To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

środa, 20 lutego 2013 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to wydawać niesprawiedliwe, że dzieci Boże muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, jednak to wiedz. Wszystkie dusze na świecie, aby zostać oczyszczone, muszą w pewnym stopniu wycierpieć ten ból odrzucenia i cierpienia, które Ja znosiłem.

Zadbam o to w Moim wielkim Miłosierdziu, aby oczyszczanie odbyło się szybko. Wtedy Moi uczniowie będą rosnąć w liczbę, w gotowości na Moje Powtórne Przyjście. Mój Ojciec będzie czuwał z wielką czułością Serca nad wszystkimi udrękami, które będą odczuwane przez wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje, kiedy zadawane chrześcijanom nikczemne akty prześladowania będą większe niż to, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych złoczyńców.

Musicie teraz czekać na Mój Boski Akt Miłosierdzia, bo on oddzieli dobrych od złych. To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym.

Przygotujcie się, aby ocalić swoje dusze. Uparte dusze otrzymają bardzo krótki czas, aby w pokorze ugiąć kolana i poprosić o Moje Miłosierdzie. A potem zabrzmią trąby i proroctwa wiodące do zakończenia zostaną ujawnione, jak przepowiedziano.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych