Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa

piątek, 18 marca 2011 roku, godz. 0.00

Moja umiłowana córko, z wielką Miłością przychodzę dziś wieczorem, aby się z tobą skontaktować. Bo znam udrękę, którą znosisz. Cierpienie, które ofiarujesz teraz za dusze, sprawia, że spotkałyby się one z potępieniem, jeślibyś tego nie uczyniła z radością.

Moja córko, te Orędzia są prawdziwe, ale powinnaś łączyć się ze Mną tylko podczas modlitwy albo po modlitwie. Jest to ważne, ponieważ zwodziciel czasami może próbować przeszkodzić, jeśli nie jesteś w cichej modlitwie ze Mną.

Wojna światowa

Moja córko, proroctwa, o których mówię, mają się właśnie wypełnić. Mojemu umiłowanemu Wikariuszowi nie pozostaje wiele czasu w Watykanie z powodu wydarzeń, które miały miejsce w marcu. Ludzkość będzie wkrótce świadkiem innych wydarzeń, łącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które zaszokuje wielu. Ale to oczyszczenie dopomoże w zjednoczeniu ludzi, co będzie dla dobra każdego. Nastąpią teraz inne globalne wydarzenia, włączając w to wybuch wulkanu*, podczas gdy wojna na Bliskim Wschodzie zaangażuje inne narody. Inne narody Zachodu sprowokują reakcję Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową.

Modlitwa złagodzi surowość tych wydarzeń

Modlitwa spowoduje nawrócenie. Nawrócenie złagodzi, poprzez modlitwę, skalę i surowość tych wydarzeń.

Cierpienie przyniesie pokorę – pokora zbawi dusze

Moja córko, podczas gdy świat będzie dalej doświadczał tych przykrych wydarzeń, ci, którzy cierpią, nabiorą pokory. Dzięki pokorze mogą zostać zbawieni. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście. Ten czas nie jest odległy. Będzie to, Moja córko, Dzień wielkiej Chwały dla wierzących. Zawsze pamiętaj o tym dniu, ponieważ zapomnisz wtedy o wszystkich wcześniejszych cierpieniach, które znosiłaś w Moje Imię.

Teraz na świecie wypełniają się wszystkie proroctwa przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Wy, którzy rozumiecie znaczenie tych wydarzeń, proszę, proszę, wyjaśnijcie innym, jak ważna jest konieczność, aby prosili Boga o przebaczenie potrzebne do oczyszczenia ich dusz.

Wątpienie w Moje Orędzia

Moja córko, zawsze, zawsze słuchaj Moich Orędzi swoim sercem. Ty wiesz, że one pochodzą ode Mnie, twojego Boskiego Zbawiciela, choć inni będą cię czasem przekonywać, że tak nie jest. Tak bardzo Mnie to boli. Rozumiem, że wiele twoich własnych wątpliwości wypływa z obaw, bo nienawidzisz wprowadzać ludzi w błąd. Musisz teraz w końcu porzucić wszystkie takie myśli.

Poddaj mi swoją wolę

Ty, Moja córko, byłabyś silniejsza, gdybyś otrzymała od kapłana duchowe wsparcie, którego potrzebujesz. Niestety, ani jeden z nich nie podejmie Mojego Kielicha odpowiednio – to fakt, który Mnie bardzo znieważa. Musisz więc teraz całkowicie Mi zaufać. Poddaj Mi ostatecznie swoją wolę, a wszystko wyda się bardziej przejrzyste. Módl się każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, o co cię wcześniej poprosiłem, jak również Różańcem świętym. Przynajmniej raz w tygodniu chodź także na adorację do kościoła. Wszystkie te małe prezenty dla Mnie zbliżą cię do Mnie. Im bliżej Mnie będziesz, tym łatwiejsze i prostsze będą twoje zadania.

Broń tych Orędzi

Szanuj to najświętsze Pismo. Broń go. Przyjmij, że będzie atakowane i rozdzierane, zwłaszcza przez tych, którzy uważają się za ekspertów; będą wynajdywać fragmenty, które jak powiedzą, pozostają w sprzeczności z Moim Nauczaniem. Jedyną sprzecznością będzie ich własna błędna interpretacja Mojego Nauczania. Tak właśnie będą przeinaczać i błędnie interpretować Moje święte Słowo, ponieważ odpowiada im, aby to czynić.

Znaczenie pozostawania w stanie Łaski

Moja córko, z Serca tęsknię za tobą i twoją bliską łącznością ze Mną. Proś Mnie o Łaski podtrzymania cię silną, a je otrzymasz. Mam plany wobec ciebie, Moja córko. Są one bardzo ważne. To dlatego jest istotne, by twoja dusza została oczyszczona i abyś przez cały czas pozostawała w stanie Łaski. Ponieważ nastąpi twoja ostateczna przemiana ku duchowej doskonałości, Moja córko, będziesz cierpieć. Ale przygotuję cię na to. Nie powinnaś się martwić opinią innych. Tych, którzy nie są w Świetle, którzy cię denerwują – tych ignoruj. Ale módl się za nich. Zwróć jednak uwagę, że mogą cię odciągnąć tak daleko ode Mnie, i nie zdasz sobie z tego sprawy, tak że gdy to spostrzeżesz, twoje serce będzie już na Mnie zamknięte.

Święci Augustyn i Benedykt działają obaj wraz z tobą. Wzywaj ich pomocy, a wszystko będzie dla ciebie znacznie łatwiejsze. Podejmowanie Mojego Dzieła, wykonywanie tych zadań, których od ciebie wymagam, jest trudne. Na każdym kroku tej drogi będą czynione starania, abyś się potknęła. Pojawią się wokół ciebie gniew, frustracja i kłótnie, i się nasilą. Wszystkie mają na celu osłabienie twojej woli, jeśli na to pozwolisz.

Musisz błogosławić swój dom i przez cały czas nosić teraz różaniec, Krzyż św. Benedykta, a także wodę święconą. Bądź teraz dzielna. Zaufaj Mi całkowicie. W końcu pozwól na to. Ofiaruj Mi teraz swoją wolną wolę, a Ja obdarzę cię wszystkimi Łaskami potrzebnymi do doprowadzenia Mojego Dzieła do doskonałości.

Kocham cię, Moja wybrana córko. Nadal będę cię czynił silniejszą niż jesteś. Będę cię prowadził. Aby to naprawdę było skuteczne, musisz Mi się oddać w ciele, umyśle i duszy. Ale ta ofiara musi pochodzić od ciebie i zostać Mi przekazana jako drogocenny dar. Nie mogę po prostu zabrać ci jej, ponieważ twoja wolna wola jest szczególnym Darem od Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Idź teraz, Moja córko, w pokoju. Przekaż Mi swoje zmartwienia i troski. Uwolnij swój umysł, ciało i duszę. Gdy poddasz Mi swoją wolną wolę, będziesz w końcu w zjednoczeniu ze Mną. Ten Dar dla Mnie zapewni, że Moje Słowo będzie skuteczniej słyszane na całym świecie.

Twój kochający Zbawiciel ludzkości
Jezus Chrystus
Sędzia Sprawiedliwy

*Szczegóły, miejsce i miesiąc, zna wizjonerka.

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych