Modlitwy Krucjaty: Za młodych

Modlitwa Krucjaty 19
Modlitwa za młodych ludzi

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowa-nego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

Nie pozwól odpaść żadnej duszy. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okry-cie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 73
Za młode dusze, za małe dzieci

O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modli-twom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 118
Za zagubione pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz.

Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.

Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia.

Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie.

Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą. Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają 21w sobie, bo nie odczuwają Twojej Obecności.

Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 106
O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości, i które nie przyjmują Twojej obietnicy.

Wylej Swoją Łaskę nawrócenia i daj im Życie Wieczne.

Bądź mi-łosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą dążyć do skruchy za swoje grzechy.

Amen.


Udostępnij w mediach społecznościowych