Modlitwy Krucjaty: Za rządzących narodami

Modlitwa Krucjaty 31
Modlitwa Łańcucha Ochrony

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego, by zstąpił na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, by zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, by nie wyniszczały Twoich dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę o Twojej Miłości.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 84
O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

Uzdrów ich.

Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 98
O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą

O moja Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, aby wylał Swoje Łaski i Miłość na tych przywódców, którzy panują nad światem.

Módl się, aby Boże Światło uleczyło ich ślepotę i otworzyło ich serca z kamienia.

Powstrzymaj ich od sprowadzania prześladowań na niewinnych ludzi.

Proszę, módl się, aby Jezus poprowadził ich i powstrzymał, aby nie przeszkadzali w szerzeniu Prawdy Jego Nauczania wśród narodów na całym świecie.

Amen.


Udostępnij w mediach społecznościowych