się nie lękajcie śmierci. Śmierć będzie po prostu wejściem do nowego, pięknego życia w błogiej wieczności, przepełnionej miłością, pokojem i szczęściem.

Życie na ziemi – tylko urywek czasu

Wasze życie na ziemi jest po prostu urywkiem czasu. Może być pełne miłości, radości, bólu, odrzucenia, lęku, gniewu, rozpaczy, frustracji lub smutku. Ale tylko wtedy, kiedy zwrócicie się do Mnie, wasz ból złagodnieje. Błogosławieni są ci, którzy cierpią, zwłaszcza w Moje Imię, bo będziecie wsławieni w Królestwie Mojego Ojca. Błogosławieni są także ci, którzy powracają do Mnie, bo będzie wielka radość w Niebie.

Będziecie przyjęci do Mojego Nowego Raju. Módlcie się teraz za swoje dusze i tych z waszych rodzin. Ostrzeżenie nastąpi wkrótce. Wtedy będziecie znać Prawdę. Będziecie mieli wtedy szansę odkupienia się w Moich Oczach.

Kocham was wszystkich. Raduję się, bo wiem, że o tak wiele więcej Moich dzieci powróci teraz do Mnie i do Mojego Ojca Przedwiecznego, jako że bardzo przybliża się teraz koniec czasów. Bądźcie przygotowani.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych