Dopiero wtedy, gdy Najświętsza Eucharystia zostanie całkowicie usunięta, antychryst wejdzie do Mojego Kościoła

sobota, 15 marca 2014 roku, godz. 20.10

Moja szczerze umiłowana córko, gdy odstępstwo będzie się przetaczać przez Mój Kościół, to wszyscy, którzy Mi służą w Kościele, staną przed największą z dotychczasowych prób, pochodzącą z wewnątrz. Kryzys wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie oznaczał, że wielu księży będzie cierpiało z powodu straszliwej rozterki. Wiara wielu z nich już została wstrząśnięta i będą musieli wybrać, czy chcą przyjąć nowy substytut doktryny, który zastąpi Słowo, czy pozostać wiernymi prawdziwej wierze. Nawet najbardziej pobożni spośród nich zostaną przytłoczeni przez donośne głosy oszustów i zaczną podważać znaczenie Mojego Nauczania w dzisiejszym świecie, w którym nie będzie się już głosić, że grzech ma jakiekolwiek znaczenie.

Przygotowania pod ten zasiew są już w toku i syn szatana będzie wkrótce gotowy do przejęcia nowego, fałszywego kościoła. Mój Kościół będzie cierpiał okres straszliwej ciemności, a każda dusza, która pozostanie Mi wierna, będzie cierpiała Moje Ukrzyżowanie. Moi wrogowie złożą porywające i radykalne oświadczenia, domagając się, żeby wszystko, co jest obraźliwe dla Mojego Świętego Imienia, zostało uznane za dopuszczalne w oczach Mojego Kościoła. Z powodu grzechu tchórzostwa bardzo niewielu duchownych będzie walczyło przeciwko tej profanacji, ale to wiedzcie. Jeśli wezmą oni udział w fałszywych ofiarach, fałszywych sakramentach i fałszywych naukach, które następnie będą próbowali narzucić Moim wiernym wyznawcom, oświadczę im, że nie są już w stanie stać przede Mną.

Wiele krzywd, które zostaną wyrządzone zwykłym ludziom, nastąpi z ręki tych, którzy weszli do Mojego Kościoła za pomocą oszustwa. Gdy powiedzą wam, że Moje Ciało znaczy coś innego niż Moje fizyczne Ciało, wówczas będziecie wiedzieli, że komunia święta, którą będziecie przyjmować, to już nie będę Ja. Nigdy nie wolno pozwolić im zmienić znaczenia Najświętszej Eucharystii. Dopiero wtedy, gdy Najświętsza Eucharystia zostanie całkowicie usunięta, antychryst wejdzie do Mojego Kościoła i przejmie go. To będzie ten dzień, kiedy dowiecie się, że świat polityki połączył się wszędzie z kościołami chrześcijańskimi i że Ja nie będę już w nich obecny. Mój Kościół jednak nigdy nie może umrzeć, zatem Moja Reszta będzie podtrzymywała Moje Światło, żeby jaśniało, i Moją żywą Obecność, a wielu będzie musiało szukać tych ukrytych kościołów i tych Moich wyświęconych sług, którzy z Łaski Boga będą prowadzili Mój Kościół, aby pozostał nienaruszony.

Nigdy nie zakładajcie, że syn szatana, antychryst, ukaże się jako ktoś agresywny lub jako zły dyktator, bo to nie będzie jego styl. Przeciwnie, będzie on miał wielu przyjaciół. Będzie kochany przez wiele rządów, jak również wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, którzy głośno będą oklaskiwać każdy jego ruch, dopóki nie otrzyma honorowego stanowiska w Moim Kościele. Kardynałowie, biskupi i inni członkowie Mojego Kościoła cały czas będą o nim mówili i chwalili go w swoich homiliach. Jego moc uwodzenia będzie tak wielka, że aż hipnotyczna. Dzięki nadprzyrodzonej mocy szatana przyciągnie wszystkich, którzy podejmują decyzje wewnątrz Mojego Kościoła, aż po pewnym czasie będą się mu kłaniali, jakby był Mną.

Tak będą czynili ambitni członkowie duchowieństwa, którzy upadną w swojej wierze, ale którzy jednak wciąż będą pobłogosławieni darem święceń, stąd antychryst zyska dodatkową moc. Pozbawi on tych Moich biednych, zwiedzionych zdrajców ostatniego elementu mocy z Mojego Kościoła, aż Kościół będzie gotowy, aby wprowadzić do niego nowego przywódcę. W tym okresie ciemności wszyscy Moi wrogowie w kojący i czarujący sposób z niezwykłą zdolnością będą przedstawiali kłamstwa, jakby były prawdą. Tylko ci, którzy nadal będą się modlić o ochronę i którzy wyrzekną się szatana w każdy sposób, tak jak ich nauczono, będą się mogli wymknąć ze szponów antychrysta.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych