Modlitwy Krucjaty: Miłość do Jezusa

Modlitwa Krucjaty 119
O odczucie Miłości Jezusa

Jezu, pomóż mi. Jestem tak bardzo zdezorientowany.

Moje serce nie otwiera się na Ciebie.

Moje oczy Cię nie widzą.

Mój umysł jest zamknięty na Ciebie.

Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć.

Moja dusza jest spowita ciemnością.

Proszę, ulituj się nade mną, biednym grzesznikiem.

Jestem bezradny bez Twojej Obecności.

Napełnij mnie Twoimi Łaskami, tak abym miał odwagę zwrócić się do Ciebie, by błagać Cię 39 o Miłosierdzie.

Pomóż mi, Twojemu zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale który już dłużej nie odczuwa w swoim sercu poruszenia miłości, abym dostrzegł i przyjął Prawdę.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 101
Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa

O drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy potrafimy rozpoznać Obecność Twojego Syna umiłowanego w dzisiejszym Kościele, abyśmy stali się bardzo silni.

Pomóż mi przezwyciężyć mój lęk, moją samotność i odrzucenie, które cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem.

Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby niszczyć, dzielić i powodować zamieszanie wśród wszystkich dzieci Bożych.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy podążają za ohydą w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego ognia piekielnego.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 129
O Dar Miłości

O Boże, proszę, napełnij mnie Swoją Miłością.

Pomóż mi dzielić się Darem Miłości z tymi wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi kochać tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.

Pomóż mi kochać Twoich wrogów.

Pozwól, by Miłość, którą Ty mnie błogosławisz, ogarnęła serca wszystkich, których spotykam.

Tą Miłością, którą wlewasz w moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć diabła oraz tych wszystkich jego nikczemnych wysłanników, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twojego świętego Słowa.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 168
O Dar Bożej Miłości

O najdroższy Ojcze, o Przedwieczny, Boże Najwyższy, uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, przebacz mi krzywdzenie innych i każdy zły czyn, który sprawił cierpienie któregoś z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy, i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, którą mogę odczuwać wobec innej osoby.

Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać ziarno Twojej Miłości, wszędzie gdzie się udaję, i pośród tych, których spotykam na co dzień.

Daj mi, drogi Ojcze, Dary wytrwałości i ufności, abym mógł strzec Twojego świętego Słowa, a dzięki temu w tym mrocznym świecie podtrzymywać żywym Płomień Twojej wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

Amen.


Udostępnij w mediach społecznościowych