Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam

środa, 10 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, tempo globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak zostało to przepowiedziane, w dalszym ciągu narasta. Modlitwa, Moje dzieci, jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na całym świecie, napełnieni Łaskami Ducha Świętego, rozpoczynają formować Moją Armię. Choć ta Armia jest całkiem mała, i tak wielu Moich wyznawców musi jeszcze zrozumieć, iż każdy z nich odgrywa teraz ważną rolę, rozrośnie się i poprowadzi Moje dzieci do samego końca.

Wszystkie Moje dzieci muszą Mnie teraz wysłuchać. Wobec każdej zbrodni popełnionej w tych czasach przez człowieka przeciw człowiekowi musicie, w każdym przypadku, modlić się za sprawcę. Wzywam was teraz do modlitwy za grzeszników. W modlitwie możecie przyzywać Ducha Świętego, aby przyniósł Boskie Światło tym biednym duszom. Wiele z nich jest tak ślepych na prawdę o Miłości Mojego Ojca, że tułają się dokoła bez celu, przechodząc z jednego kryzysu w drugi, przez co każdy, kto wejdzie z nimi w kontakt, odnosi obrażenia. Jeśli więcej z was poprosi o Moje Miłosierdzie dla tych grzeszników, to wpływ czynów złego ducha znacznie osłabnie. To jest sekret, Moje dzieci, jak zmniejszyć nienawiść szatana, którą nadal wypluwa jak ogień z paszczy smoka, próbując ogarnąć świat swoimi nienawistnymi oparami.

On, zwodziciel, i jego demony są wszędzie. Ponieważ wiara Moich dzieci w skali globalnej jest tak słaba, złe czyny szatana ścisnęły ludzkość jak w imadle, z którego trudno jest się jej wyzwolić. Gdyby Moje dzieci na całym świecie wierzyły w Istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, nie stałoby się tak. Wówczas uchwyt szatana byłby słabszy, szczególnie gdyby Moje dzieci modliły się o pomoc i poprosiły o Miłosierdzie Mojego Ojca.

Modlitwa jest teraz waszym pancerzem, dzieci, pomiędzy chwilą obecną a czasem Ostrzeżenia. Użyjcie modlitwy dla ratowania dusz w ciemności. Po Ostrzeżeniu wasze modlitwy będą potrzebne, aby pomóc Moim dzieciom zachować nabożeństwo do Mojego Ojca Przedwiecznego i do wielbienia Jego Chwały. Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec święty do Mojej umiłowanej Matki działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz.

Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam. Módlcie się teraz za dusze własne i innych, poprzez Akt Odkupienia, przed waszym spotkaniem twarzą w twarz ze Mną, waszym umiłowanym Zbawicielem.

Uśmiecham się z radości i szczęścia, kiedy myślę o chwili, gdy ten wielki Dar Mojego Miłosierdzia zostanie ukazany Moim dzieciom. Jest to powrót do domu; coś, czego nie da się opisać. Tak będzie wtedy, gdy wasze serca zostaną wypełnione Moją Boską Miłością. Wasze dusze zostaną w końcu rozświetlone w przygotowaniu do Nowego Raju na ziemi. Kiedy będziecie w jedności ze Mną, przyniosę wam pocieszenie, którego do tej pory brakowało w waszym życiu.

Pamiętajcie, dzieci, o przyczynie, dla której przemawiam teraz do świata. Jest nią Moje pragnienie zapewnienia, aby wszystkie Moje dzieci zostały wybawione ze szponów szatana. Jest nią także Moja ogromna, niezgłębiona Miłość do was wszystkich i każdego z osobna, z powodu której muszę wyciągnąć do was Moją Rękę, tak byście mogli dołączyć do Mnie w przygotowaniu was na powrót do domu, waszego prawowitego domu.

Lęk nie pochodzi ode Mnie. Kocham was, dzieci. Przynoszę wam ten wspaniały Dar dzięki Mojej Miłości. Radujcie się, uśmiechajcie i witajcie Mnie, gdy pojawi się znak na niebie. Podnieście ręce i uwielbiajcie Boga Ojca za udostępnienie Mi tej ostatniej szansy na uratowanie was.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia

orędzie audio


Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

Udostępnij w mediach społecznościowych