Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

niedziela, 5 czerwca 2011 roku, godz. 16.30

Moja szczerze umiłowana córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim smutkiem muszę ci powiedzieć, że wiele dusz nie zwróci uwagi na te Orędzia o Ostrzeżeniu. Moje Słowo jest ignorowane. Dlaczego nie posłuchają? Nie tylko dam im Mój wielki Dar Miłosierdzia, gdy wyleję Moje Łaski na cały świat, ale również próbuję przygotować ich na to Wydarzenie. Wiele milionów grzeszników się rozraduje, gdy zostanie im okazane Moje wielkie Miłosierdzie. Inni nie będą mieli szansy, aby się odkupić na czas, ponieważ umrą z powodu wstrząsu.

Moja córko, musisz uczynić wszystko, co możesz, aby ostrzec świat, bo to Wielkie Wydarzenie wstrząśnie każdym. Zanim będzie miało miejsce Ostrzeżenie, na niebie zobaczycie wielkie znaki. Gwiazdy się zderzą z taką siłą, że ludzie błędnie uznają to widowisko, które będą widzieć na niebie, za katastroficzne. Gdy te komety się rozniecą, to niebo w konsekwencji stanie się czerwone i wszyscy na całym świecie ujrzą znak Mojego Krzyża. Wielu będzie przerażonych. Ale mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski znak, który oznacza wspaniałą wiadomość dla grzeszników wszędzie.

Zobaczycie wtedy Mój Krzyż i będziecie wiedzieć, że Moje wielkie Miłosierdzie jest dawane każdemu z was, Moje drogich dzieci. Bo to z Mojej głębokiej, wiecznej Miłości, którą mam dla was, dobrowolnie umarłem na Krzyżu, aby was zbawić. Kiedy podczas Ostrzeżenia zobaczycie na niebie Krzyże, będziecie wiedzieć, że jest to znak Mojej Miłości do was.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, aby wasi bracia i siostry mogli się radować, kiedy także im zostanie ukazany dowód Mojego Istnienia. Módlcie się, aby przyjęli, że jest to ich szansa na odkupienie się w Moich Oczach. Że ten wielki Akt Miłosierdzia uratuje ich dusze, jeśli Mi pozwolą, bym im pomógł.

Zostanie wam pokazane, jak to jest umrzeć w grzechu śmiertelnym

Ostrzeżenie będzie dla was wszystkich doświadczeniem oczyszczającym. Może być ono w części nieprzyjemne, zwłaszcza dla tych w grzechu ciężkim. Bo po raz pierwszy zostanie wam pokazane, jakie to jest uczucie, gdy Boże Światło znika z waszego życia. Wasze dusze odczują opuszczenie, jakie czują ci, którzy umierają w grzechu śmiertelnym – te biedne dusze, które dopuściły, aby było za późno, by prosić Boga o przebaczenie im ich grzechów. Pamiętajcie, jest to ważne, że pozwolę wam wszystkim odczuć tę pustkę duszy. Bo tylko wtedy zrozumiecie w końcu, że bez Bożego Światła w waszych duszach przestajecie odczuwać. Wasza dusza i ciało byłyby jedynie pustymi naczyniami. Nawet grzesznicy czują Światło Boga, gdyż On jest obecny w każdym z Jego dzieci na ziemi. Ale kiedy umieracie w grzechu śmiertelnym, to Światło już dłużej nie istnieje.

Przygotujcie się teraz na to Wielkie Wydarzenie. Ratujcie wasze dusze, dopóki możecie. Bo to dopiero wtedy, kiedy Boże Światło was opuści, zdacie sobie ostatecznie sprawę z pustej, jałowej ciemności, którą oferuje szatan, a która jest pełna udręki i grozy.

Napełnijcie na nowo wasze dusze. Radujcie się teraz, bo Ostrzeżenie was ocali i przybliży do Mojego Najświętszego Serca. Przyjmijcie Ostrzeżenie. Bo wtedy zostanie wam dany dowód Życia Wiecznego; i wiedzcie, jak jest to ważne.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości

orędzie audio


Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

Udostępnij w mediach społecznościowych